Příspěvek konference

Knihovna a finance

Koordinátor sekce: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Čas a místo: 25. 5., 15:30 - 16:45, Posluchárna D

Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven?

Autor

Zuzana Helinsky, Zh Consulting, Švédsko

Materiály ke stažení

Abstrakt

Marketing knihoven se zaměřením na vnitřní marketing, tj.marketing obracející se na zřizovatele. Jakým způsobem zviditelnit naše poselství, naši práci a naše možnosti zřizovatelům, zkrátka těm, kteří kontrolují naše rozpočty, a proto naše osudy. Lidé jako vedení univerzity, místní radní, nebo představenstvo.

Jak je najít a jaký marketing použít?
Potřebujeme používat řeč a způsob, kterému rozumí a který je zaujme, protože jejich čas je, jako náš, velmi omezený a jsou oslovováni mnoha různými fakultami, profesory, nebo ostatními městskými a univerzitními odděleními. Proto je dobře používat jim známé metody měření, jako například návratnost investic a nyní nové a modernější měření návratnosti investic podle využívání sociálních médií. To je to, co naše majitele zajímá. ”What is it in for me” – Co z toho budu mít já/my. To je jazyk, kterému rozumí.
Mnoho zahraničních univerzitních knihoven se zabývá touto problematikou již několik let, ale zdaleka ne všechny. Je to velmi dobrý způsob, jak zobrazit naše služby a produkty a hlavně se dívat na naši činnost očima našich zřizovatelů, nejen očima uživatelů.

Co můžeme měřit?

 • Můžeme například měřit kolik citací pochází z elektronických zdrojů.
 • Nebo kolik hodin práce ušetříme výzkumným pracovníkům, protože odborníci bývají dosti zaneprázdnění lidé.
 • Můžeme tak posoudit vliv knihovny a jejích služeb na produktivitu mateřské instituce.
 • Nebo měřit jak velká část univerzity je pravidelnými uživateli knihovny, což není vždy zřejmé, protože díky jednoduchosti vzdáleného přístupu k elektronickým zdrojům někdy ustupuje fyzická knihovna do pozadí.
 • Nebo jak často můžeme prokázat, že citace v materiálech (jako například návrhy a žádosti o různé granty, zprávy správním radám či články publikované univerzitou) pocházejí z knihovny.

Pokud jde o městské nebo obecní knihovny začíná se v severských zemích diskutovat vliv přístupu ke kultuře na zdraví občanů a na všeobecné vzdělání. To má obrovský potenciál pro snížení nezaměstnanosti, která je vždy politicky a finančně negativní pro město nebo obec.

Profesní informace o autorovi

Pracuje jako konsultant se specializací na služby pro nakladatele a knihovny. Je kvalifikovaná knihovnice s mezinárodními obchodnickými zkušenostmi. Za posledních 20 let pracovala v různých oborech v knihovnickém a nakladatelském světě. Zuzana Helinská má pravidelné přednášky na mezinárodních konferencích, společně s výukou na knihovnických školách ve Švédsku. Od poloviny 90. let byla ředitelkou mezinárodního obchodního odděleni pro BTJ, největší švédskou společnost pro knihovnické služby, která byla 50 let vlastněna Švédským knihovnickým svazem. Zde vybudovala kontakty a obchodní spojeni především se Středním východem, Tureckem, Evropou a USA, s obratem přes 1 milion dollarů. V 80. letech založila a vybudovala BTJ Subscription service, prenumerační agenturu s obratem 20 milionu dollaru. Když BTJ zakoupilo podobnou agenturu ve Stockholmu, V roce 1969 získala titul bakaláře umění na Lundské universitě a postgraduálního titulu Masters z knihovnictví na Vysoké škole knihovnické v Boråsu. Pracovala několik let na různých místech v Lundské universitní knihovně, než přešla do BTJ, kde ze začátku vedla vývoj katalogizačního systému. Její mateřskou řečí je čeština, ale mluví samozřejmě plynně švédsky a anglicky. V Lundu studovala též ruštinu, jejíž znalost je obstojná. Je členem Executive Comitee of the Association of Subscription Agents a členem Ediční rady pro “Serials – the journal of the United Kingdom Serials Group”.

Organizátoři

 • Albertina icome Praha
 • VŠE

Hlavní sponzor

 • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

 • Ikaros
 • INCAD
 • LibRa
 • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

 • Facebook logo