Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

7. konference o profesionálních informačních zdrojích

29.-31. května 2001
Nová aula Vysoké školy ekonomické, Praha

  

 

Registrace účastníků

29.5.2001
10:00 - 11:00
Foyer Nové auly

 

Zahájení konference

předseda:
Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

29.5.2001
11:00 - 11:30
Nová aula

Slavnostní zahájení

Jaroslava Durčáková, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze

Zahájení konference - instruktáž

Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o., Praha

Informační pracovník - garant informační gramotnosti?

předseda:
Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

29.5.2001
11:30 - 13:30
Nová aula

Posilování učící se společnosti ve Velké Británii

Barbara Buckley, Resource: the Council for Museums, Archives and Libraries; Velká Británie

"Cihly bez malty": Národní informační politika ve Velké Británii - osobní pohled

Tim Owen, Resource: the Council for Museums, Archives and Libraries; Velká Británie

Knihovna jako článek informačního řetězu mezi producentem informací a jejich uživatelem

Anita Soerensen, Copenhagen Business School; Dánsko

Koncepce univerzitního vzdělávání informačních pracovníků

Rudolf Vlasák, Univerzita Karlova v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví FF, Praha

Trendy a technologie

předseda:
Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

29.5.2001
15:00 - 17:30
Nová aula

Informace v éře Internetu

Susan Hallam, Hallam Communications Ltd.; Velká Británie

Ultra*Produkty - univerzální sada software pro informační management a přístup k informacím ve všech typech sítí

Stefan Kerschbaumer, R+R Meßtechnik und Handel GmbH; Rakousko

Informace ve vaší kapse

Josef Hynek, Univerzita Hradec Králové

WAP - mobilní přístup k informačním zdrojům

Aleš Horák, Univerzita Palackého v Olomouci, Knihovna, Olomouc

Technologie SunRay a možnosti použití

Jaroslav Malina, Sun Microsystems Czech s.r.o., Praha

ASP-J2EE: Otevřená budoucnost

Martin Vlček, Amaio Technologies, Praha
Vladimír Lahoda, Amaio Technologies, Praha

INFOMEJDAN

Zrcadlová kaple Klementina

29.5.2001
20:00 - 22:30

Spolupořádá:

Sponzoruje:

Společenský večer INFOMEJDAN, jehož spolupořadatelem je Národní knihovna České republiky a hlavním sponzorem The Dialog Corporation, se již tradičně odehrává v pražském Klementinu. 

INFOMEJDAN začne koncertem v Zrcadlové kapli, jehož součástí bude vyhlášení výsledků ankety o Ceny INFORUM 2001. Po koncertu bude následovat recepce na Révovém nádvoří (v případě deště na chodbách) Klementina.

Informační zdroje 2001 - část I.

předseda:
Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, SVI

30.5.2001
8:30 - 10:00, 10:30 - 12:30
Nová aula

Informační zdroje pro výzkum a vývoj 2000-2003

Věra Kubíková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha

Informační řešení od Dialogu v kontextu syndromu "sté opice"

Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation; Velká Británie

Jsou opravdu informační zdroje duplicitní?

Marie Paráková, Univerzita Karlova v Praze, Ústřední knihovna, Praha

Již brzy od Bell & Howell Information and Learning - zajímavé nové zdroje pro knihovníky, výzkumné pracovníky a studenty v oblasti obchodu, společenských věd a humanitních oborů

Rebecca Larkin, Bell & Howell Information and Learning; Velká Británie

RoweCom: Umožňujeme knihovnám a společnostem spravovat své akvizice zdrojů znalostí prostřednictvím svých webovských služeb

Arnaud Minier, RoweCom France; Francie

"LibWeb" - bibliografické informace o publikacích v angličtině s ISBN

Colin Bethell, Whitaker; Velká Británie

Update@Ovid 2001

Alastair Cook, Ovid Technologies Ltd; Velká Británie

TheScientificWorld - informace pro informační profesionály

Anita Crafts-Lighty, TheScientificWorld; Velká Británie

Informační etika a legislativa

předseda:
Martin Boháček, Vysoká škola ekonomická v Praze

30.5.2001
8:30 - 10:30, 11:00 - 12:00
Posluchárna D

Pro lepší porozumění mezi vydavateli a nositeli licencí

Tuula Haavisto, EBLIDA; Finsko

Autorské právo a licenční smlouvy ve vztahu ke knihovnám 

Martin Boháček, Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta mezinárodních vztahů, Praha

Autorské právo na Internetu

Dagmar Hartmanová, MAFRA, a.s., Praha

Nový autorský zákon a informační etika

Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno

Informační systémy a etika

Jiří Vaněk, Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace pro podnikovou sféru a Competitive Intelligence - část I.

předseda:
Richard Papík, Univerzita Karlova v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví

30.5.2001
8:30 - 10:30, 11:00 - 12:00
Posluchárna C

Informační zdroje pro investory a průřez informačními službami

Dagmar Vránová, Česká kapitálová informační agentura, a.s., Praha

Od fulltextových a analytických dotazů k vizualizaci vztahů

Jan Žbirka, Newton Information Technology s.r.o., Praha

Sdílení informací v podmínkách skupiny UNIPETROL

Petr Dudek, UNIPETROL, a.s., Praha

Firemné informačné stredisko a program CI v kontexte KM

Mária Dologová, Slovnaft, a.s.; Slovenská republika

Competitive Intelligence nebo Kolektivní stupidita: co je pravda?

Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation; Velká Británie

Databáze pro Business Intelligence od Economist Intelligence Unit

Catherine Sealey, Economist Intelligence Unit; Velká Británie

10 věcí, které byste měli vědět o vyhledávání

Pavel Kocourek, INCAD spol. s r.o., Praha

Knihovní informační systémy a automatizace knihoven

předseda:
Beáta Sedláčková, Slezská univerzita v Opavě

30.5.2001
13:30 - 15:00, 15:30 - 17:30
Nová aula

Přehled souborných online katalogů českých knihoven na internetu

Aleš Brožek, Státní vědecká knihovna; Ivo Brožek, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem

Novinky v systému T Series

Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze, Ústav výpočetní techniky, Praha

Nové formy komunikace knihovních systémů - Client/server varianta systému CLAVIUS

Jiří Šilha, LANius s.r.o., Tábor

Projekt kooperativní tvorby a využívání souborů národních autorit

Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR, Praha

VERSO - vývojové prostředí pro tvorbu IS agendy vědy a výzkumu na Intranetu a Internetu.

Libor Straka, DERS s.r.o., Olomouc

DIALOC LIBRARY - současnost a novinky v oblasti elektronické ochrany knižních fondů a informačních nosičů.

Ladislav Antl, AC SYSTEMS, spol. s r.o., Praha

Technologická centra v ČR na bázi systému AiP Document Delivery

Petr Břicháček, AiP Safe s.r.o., Praha

Knižničné informačné služby v distribuovanom prostredí

Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia spol.s.r.o, Hodonín

Knihovní informační systém KPWiN 1.1.

Petr Štefan, KP-sys s.r.o., Sezemice

Nadstandardní informační služby knihoven a informačních středisek

předseda:
Josef Schwarz, Parlamentní knihovna, Praha

30.5.2001
13:30 - 15:30, 16:00 - 17:00
Posluchárna D

Výzkumná a informační činnost Parlamentu ČR

Robert Vyklický, Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha

Znalostní IS Komora daňových poradců ČR

Jiří Nevrkla, Komora daňových poradců ČR, Brno

ASP v informačních institucích

Martin Vlček, Amaio Technologies, Praha
Pavel Kocourek, INCAD spol. s r.o., Praha

Informační pracovníci a Evidence Based Medicine

Adéla Baková, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Tendry EU denně na stůl českých podnikatelů - adresná informační služba Euro Info Centra Praha

Martina Přibylová, Centrum pro regionální rozvoj ČR - Euro Info Centrum, Praha

Vícezdrojové zpracování rešeršního dotazu

Jana Hercová, Národní lékařská knihovna, Praha

Informace pro podnikovou sféru a Competitive Intelligence - část II.

předseda:
Richard Papík, Univerzita Karlova v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví

30.5.2001
13:30 - 15:30, 16:00 - 17:00
Posluchárna C

Constraint Management jako účinný nástroj aplikace Knowledge managementu v podnikové praxi

Josef Basl, Západočeská univerzita, Plzeň
Richard Papík, Univerzita Karlova v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha

Informácie pre rozhodovacie firemné procesy

Anna Diačiková, CHEMOSVIT a.s.; Slovenská Republika

Informační navigátor pro manažery

Katarína Šebejová, ČSOB a.s., Bratislava; Slovenská Republika

Využití Internetu jako zdroj konkurenční výhody - Agrární www portál AGRIS.cz

Jiří Vaněk, Česká zemědělská univerzita v Praze
Jan Jarolímek, Provozně-ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze

Praktické aspekty informačního zabezpečení odborníků v oblasti daní a práva

Eva Maximovičová, PricewaterhouseCoopers, Praha

Měnící se role informací v "nové ekonomice" - externí zdroje informací

Michal Hirš, Univerzita Pardubice

Patentové informace - internet versus komerční zdroje

Bohumil Boček, Medistyl s.r.o., Praha

Firemní zpravodajský informační systém

Tomáš Vejlupek, Tovek spol. s r.o., Praha

Informační zdroje 2001 - II. část

předseda:
Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, SVI

31.5.2001
8:30 - 10:30, 11:00 - 12:30
Nová aula

Informační skok do nového tisíciletí v České republice! A co dál ?

Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Projekt EIFL Direct

Hana Nová, Národní knihovna ČR, Praha
Anna Maria Balogh, EIFL Direct, Open Society Institute, Budapest; Maďarsko

Nové nástroje SilverPlatter pro vyhledávání zdrojů

Bianca Saporiti, SilverPlatter Information Ltd.; Velká Británie

Institute of Physics Publishing: vývoj odborné vědecké společnosti ve 21. století

Jonathan Baron, The Institute of Physics Publishing; Velká Británie

Engineering Village 2 a Compendex: seznamte se, prosím

Nick Turner, Engineering Information; Velká Británie

Online služby CRC v roce 2001

Marion Schumacher, CRC Press; Velká Británie

Český stavební informační systém a server eStav - informační zdroj pro oblast stavebnictví

Jan Chobot, ABF a.s., Praha

Literature Online: domov anglické a americké literatury na World Wide Webu 

Lucy Cresswell, Bell & Howell Information and Learning International; Velká Británie

Evropská unie a my

předseda:
Jitka Hradilová, Evropské dokumentační středisko, Praha

31.5.2001
8:30 - 10:00, 10:30 - 12:00
Posluchárna C

Evropské informace: současné problémy a trendy

Ian Thomson, Bell & Howell Information and Learning; Velká Británie

Rozvoj evropských kompetencí v oblasti informací a dokumentace - projekt DECIDoc

Jarmila Burgetová, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha

Zajišťování dokumentů EU v organizaci státní správy

Rostislav Kudláček, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha

Program IST v praxi, účastníci a uživatelé

Eva Hillerová, Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha

Specializované informace o EU pro podnikatele

Marie Pavlů, Centrum pro regionální rozvoj - EURO INFO CENTRUM, Praha

Regionální evropské informační středisko při Okresní knihovně v Havlíčkově Brodě

Ivana Štrossová, Okresní knihovna v Havlíčkově Brodě

Digitální přístup k dokumentům

předseda:
Adolf Knoll, Národní knihovna ČR

31.5.2001
8:30 - 10:30, 11:00 - 12:30
Posluchárna D

Historické dokumenty v hybridním elektronicko-digitálním prostředí

Zdeněk Uhlíř, Národní knihovna ČR, Praha

Nové obrazové formáty a přístupy pro dodávání dokumentů a jejich srovnání s tradičními možnostmi

Adolf Knoll, Národní knihovna ČR, Praha

Nové trendy v digitalizaci historických dokumentů

Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o., Beroun

DOBM -> XML: nová dimenze systému AiP Safe

Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Beroun

Archivace tradičních a elektronických dokumentů: stejný cíl, různé metody

Filip Vojtášek, Ikaros, Praha

Diskusní (in)Forum: Informační politika státu

moderátor:
Vladimír Kroc, Radiožurnál Českého rozhlasu, Praha

31.5.2001
14:00 - 16:00
Nová aula

Účast předběžně potvrdili (v abecedním pořadí):

Tomáš Holenda, vedoucí oddělení info služeb odboru informatizace veřejné správy, Ministerstvo vnitra ČR, Praha
Petr Hujňák, CEO - Per Partes Consulting, Brno
Jiří Krump, předseda Úřadu pro veřejné informační systémy, Praha
Jiří Peterka, novinář a publicista, Praha
Vít Richter ,předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků, Praha
Roman Schwanzer, prezident Evropské databanky - EDB Dataservis a.s., Brno

Závěr konference

 

31.5.2001
16:00 - 16:15
Nová aula

Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o., Praha

 

Up ] O konferenci ] Sponzoři ] [ Program ] Výstava ] Ceny INFORUM ] FotoForum ] Organizační výbor ]

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 06.05.2002