Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky


O konferenci

První ročník konference INFORUM (tehdy pod názvem “Infomedia”) se konal v roce 1995 jako doprovodná akce knižního veletrhu “Svět knihy” a byl vůbec první větší akcí zaměřenou výhradně na elektronické informační zdroje v ČR. Od té doby tato akce vyrostla více než pětkrát. V roce 1999 se konference přestěhovala z Planetária do nově otevřené Nové auly Vysoké školy ekonomické a zároveň změnila svůj název na INFORUM.

Konference INFORUM 2000 se zúčastnilo přes 550 účastníků z České republiky, ze Slovenska i z dalších evropských zemí. Účastníci vyslechli přes 60 vystoupení a shlédli stánky 24 vystavovatelů na doprovodné výstavě.

Konference INFORUM je jedinou akcí svého druhu v ČR, která je zaměřena výhradně na elektronické informační zdroje.

Kdo jsou účastníci?

 • ředitelé a vedoucí pracovníci knihoven a dalších informačních institucí

 • knihovníci z veřejných, akademických a firemních knihoven

 • pracovníci managementu znalostí

 • informační specialisté a uživatelé informačních služeb

 • pracovníci vládních informačních center

 • soukromé společnosti z oblasti informačního průmyslu

PROGRAM KONFERENCE

Hlavní konferenční program je třídenní a je rozdělen do tematicky zaměřených sekcí. V sekcích jsou kombinovány zvané přednášky domácích a zahraničních přednášejících s firemními prezentacemi tak, aby sekce poskytovala vždy kompaktním způsobem informace k dané problematice.

Workshopy

Program konference je doplňován workshopy, které se letos konají v pondělí 28.5. před zahájením konference.

INFOMEJDAN

Společenský večer INFOMEJDAN, jehož spolupořadatelem je Národní knihovna České republiky, se již tradičně odehrává v pražském Klementinu. Letos se INFOMEJDAN uskuteční v úterý 29.5., po koncertu v Zrcadlové kapli bude následovat recepce na Révovém nádvoří (v případě deště na chodbách) Klementina.
Na INFOMEJDAN je třeba se zaregistrovat v přihlášce (bude zveřejněna koncem února), počet míst je omezen na 200.

CENY INFORUM 2001

Již od roku 1999 jsou na základě výsledků ankety účastníků konference udělovány CENY INFORUM nejlepším projektům a počinům v oblasti informačních institucí a zdrojů. 

Ceny budou vyhlášeny na INFOMEJDANu.

Minivýstava

Součástí konference INFORUM je již tradičně minivýstava v předsálí Nové auly, na které se představují:

 • vydavatelé profesionálních informačních zdrojů

 • agregátoři informací a provozovatelé online služeb

 • poskytovatelé služeb na www

 • výrobci a dodavatelé knihovního software a dalších produktů a služeb

 • dodavatelé výpočetní techniky

Tisková konference

Tisková konference ke konferenci INFORUM 2001 se uskuteční těsně před zahájením konference 29.5. od 10:00 v Klubu knihovny VŠE v mezaninu Staré budovy.

Pořadatelé
a organizátoři

Hlavními pořadateli konference jsou společnost Albertina icome Praha s.r.o. a Vysoká škola ekonomická v Praze. Na uspořádání doprovodných akcí se podílejí Národní knihovna České republiky (společenský večer INFOMEJDAN) a SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků (workshop).

Program konference zajišťuje organizační výbor sestavený z odborníků v jednotlivých oblastech.

Další informace

Další informace ke konferenci vám poskytneme na adrese:

Albertina icome Praha s.r.o.
Štěpánská 16
110 00 Praha 1
Tel.: 02 2223 1212

fax: 02 2223 1313

e-mail: aip@aip.cz

 

Up ] [ O konferenci ] Sponzoři ] Výstava ] FotoForum ] Anketa ] Organizační výbor ]

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001