Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Informační etika a legislativa

Pro lepší porozumění mezi vydavateli a nositeli licencí

Tuula Haavisto, EBLIDA; Finsko

Elektronické publikování a obchod mění vztahy mezi knihovnami a producenty, předplatními agenturami a dalšími dodavateli. Předmětem obchodu již není fyzický objekt jako kniha nebo časopis, ale přístup k informacím. Vlastnictví zůstává na straně producenta. Za takové situace je třeba jednat o podmínkách přístupu i o ceně. Za méně než deset let se způsob vyjednávání hodně změnil. Na počátku producenti téměř diktovali svá pravidla. Nabízeli standardní texty kontraktů, které nebraly ohled na pozici nositele licence. Ke změně došlo v okamžiku, kdy se knihovny spojily a začaly vytvářet konzorcia. Při vyjednávání může 50 knihoven přitlačit na vydavatele víc než když je jen jedna! Dnes jsou proto texty smluv častěji výsledkem jednání obou stran.

Lze již dohlédnout i další vývoj: např. v prosinci 2000 bylo přijato v rámci projektu TECUP tzv. Memorandum o porozumění. V tomto memorandu hledají zástupci knihoven a dodavatelů vyvážený konsensus pro obchod s elektronickými dokumenty.


 

Tato přednáška je pouze v angličtině

Prosím, klikněte zde 

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001