Příspěvek konference

Efektivita informačních zdrojů a služeb

Koordinátor sekce: Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava, s.r.o.

Čas a místo: 25. 5., 13:30 - 16:45, Vencovského aula

Čo nám povedia čísla alebo knižničná činnosť z pohľadu štatistík

Autor

Jana Ilavská, Univerzita Komenského v Bratislave - Akademická knižnica a Filozofická fakulta - Katedra knižničnej a informačnej vedy, Slovensko

Materiály ke stažení

Abstrakt

V rámci hodnotenia činnosti knižníc sa často využívajú rôzne štatistické ukazovatele. Činnosť slovenských akademických knižníc je posudzovaná jednak na základe oficiálnych štatistických výkazov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako aj na základe rôznych prehľadov a tabuliek, ktoré sú súčasťou výročných správ univerzít. Viaceré vysoké školy žiadajú od svojich knižníc ďalšie podklady za účelom vnútorného hodnotenia pracovísk, fakúlt, katedier, jednotlivcov. Príspevok prinesie prehľad rôznych štatistík (publikačná činnosť, knižničná činnosť, využívanie EIZ, atď.), ktoré vytvára Akademická knižnica UK, upozorní na úskalia získavania vstupných informácií a na problémy pri ich vyhodnocovaní. Interpretácia tých istých výsledkov nemusí byť vždy rovnaká. Mnohokrát závisí od uhla pohľadu a od účelu, pre ktorý sa údaje žiadajú.

Profesní informace o autorovi

Jana Ilavská je študentkou doktorandského štúdia na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaujíma sa najmä o informačné systémy, bibliometriu a scientometriu. Autorka zároveň pôsobí v Akademickej knižnici UK ako systémový správca a systémový knihovník.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo