Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Informační zdroje 2001

Informační řešení od Dialogu v kontextu syndromu "sté opice"

Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation; Velká Británie

Po téměř třicet let si celá generace informačních profesionálů vybírala Dialog jako svého partnera. Společně jsme čelili mnoha výzvám, které přinesl rychlý vývoj v metodách, jak lze informace dodávat, vyhledávat, a sdílet. Je role Dialogu stále relevantní v dnešní nové informační společnosti - a bude relevantní i pro další generace?


 

Tato přednáška je pouze ve formě diapozitivů v angličtině

Prosím, klikněte zde 

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno 27.05.2001