Příspěvek konference

Konec orientačního běhu v Knihovně Univerzity Tomáše Bati

Autor

Lukáš Budínský, Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Materiály ke stažení

Rozhovor s Lukášem Budínským Foto přednášejícího / Picture Plný text Prezentace

Abstrakt

Návštěvník knihovny se v dnešní době pravidelně ocitá ve stavu smíšených pocitů. Na jednu stranu mu knihovna nabízí ty nejmodernější nástroje pro průzkum fondu a objevování pokladů v něm uložených a na druhou stranu ho následně nutí pobíhat s papírkem v ruce mezi desetitisíci svazky uspořádanými podle nesrozumitelné šifry. Přitom většina čtenářů má v kapse zařízení, které by mu mělo usnadňovat život a pomáhat v nejrůznějších situacích – chytrý telefon. Naštěstí si Knihovna Univerzity Tomáše Bati (UTB) tento potenciál uvědomila a díky nasazení 2 různých systémů si její čtenáři již nemusí připadat jako orientační běžci bez mapy. Konkrétně se jedná o projekty Mapa fondu a mKatalog UTB. Mapa fondu je služba, která u každého titulu v katalogu zobrazí jeho přesné umístění v patře i v části regálu a tak čtenář může jít na jistotu pro požadovanou knihu. Aplikace mKatalog je na zakázku vyvinutý program pro mobilní přístup ke knihovnímu katalogu. Umožňuje rychle vyhledat požadovanou knihu, zjistit její dostupnost a nabízí přístup ke čtenářskému kontu včetně možnosti prodlužování výpůjček. A spojením těchto dvou systémů získává čtenář dokonalý přístup ke knihovnímu fondu. Ve svém chytrém telefonu si vyhledá knihu, zjistí, zda je dostupná a okamžitě si může zobrazit její pozici na přehledné mapě. Příspěvek se bude věnovat specifikám knihoven při nasazování mobilních aplikací, technickému řešení projektu a zkušenostem po půl roce reálného nasazení obou systémů z pohledu uživatelů.

Profesní informace o autorovi

Lukáš Budínský je absolventem oboru Systémové inženýrství na Provozně ekonomické fakultě ČZU. Téměř 10 let působí v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde je v současné době vedoucím oddělení informačních technologií. Hlavní náplní jeho činnosti je budování infrastruktury pro přístup k informačním zdrojům, rozvoj nadstavbových služeb, problematika zpřístupňování závěrečných kvalifikačních prací a tvorba nástrojů pro podporu vědy a výzkumu. Byl řešitelem řady projektů včetně implementace technologie SFX do služeb Knihovny UTB nebo nasazení systému DSpace jako trvalého úložiště závěrečných prací. V současné době se věnuje budování institucionálního repositáře pro publikační činnost UTB, rozvoje metavyhledávacího portálu Xerxes a prosazování nových technologií do služeb Knihovny.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
INCAD
Inflow
Microsoft Czech Republic
ProInflow

banner