Příspěvek konference

Design zpětné vazby: cesta k inovacím a lepším službám

Autor

Michal Klajban, ODEZVA (Organizace pro DEsign Zpětné VAzby)

Spoluautoři

Julie Haladová, Michal Klajban, Ľudovít Nápoký, Viliam Vateha a David Šmehlík, MU - FF - KISK

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Rozhovor s Michalem Klajbanem Poster Prezentace

Abstrakt

Zpětná vazba patří ke klíčovým nástrojům evaluace a inovace služeb. Jedná se o nejjednodušší a zároveň nejefektivnější metodu, jak zjistit, zda provozovaná služba funguje správně, kde jsou potencionálně slabá místa služby a případně i jak by je bylo možné eliminovat. Zpětná vazba však není „pouze“ o rozdání dotazníků náhodným uživatelům nebo o rozeslání mailingu s odkazem na dotazníkový formulář. Je to o přístupu k uživatelům. Pokud má zpětná vazba dobře fungovat, je potřeba ji nadesignovat podobně jako službu. Dobře nadesignovaná zpětná vazba je postavena na potřebách instituce a cílové skupině dotazovaných tak, aby výsledky byly co nejrelevantnější, míra návratnosti odpovědí co největší a aby dotazované skutečně bavilo zpětnou vazbu poskytovat; aby v tom viděli smysl. Poster zachycuje typický příklad průběhu sběru zpětné vazby, se kterým má zkušenosti náš projekt ODEZVA.

Profesní informace o autorovi

ODEZVA (Organizace pro design zpětné vazby) je nekomerční projekt, jenž vznikl při Kabinetu knihovnictví a informačních studií na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. ODEZVA pomáhá knihovnám se sběrem zpětné vazby a tím i inovacemi a evaluací jejích služeb. Kromě samotné realizace a designu zpětné vazby provádí též konzultace a workshopy z této oblasti pro pracovníky knihovny.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
INCAD
Inflow
Microsoft Czech Republic
ProInflow

banner