Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Informační etika a legislativa

Specializované informace o EU pro podnikatele

Marie Pavlů, Centrum pro regionální rozvoj - EURO INFO CENTRUM, Praha

V současné době je již zdrojů pro informace pro podnikatele týkající se podnikání v zemích EU mnoho. Je ovšem problém, jak se vyznat v záplavě informací, určených pro podikatelskou veřejnost. Jak tyto informace rychle najít a jak s nimi efektivně pracovat.Příspěvek by měl ukázat některé cesty, vedoucí k získání informací potřebných pro podnikatele, a měll by také ukázat priority stanovené Evropskou komisí v této oblasti

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001