Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Informační pracovník - garant informační gramotnosti?

Knihovna jako článek informačního řetězu mezi producentem informací a jejich uživatelem

Anita Soerensen, Copenhagen Business School; Dánsko

Chceme naučit naše uživatele, jak najdou informace - ale oni se nemají stát knihovníky, mají zůstat čtenáři. Chceme jim usnadnit hledání informací ale sami víme, že rešeršní techniky jsou složité. Nemáme čas ani peníze k poskytování individuálních knihovních služeb, proto se příspěvek zaměří na to, jak můžeme využít technologií, abychom usnadnili uživatelům informací hledání a přístup k nim s využitím našich znalostí vyhledávacích pomůcek, předmětových hesel apod. Na příkladu bude ukázáno, jak se vyrovnat s předmětovou rešerší s použitím simultánního vyhledávání ve více databázích různými systémy klasifikací, tezaury apod.


 

Tato přednáška je pouze v angličtině

Prosím, klikněte zde 

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno 27.05.2001