Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Management informací a znalostí ve firmě
Koordinátor: Anna Diačiková,  Chemosvit, Svit
Kdy a kde: 23. 5. 2006, 14:00 - 17:30, Posluchárna D

Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace

Autor: Petr Očko,  Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha

Spoluautoři: Michaela Dombrovská / Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Informační audit je relativně novou teoretickou disciplínou s velkým potenciálem aplikace v praxi. V ČR je chápání tohoto pojmu velmi málo zřetelné, stejně jako možnosti jeho realizace v organizaci - přitom se jedná o činnost, jež by v budoucnu měla být jednou z významných kompetencí informačních pracovníků. Jeho metodika je rozvíjena také na půdě ÚISK FF UK ve spolupráci s dalšími odbornými organizacemi.

Informační audit podporuje efektivní využívání informací ať už vznikají v rámci organizace či jsou získávány z vnějšího prostředí, napomáhá účinné komunikaci informací subjektům mimo organizaci, usnadňuje sdílení informací v rámci společnosti a přispívá k jednotnému vnímání cílů, hodnot, kultury a celkově identity organizace. Informační audit je aktivitou úzce spojenou s disciplínou znalostního managementu, jemuž v moderní organizaci napomáhá hrát zásadní roli generátoru inovativního prostředí, garance přenosu znalostí a zkušeností z minulosti do budoucna a podpory neustálého učení se a rozšiřování znalostní báze organizace.

Mimo základního rámce informačního auditu bude na konferenci Inforum 2006 prezentována jeho konkrétní aplikace na internetovou prezentaci Filozofické fakulty UK v Praze, jak byla realizována v rámci specializovaného semináře na této fakultě.

O autorovi

Absolvent VŠE Praha, obory Evropská integrace a Manažerské informační systémy v lednu 2002. Od října 2002 působí na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK jako interní doktorand a vyučující. Hlavní oblastí výzkumu na ÚISK FF UK jsou témata spojená s informační ekonomikou, ekonomií informací či informačním a znalostním managementem. Účastní se práce komise pro informační vzdělávání a gramotnost (IVIG), včetně aktivní účasti na konferencích a projektech IVIG a dále spolupracuje v neziskové organizaci SPRIG - Společnosti pro rozvoj informační gramotnosti.


Ostatní příspěvky v sekci:

Ernst & Young Center for Business Knowledge

Autor: Břetislav Šimral, Ernst & Young, k. s.


Cesty ke kultuře sdílených znalostí aneb změna svědčí všem...

Autor: Liz Blankson-Hemans, Thomson Dialog, Velká Británie


Vybrané problémy managementu informací a znalostí ve velkém hutním podniku

Autor: Miluše Fukalová, Mittal Steel Ostrava a.s.


Pořádání elektronických dokumentů v malém, středním a mikro podniku

Autor: Martin van der Walt, Stellenbosch University, South Africa


Workflow v organizaci

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha


Kategorizace a klasifikace firemních dokumentů

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, c/o Convera ČR, Praha


Zpět na program