Příspěvek konference

Elektronické knihy v akademickém prostředí

Koordinátor sekce: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 25. 5., 08:30 - 11:45, Vencovského aula

Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze

Autor

Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky

Spoluautoři

Jana Matějková, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Knihovna psychologických a sociokulturních věd

Materiály ke stažení

Abstrakt

Elektronické knihy společně s elektronickými časopisy a dalšími elektronickými výukovými materiály se těší stále větší popularitě při výuce a výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze. Zvláště technologický pokrok u čtečkek, tabletů a smartphonů v posledních měsících přináší významné změny do fungování knihoven. Jde o nové postupy a technologie. Knihovna psychologických a sociokulturních věd FF UK aktivně spolupracuje s vydavateli, s poskytovateli, s technologickými institucemi a firmami při hledání optimálního zpřístupnění el. dokumentů pro výuku. V příspěvku budou představeny inovatovní přístupy knihovny, používané nástroje a technologie.

Profesní informace o autorovi

Jiří Pavlík absolvoval v roce 2000 České vysoké učení technické, Fakultu elektrotechnickou. Od roku 1995 je zaměstnancem Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu výpočetní techniky, kde se věnuje podpoře knihovních systémů, plnotextovým technologiím, digitalizaci a multimédiím. Od ledna 2006 je členem pracovní skupiny pro podporu Shibboleth při CESNET.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo