Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Knihovní informační systémy a automatizace knihoven

Novinky v systému T Series

Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze, Ústav výpočetní techniky

Příspěvek je věnován novinkám v systému T Series, zejména pak novému www rozhraní, komunikaci pomocí protokolu W@P, 32 bitové nativní Windows verzi zjednodušující přebírání záznamů a vlastnostem integrujícím knihovnické databáze do prostředí

Zajímavosti pro rok 2001

UK ÚVT si dovoluje představit ty nejzajímavější novinky v systému T Series pro rok 2001, které, jak tvůrci doufají, přinesou více zábavy do práce s bibliografickými daty jak pro personál knihoven tak pro čtenáře.

 

Win32 verze

Win32 verze databázového stroje T Series byla vyvinuta na UK ÚVT po převzetí zdrojových kódů T Series od producenta systému - firmy EOSi – v roce 1999. Základem Win32 verze je verze pro unix a uživateli nabízí stejný komfort práce díky plné integraci do prostředí hostitelského operačního systému.

Mezi základní rysy Win32 verze, tedy verze pro MS Windows 95/98/ME/NT 4/2000, patří:

 • Client-Server / Terminal-Server architektura
 • Hlavní výhody integrace do prostředí MS Windows
  • Tcp/ip komunikace a podpora DNS
  • Plně 32bit aplikace
  • Tisk na tiskárny definované v prostředí MS Windows
  • Podpora kopírování textů a celých záznamů přes clipboard
  • Spouštění serveru jako service
  • Možnost nastavení vzhledu

 

V305

Nová verze aplikační části T Series pro rok 2001 nese označení v305. Nové vlastnosti a funkce přináší především zvýšený komfort práce se systémem pro knihovníky a správce systému. Novinky posouvají T Series o další krok k systému otevřenému pro spolupráci s knihovnickými systémy ostatních producentů a k systému  využívajícího stále pozoruhodnějších možností prostředí inter/intranetu.

U v305 bychom rádi upozornili na:

 • Úpravy editačních masek pro dokumenty

  (nová pole pro zápis obecných označení druhu dokumentu, personálií, recenzí, geografických jmen atd.)

 • Přehlednější uspořádání editačních masek, jednotné označení všech validovaných údajů
 • Úpravy konverzního modulu, možnost konverze článků do formátu UNIMARC
 • Úpravy v registraci čtenářů
  • rozšířeny kontroly na správnost vložených údajů
  • zpřísněny podmínky pro výmaz čtenáře
  • přidána nová pole (Mobilní telefon, E-mail)
 • Možnost tisku stručného přehledu výpůjček
 • Rozšíření vyhledávácích masek
 • Automatické generování upomínek a CARDEXu
 • Automatický import požadavků na rezervace z TinWebu
 • Hromadný výmaz vybrané množiny záznamů

 

Zjednodušené přebírání záznamů

Díky v305 a Win32 je nyní přebírání záznamů ze vzdálených databází jednodušší a pohodlnější než kdykoli před tím. Pro převzetí bibliografického záznamu monografie, článku, seriálu, jmenné či věcné autority stačí záznam libovolným způsobem vyhledat ve vzdáleném katalogu, zkopírovat jako objekt do systémové schránky a po přepnutí do okénka se systémem do vlastního katalogu vložením ze systémové schránky záznam do vlastního katalogu uložit.

  

Propojení bibliografických databází do intra/internetu, do informačních systémů

WWW/WAP rozhraní k T Series databázím – TinWeb – nabízím knihovnám možnost integrace bibliografických dat z katalogů do prostředí inter/intranetu. Z libovolné html stránky lze odkazovat přímo na bibliografické záznamy v katalogu a podobně naopak – z bibliografického záznamu monografie, článku či seriálu lze též čtenáře odkazovat na libovolný relevantní dokument na inter/intranetu,např. na plný text článku, domovskou stránku časopisu, apod..

TinWeb nabízí též integraci do informačních systémů organizací díky možnosti dynamického propojení s citačními a plnotextovými databázemi. Struktura dotazu pro TinWeb odpovídá struktuře dotazu OpenUrl metavyhledavácího engine SFX komerčně rozvíjeného firmou ExLibris. Knihovnické databáze systému T Series tedy bude možné jednoduše zapojit jako jeden z informačních zdrojů metavyhledávacího centra SFX.

 

Přístup do knihovny přes WAP

TinWeb v9, nominovaný na cenu Infora 2001, nabízí kromě www přístupu k T Series databázi též wap přístup. Čtenáři tak umožňuje prohledávat katalog knihovny a ověřovat si stav svého čtenářského účtu prostřednictvím mobilního telefonu s prohlížečem wap stránek. Že se Vám to zdá poněkud příliš troufalé? No vyzkoušejte si sami - http://wap.lib.upol.cz/

 

Přidané služby UK ÚVT

Dynamické propojení databází bibliografických s databázemi citačními

Pro akademickou obec Univerzity Karlovy zajišťuje UK ÚVT dynamické propojení citačních ERL databází (Medline, Embase) s T Series databázemi bibliografickými. Dynamické propojení realizuje automatické zjištění lokace časopisu se žádaným článkem vyhledaným v citační databázi ve všech knihovnách Univerzity Karlovy a v knihovnách Univerzity Palackého v Olomouci.

Podpora katalogizace

Pro podporu katalogizace všech zájemců z řad uživatelů T Series zpřístupňuje UK ÚVT ve spolupráci s Národní knihovnou aktuální verze databází Česká národní bibliografie a Národní autority. UK ÚVT též spravuje Souborný katalog Univerzity Karlovy a k těmto třem databázím nabízí přístup pro přebírání záznamů.

K usnadnění katalogizace vystavuje UK ÚVT též číselník MDT.

ASP, hosting T Series

Mají se uživatelé programového vybavení starat o instalaci, upgrade na nové verze, mají mít starost se zálohováním, provozem výkonného serveru zajišťujícího přístup k veřejným datům organizace 24 hodin denně, mají utrácet vysoké částky za koupi a údržbu takového serveru a rychlé a spolehlivé připojení k internetu? Stále více uživatelů si myslí, že ne, že mnohem efektivněji mohou pracovat, soustředí-li se právě na služby, které chtějí veřejnosti poskytovat, a ke kterým je počítačová technika pouze prostředníkem. Myslíme si to i my a nabízíme proto knihovnám hostování systému T Series na výkonném serveru UK ÚVT připojeného k páteřní síti PASNETu s 24/7 monitoringem, nabízíme správu systému včetně zálohování dat a používání vždy aktuální verze s nejzajímavějšími vlastnostmi.

 

Doufáme, že čas, který jste věnovali přečtení textu příspěvku až sem do jeho závěru, Vám přinesl něco zajímavého a inspirativního. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se, že Vás budeme moci uvítat na našich domovských stránkách T Series –http://tseries.cuni.cz, na našem stánku na letošní konferenci Inforum 2001, nebo v našich prostorách v karolinském areálu Univerzity Karlovy v Praze.


Ing. Jiří Pavlík, nar. 1972 v Praze, 1991-2000 studium na FEL ČVUT v Praze (výpočetní technika), 1995-2001 podpora informačních systémů na UK ÚVT v Praze, 1997-2001 vývoj aplikací na bázi fulltexové technologie Verity, přednášková a publikační činnost z oblasti databázových a knihovnických systémů (Přebírání záznamů v prostředí knihovnického systému Tinlib (1999), Databázové služby knihovnického charakteru na UK Praha (1999), Integrace knihovnických systémů do prostředí internetu - Současné technologie a trendy (2000)).

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001