Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Ceny INFORUM 2001 byly slavnostně vyhlášeny a předány na INFOMEJDANu dne 29.5. v Klementinu. Cenami INFORUM 2001 jsme tentokrát ocenili 5 nejvýznamnějších českých a 1 slovenský produkt, služba nebo čin spojených s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou resp. slovenskou informační scénu v období od ledna 2000 (řazeno podle abecedy - všechny ceny jsou rovnocenné!):

Daidalos - Informační server pro knihovníky, ISSN 1213-1482 - Od roku 2000 (dříve měsíčně, pak průběžně) vydávaný elektronický časopis, hostující na serveru FF UK. Cílem je pohotové informování o aktuálních událostech zajímajících naše knihovníky (oddíl "zprávy"), nových technologiích a dosažených výsledcích (oddíl "články") a zvláště pak velmi praktické seriálové kurzy určené začínajícím uživatelům (dosud ukončen "Elektronická pošta" a "WWW"). Na rozdíl od tiskem vycházejících knihovnických časopisů a buletinů jeho informace jsou pohotové a prakticky orientované, bez administrativních nebo korporálních zájmů. ČR
Ikaros - bibliografická databáze diplomových prací obhájených na ÚISK FF UK - Jediný elektronický zdroj svého druhu v ČR ČR
Měsíčník Knižnica - Prestižní odborný časopis vydávaný v tištěné i elektronické podobě Slovenskou národní knihovnou v Martině. SR
Národní licence ProQuest/PCI - Online služby ProQuest 5000 a PCI jsou velmi hodnotnými informačními zdroji, které jsou díky národní licenci dostupné nejširší odborné i laické veřejnosti. ČR
Národní licence Web of Science - Nejprestižnější bibliografická databáze - obsahuje citační vazby ČR
Nová budova SVK Liberec - Novou knihovnu lze skutečně nazvat knihovnou třetího tisíciletí. Je krásná, stála mnoho úsilí a lze jí (a jejím pracovníkům) jen přát, aby dobře sloužila svým uživatelům. ČR

Nominace

Nominovat na Ceny INFORUM 2001 mohl ve stanovené době (do 10.2.2001) kdokoliv prostřednictvím www formuláře. Z došlých nominací vybírají účastníci konference hlasováním na přihláškách. Uzávěrka hlasování je společná s uzávěrkou přihlášek - 15.5.2001.

Přehled všech nominací (podle abecedy) Stát
AGRIS - agrární www portál - V roce 2000 nejnavštěvovanější zemědělský server v ČR, brána do Internetu v oblasti agrárního sektoru a venkova, rozsáhlé denní zpravodajství, komodity, informace pro podnikatele, věda a výzkum, regiony, poradenství, vzdělávání, Evropská unie, životní prostředí, elektronický časopis AGRIS on-line (ISSN 1213-1369). Česká a anglická verze systému. ČR
Bratislavský antifonár II - CD-ROM z edície Pamäť sveta SR
Celní správa - Zahraniční obchod ČR - Podrobná statistika dovozu a vývozu zboží v členění podle celního sazebníku od r. 1993 - tvorba tabulek "na míru" ČR
Daidalos - Informační server pro knihovníky, ISSN 1213-1482 - Od roku 2000 (dříve měsíčně, nyní průběžně) vydavany elektronický časopis, hostující na serveru FF UK. Cílem je pohotové informování o aktuálních událostech zajímajících naše knihovníky (oddíl "zprávy"), nových technologiích a dosažených výsledcích (oddíl "články") a zvláště pak velmi praktické seriálové kurzy určené začínajícím uživatelům (dosud ukončen "Elektronická pošta" a "WWW"). Na rozdíl od tiskem vycházejících knihovnických časopisů a buletinů jeho informace jsou pohotové a prakticky orientované, bez administrativních nebo korporálních zájmů. ČR
ERCIM Technical Reference Digital Library - Zahájení budování první významné české volně dostupné digitální knihovny (resp. archívu) vědeckých dokumentů z oboru informatika a matematika; je budována na základě významných standardů, tj. protokolu DIENST, metadat NDLTD a Dublin Core aj.; je součástí globální knihovny NCSTRL; jde o dílčí výsledek výzkumného záměru FI MU Brno ČR
Finančné analýzy - Odvetvové finančné analýzy na CD nosičoch. Štatistické a grafické spracovanie údajovej základne o hospodárení podnikateľských subjektov na Slovensku za dlhšie časové obdobie do podoby finančnej analýzy odvetví SR. Metódy spracovania umožňujú:zhodnotiť stav a vývoj daného odvetvia, resp. subjektov podľa organizačnej formy, stanoviť vzorové hodnoty ukazovateľov jednotlivých odvetví, určiť "bonitu" hodnoteného subjektu, predikciu budúceho vývoja. SR
Ikaros - bibliografická databáze diplomových prací obhájených na ÚISK FF UK - Jediný elektronický zdroj svého druhu v ČR ČR
Medzinárodné desatinné triedenie - Anglicko-slovenská verzia na CD-ROM SR
Měsíčník Knižnica - Prestižní odborný časopis vydávaný v tištěné i elektronické podobě Slovenskou národní knihovnou v Martině. SR
Moravská zemská knihovna - Dokončení výstavby nového moderního objektu - knihovny, studoven a informačního centra pro 21.století se soustředěnými rozsáhlými informačními fondy a povinnými výtisky. ČR
MŠMT ČR - odbor vědy - program LI 2000 - Grantový program LI 2000 "Informační zdroje pro výzkum a vývoj" - dosud nejvelkorysejší program, který zabezpečil přístup k nejvýznamnějším informačním zdrojům v českých knihovnách a informačních institucích, včetně celoplošných a konsorciálních licencí. ČR
Národní knihovna. Knihovnická revue - V současnosti jediný odborný (v tištěné i elektronické verzi) časopis přinášející odborná témata z oblasti informačně-knihovnické. ČR
Národní licence ProQuest/PCI - Online služby ProQuest 5000 a PCI jsou velmi hodnotnými informačními zdroji, které jsou díky národní licenci dostupné nejširší odborné i laické veřejnosti. ČR
Národní licence Web of Science - Nejprestižnější bibliografická databáze - obsahuje citační vazby ČR
Nová budova SVK Liberec - Novou knihovnu lze skutečně nazvat knihovnou třetího tisíciletí. Je krásná, stála mnoho úsilí a lze jí (a jejím pracovníkům) jen přát, aby dobře sloužila svým uživatelům. ČR
Obchodný register SR - Kompletný obchodný register firem v SR registrovaných obchodnými súdmi. Webové rozhranie s viacerými možnosťami vyhľadávania. SR
Technická knihovna TŽ a.s. TŘINEC na Internetu - Zpřístupnění fondu technické knihovny prostřednictvím SW KP-sys a následná transformace do podnikové počítačové sítě (Lotus Notes) a vystavení na Internetové síti. Cílem tohoto projektu je nabídnout odborné publikace nejen zaměstnancům TŽ, a.s. Třinec a dceřinných společností, ale rovněž zájemcům o technickou literaturu v celém třineckém regionu. (Nejbližší možnost zapůjčení technické literatury je v Ostravě.) ČR
Texis - česká informační databáze specializovaná na textilní průmysl - Obsahuje strukturované informace z několika pracovišť VaV, které monitorují dostupné světové informační zdroje. Rozsáhlá databáze třídících klíčů umožňuje strukturované a kvantifikované ukládání . Diferencovaný výstup na www.textil.cz , spolu s dalšími službami tohoto serveru, umožňuje získat cílené informace ( řízení výroby, obchodu, marketingu, vývoje technologií a výrobků) s cílem zajistit konkurenceschopnost českého textilního odvětví. Projekt byl realizován za podpory MŠMT ( LB 98237). ČR
TinWeB - WWW/WAP OPAC systemu T-Series - Tinweb - WWW a WAP rozhraní knihovnického systému T-series, s možností rozesílání vyhledávacího dotazu několika knihovnám současně. ČR
U nás - knihovnicko-informační zpravodaj východních Čech - Plátek, který přináší zajímavé nejen regionální info a další témata. ČR
Úvod do studia odborné literatury (J. Vymětal-M. Váchová) - Učební a informační pomůcka důležitá z hlediska propagace práce s informacemi u odborné veřejnosti. ČR
Vysokorychlostní internetová síť TEN-155 CZ - Síť TEN-155 CZ a její rozvoj v roce 2000-2001 umožňuje rychlý přístup k řadě informačních zdrojů. ČR
 

Up ] Program ] [ Ceny INFORUM ]

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001