Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Nadstandardní informační služby knihoven a informačních středisek

ASP v informačních institucích

Martin Vlček, Amaio Technologies; Pavel Kocourek, INCAD

Přední dodavatelé softwarových aplikací pro podnikové informační systémy před časem zjišťovali v čem se ve svých nárocích na informační systém odlišují velké a střední podniky. Ukázalo se, že prakticky v ničem. Jediný skutečný rozdíl mezi těmito dvěma skupinami uživatelů informačních systémů je, že na rozdíl od velkých firem střední podniky nemají dostatek prostředků k pořízení a provozu odpovídajícího systému.

Podobná situace panuje v oblasti knihoven, archívů, muzeí atd. Požadavky velkých a malých se liší spíše objemem dat, což je v dnešní době celkem nepodstatné. Neliší se v nárocích na zabezpečení dat, komplexnosti datových struktur, variability, atd. A zejména se liší objemem finančních prostředků, které mají k dispozici.

ASP model zpřístupní špičkové znalostní systémy institucím různých velikostí a z různých sektorů

Přední dodavatelé softwarových aplikací pro podnikové informační systémy před časem zjišťovali v čem se ve svých nárocích na informační systém odlišují velké a střední podniky. Ukázalo se, že prakticky v ničem. Jediný skutečný rozdíl mezi těmito dvěma skupinami uživatelů informačních systémů je, že na rozdíl od velkých firem střední podniky nemají dostatek prostředků k pořízení a provozu odpovídajícího systému.

Velmi podobná situace panuje v oblasti knihoven, archivů, muzeí a dalších podobných institucí. Požadavky velkých a malých se liší spíše objemem dat, což lze v dnešní době považovat za nepodstatné.

Co znamená model ASP?

ASP – (application services providing) - poskytování aplikační služeb a zároveň….

…ASP – (AS provider) je poskytovatelská společnost, která vyvíjí, spravuje a zpřístupňuje softwarovou aplikaci umístěnou v datovém centru na základě smlouvu o pronájmu nebo leasingu.

V čem může být model ASP zajímavý pro knihovny

Služby namísto vlastnictví

Aplikace je umístěna v datovém centru, které zpravidla není datovým centrem instituce. Znamená to, že informační systém je poskytován na dálku svým koncovým uživatelům. Systém je v majetku poskytovatele - ASP providera, který ho svým zákazníkům pronajímá. Zákazníkovi tak odpadají náklady spojené s vlastnictvím systému a platí pouze za pronájem jeho funkcionality. Náklady spojené se systémem jsou v celkovém součtu výrazně nižší, než v klasickém modelu vlastněných aplikací, kde instituce investuje velký objem finančních prostředků do pořízení systému a tuto částku pak po léta amortizuje.

Podobně jako v případě systému platí i v případě celé infrastruktury, že zákazník budovat své vlastní výpočetní středisko. S tím souvisí úspory na hardwaru, obslužných programech, ale také správě tohoto prostředí.

Škálovatelnost

Nejen z pohledu hardware ale také informačního systému jsou datová centra daleko lépe připravena na příval dat a uživatelů. Instituce tak může neustále odebírat služby odpovídající jejím aktuálním potřebám a nemusí se starat o to, jak se vypořádá s případným nárůstem zpracovávaných agend nebo počtu koncových uživatelů. Odpovědnost za hladký běh systému leží na poskytovateli, stejně jako zabezpečení celého řešení.

Bezpečnost

se vzrůstající otevřenosti systému je zajištění bezpečnosti systému stále náročnější a vyžaduje účast špičkových odborníků. Těch je na trhu práce neustálý nedostatek a jejich cena je velmi vysoká.

Personální zabezpečení

Namísto, aby zákaznická instituce složitě a draze budovala vlastní profesionální tým IT odborníků, přenechává veškeré personální starosti svému ASP poskytovateli.

Spolehlivost

provozu aplikace v ASP modelu je z technického pohledu vyšší. Centrální údržba systému včetně instalace nových verzí, je v rukou poskytovatele a uživatel ji má podloženou smluvně.

Kromě úspory za provoz je nezbytné si uvědomit, že právě touto cestou mají instituce přístup ke špičkovým technologiím. Jejich pořizovací ceny, ale i provozní náklady jsou velmi vysoké a v reálném životě zůstávají dostupné pouze úzkému okruhu institucí. V modelu ASP však zákazník platí podle aktuálně využitých služeb, tím se dostupnost aplikací zásadně zvyšuje.

ASP model do budoucna zpřístupní profesionálně spravované špičkové znalostní systémy institucím všech velikostí a z různých oblastí.


 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001