Příspěvek konference

Posterová sekce

Koordinátor sekce: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Čas a místo: 24. 5., 17:05 - 17:45, Posluchárna D

COR: Webový nástroj pro získávání klinických důkazů v kardiologii

Autor

Vendula Papíková, Akademie věd České republiky - Ústav informatiky - Centrum biomedicínské informatiky, Praha

Spoluautoři

Miroslav Zvolský, Akademie věd České republiky - Ústav informatiky - Centrum biomedicínské informatiky, Praha

Materiály ke stažení

Abstrakt

Množství vědeckých důkazů přibývá v medicíně exponenciálním tempem, nicméně klinickým lékařům ještě stále nejsou snadno dostupné. Lékaři navíc nemají na vyhledávání nejnovějších vědeckých důkazů dostek času a nemají zkušenosti s jejich identifikací, hodnocením a aplikací v procesu klinického-rozhodování. To způsobuje potřebu nových informačních zdrojů, které by splňovaly “3R” komunikace podložené důkazy, tj. metodologickou polehlivost (reliability), klinickou významnost (relevance) a čtivost (readability).

Tato práce popisuje nově vyvíjenou webovou aplikaci, jejímž cílem je naplnění výše uvedených požadavků na informační zdroj podložený důkazy z oboru kardiologie. Jako zdroj spolehlivých důkazů je použita databáze PubMed. Práce byla částečně podpořena projektem 1M06014 MŠMT ČR a výzkumným záměrem AV0Z10300504.

Profesní informace o autorovi

MUDr. Vendula Papíková, PhD., vystudovala 1. LF UK v Praze, v roce 1996 získala atestaci I. st. v oboru vnitřní lékařství a v roce 2000 atestaci I. st. z klinické biochemie. V roce 2009 obhájila dizertační práci v oboru Informační věda. Pracovala jako lékařka na několika klinických pracovištích a jako odborná asistentka na 2. Ústavu lékařské chemie a biochemie (nyní Ústav biochemie a experimentální onkologie) 1. LF UK v Praze. V letech 1997 – 1999 působila ve farmaceutické firmě Ferring – Léčiva jako poradce pro bezpečnost léků a poradce pro vědecké lékařské informace. V roce 2001 absolvovala krátkodobý studijní pobyt na vybraných univerzitách USA se zaměřením na diagnostiku dědičných metabolických poruch a na problematiku medicíny založené na důkazech (EBM). Od roku 2006 do současnosti pracuje na Oddělení medicínské informatiky a v Centru biomedicíncké informatiky v Ústavu informatiky Akademie věd ČR, v.v.i.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo