Příspěvek konference

Koordinace, kooperace, komunikace

Koordinátor sekce: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Čas a místo: 24. 5., 14:15 - 17:05, Posluchárna D

Tři základní principy platformy pro sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET

Autor

Daniel Schwarz, Masarykova univerzita - Institut biostatistiky a analýz, Brno

Spoluautoři

Martin Komenda, Lenka Šnajdrová, Ladislav Dušek, Masarykova univerzita - Institut biostatistiky a analýz / Jaroslav Majerník, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta / Vladimír Mihál, Univerzita Palackého v Olomouci - Lékařská fakulta / Stanislav Štípek, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav lékařské biochemie

Materiály ke stažení

Abstrakt

Projekt MEFANET (MEdical FAculties NETwork) inicioval mezinárodní, efektivní a otevřenou spolupráci mezi deseti lékařskými fakultami v České a ve Slovenské Republice. Jedním z hlavních cílů této vzdělávací sítě je rozvoj vzdělávání v lékařských a zdravotnických oborech s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Za tímto účelem je vyvíjeno originální a jednotné řešení pro vzdělávací webové portály, které spolu s centrální bránou tvoří systém elektronického publikování a sdílení elektronických výukových materiálů. V příspěvku budou prezentovány jeho tři základní principy: 1. mapa lékařských disciplín, 2. federativní rámec pro autentizaci a autorizaci uživatelů a 3. čtyřrozměrné hodnocení kvality publikovaných materiálů.

Profesní informace o autorovi

Daniel Schwarz dokončil své inženýrské studium na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně v oboru Elektronika a sdělovací technika v roce 2000. Po té se tamtéž na Ústavu biomedicínského inženýrství věnoval studiu v doktorském oboru Biomedicínská elektronika a biokybernetika. Svá studia dokončil v roce 2005 obhajobou disertační práce Automatická morfometrie obrazů mozku z MRI s využitím pružné registrace. Od té doby pracuje na Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Svůj výzkum zaměřuje do oblasti zpracování medicínských obrazů, prediktivního modelování a rozpoznávání vzorů. Na Masarykově univerzitě vyučuje předmět Lineární a adaptivní zpracování dat, jehož mateřským oborem je Matematická biologie. Vedle svých výzkumných aktivit zaměřených na neurozobrazování se věnuje také aplikacím informačních a komunikačních technologií ve výuce lékařských a zdravotnických oborů. Od roku 2007 je členem Koordinační rady vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET (MEdical FAculties NETwork), zodpovídá za vývoj společné publikační platformy této sítě a v roli vedoucího organizačního výboru se podílel na pořádání dosavadních čtyř ročníků konference MEFANET 2007–2010.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo