Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Trendy a technologie

ASP-J2EE: Otevřená budoucnost

Martin Vlček, Amaio Technologies; Vladimír Lahoda, Amaio Technologies

"Application services providing" je nový název pro koncept, starý jako samy počítače. Myšlenka aplikace, běžící v datovém centru s klienty, kteří ji vzdáleně využívají, byla v různých dobách považována tu za samozřejmou, tu za zpozdilou, tu za revoluční. Dnes se zdá, že málokdo pochybuje o budoucí dominanci tohoto modelu šíření a správy aplikačního software.

"Java 2 Enterprise Edition" je specifikace, kterou publikoval koncem devadesátých let Sun Microsystems. Jde o architektonický koncept, který otevírá prostor pro vytváření distribuovaných komponentových aplikací, nezávislých na konkrétní hardwarové nebo operační platformě. Před tvůrci současných ASP aplikací vyvstává řada otázek. J2EE na ně nabízí řadu možných odpovědí a může se stát významným činitelem, který přiblíží služby ASP širokému okruhu zákazníků


 

Tato přednáška je pouze v angličtině

Prosím, klikněte zde 

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno 27.05.2001