Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Management informací a znalostí ve firmě
Koordinátor: Anna Diačiková,  Chemosvit, Svit
Kdy a kde: 23. 5. 2006, 14:00 - 17:30, Posluchárna D

Ernst & Young Center for Business Knowledge

Autor: Břetislav Šimral,  Ernst & Young, k. s.

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Jak nejlépe distribuovat informace v prostředí "Big 4" společnosti? Jak zajistit, aby všichni měli potřebné informace ve správný čas, požadovaném formátu a v co možná nejvyšší kvalitě? Jak úspěšně propagovat a využívat portfolio globálně poskytovaných informačních zdrojů a o jaké externí databáze ho doplnit na lokální úrovni? A jak toho docílit v 5 zemích současně? Nejen na tyto otázky se pokusí odpovědět příspěvek hodnotící přednosti i nedostatky Knowledge Managementu a služeb Center for Business Knowledge ve společnosti Ernst & Young. Stručně přiblíží zdroje a nástroje používané ke zpracovávání všech typů dotazů interních i externích klientů, nastíní možné cesty vedoucí k úspěšné informační výchově interní klientely a na porovnání trhů střední Evropy se "zbytkem světa" ukáže, kde můžeme skutečně nalézt "společnosti postavené na znalostech".

O autorovi

V průběhu a po dokončení studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity pracoval autor jako nezávislý informační konzultant pro komerční sféru se specializací na kvalitativní výzkum a Competitive Intelligence jako soubor služeb, které neměly a dosud nemají opodstatnění a dostatečnou podporu v očích současného českého managementu (předvším pak ve společnostech bez zahraniční kapitálové účasti). V současné době je doktorandem na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a zároveň se snaží o zviditelnění a prosazení oddělení Center for Business Knowledge ve společnosti Ernst & Young v rámci CESSA regionu. Přednášková činnost je zaměřena převážně na tématiku informačního průmyslu a aktuálního dění na poli EIZ, v poslední době omezená publikační činnost pak tato témata reflektuje.


Ostatní příspěvky v sekci:

Cesty ke kultuře sdílených znalostí aneb změna svědčí všem...

Autor: Liz Blankson-Hemans, Thomson Dialog, Velká Británie


Vybrané problémy managementu informací a znalostí ve velkém hutním podniku

Autor: Miluše Fukalová, Mittal Steel Ostrava a.s.


Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace

Autor: Petr Očko, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha

Spoluautoři: Michaela Dombrovská / Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK


Pořádání elektronických dokumentů v malém, středním a mikro podniku

Autor: Martin van der Walt, Stellenbosch University, South Africa


Workflow v organizaci

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha


Kategorizace a klasifikace firemních dokumentů

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, c/o Convera ČR, Praha


Zpět na program