Příspěvek konference

Použitelnost mobilních ICT při přístupu k EIZ

Autor

Kamil Matula, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - ÚISK, Slezská univerzita v Opavě - Fiflozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě - Ústav informatiky

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Poster Prezentace

Abstrakt

Mobilní informační a komunikační technologie dnes představují efektivní nástroj pro šíření informací, které se tak za splnění určitých podmínek mohou stát nezávislými na čase a místě. Producenti elektronických informačních zdrojů přizpůsobují své služby mobilním zařízením. Jimi poskytované informace tak mohou být všudypřítomně dosažitelné jejich uživateli. Jsou však uživatelé ochotni využívat profesionální EIZ prostřednictvím mobilních technologií? Co by měla obsahovat vhodná architektura uživatelských rozhraní, aby odpovídala všem uživatelským požadavkům? Jsou stávající prostředí, ve kterých uživatelé přistupují k takovým informacím, vhodná a použitelná? Poster je zaměřen na představení začínajícího výzkumu, v rámci kterého by měly být zjištěny odpovědi na výše uvedené otázky. Zaměřuje se na výzvy a příležitosti, které mobilní informační a komunikační technologie představují v otázce přístupu k profesionálním elektronickým informačním zdrojům.

Profesní informace o autorovi

Od ruku 2013 je Kamil Matula studentem doktorského studia na Ústavu informačních a knihovnických studií, Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své disertační práci se zabývá mobilními informačními a komunikačními technologiemi jako nástroji přístupu k elektronickým informačním zdrojům. Zároveň působí na pozici asistenta na Oddělení informační vědy, Ústavu informatiky, Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě, kde se při pedagogické i výzkumné činnosti zabývá především použitelností, možnostmi, problémy i přínosy mobilních ICT, a také elektronickými informační zdroji a bibliografickými systémy.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
INCAD
Inflow
Microsoft Czech Republic
ProInflow

banner