Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Informační zdroje 2001

Jsou opravdu informační zdroje duplicitní?

Marie Paráková, Univerzita Karlova v Praze, Ústřední knihovna

Smyslem studie je zhodnotit, do jaké míry se informační zdroje získané z grantu MŠMT ČR překrývají a zda se jedná o natolik významnou duplicitu, která do budoucna bude znamenat korekci původního záměru

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001