Příspěvek konference

Prolnutí teorie a praxe ve studiu informační vědy a knihovnictví

Autor

Radka Římanová, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Spoluautoři

Barbora Drobíková, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Plný text Prezentace

Abstrakt

Ústav informační vědy a knihovnictví Karlovy Univerzity soustavně spolupracuje s praktickou sférou a to nejen v rámci zajišťování stáží nebo tématy kvalifikačních prací, ale zejména v rámci studentských projektů a volitelných předmětů. Podmínkou úspěchu je vždy zainteresovanost tutora, který se studentům věnuje.

Příspěvek přináší konkrétní postřehy a zkušenosti z průzkumu mezi tutory. Studenti se významně zapojují do dokumentování historie oboru (Slovník českých knihovníků), poznávají práci velké organizace a marketing knihovnické práce (Městská knihovna v Praze), zkouší si konkrétní operace v ostrém provozu (WebArchiv). Konkrétní zkušenosti přinesla i pilotní výuka předmětu Digitální kurátorství s podporou Knihovny Akademie věd.

Profesní informace o autorovi

Pedagog a tajemník katedry, s celoživotní praxí v oboru, předseda České informační společnosti, z. s.

Oborovým zájmem jsou především manažerské principy práce v knihovnictví, proměny profese knihovníka a hledání rovnováhy mezi teorií a praxí v pregraduální přípravě informačních specialistů a knihovníků. Za perspektivní principy považuje zejména digitální knihovní služby, s přidanou hodnotou kvalifikovaného personálního zabezpečení.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner