Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Workshopy INFORUM 2001

Program konference je pravidelně doplňován workshopy. Letos proběhnou již před vlastní konferencí dva workshopy:

WORKSHOP 1: Právo, licence, konzorcia a elektronické služby knihoven

Místo konání: 
zasedací místnost Národní knihovny ČR, 
Klementinum 190, Praha 1, I. patro

28.5.2001
10:00 - 17:30

 
Spolupořadatelé:
CELIP EBLIDA SKIP

Workshop se bude věnovat jednak problematice licencí a konsorcií knihoven, ale také elektronických služeb knihoven typu "Electronic Document Delivery". Nebudou se řešit jen otázky právní, ale i daňové, ekonomické, účetní aj. V prvé části workshopu se bude jednat obecně o licencích na elektronické zdroje, ve druhé části bude jednáno o konsorciích, jejich formách, zakládání, uspořádáni a řešení autorskoprávních otázek a také o licencích konsorcií, třetí část bude věnována posouzení návrhů konkrétních textů smluv.

Program:

10:00 Zahájení  PhDr. Vít Richter, NK ČR
10:15 Základní koncepce licenční problematiky Tuula Haavisto
10:45 Mezinárodní přehled, modely licencí, licenční zásady, konsorcia Tuula Haavisto
11:45 Přestávka na kávu
12:00 Charakteristika licenčních podmínek z hlediska českého práva Doc. Martin Boháček, CSc., VŠE
12:30 Zkušenosti z utváření konsorcií v České republice Ing. Jaroslav Šilhánek, VŠCHT
Ing. Nina Suškevičová, SUWECO
Ing. Vladimír Karen, AiP
13:30 Přestávka na oběd
14:30 Zkušenosti z utváření konsorcií v České republice PhDr. Hana Nová NK ČR, 
PhDr. Jarmila Burgetová, KNAV
15:00 Konkrétní příklady licenčních dohod ve vybraných zemích Tuula Haavisto
16:00 Přestávka na kávu
16:15 Prezentace stanovisek EBLIDA, ECUP a CECUP k licencování
Prezentace "European Copyright Focal Point"
Tuula Haavisto
16:45 Diskuse

 Vložné: 700 Kč (pro účastníky konference INFORUM 2001 jen 500 Kč)

Materiály z workshopu KE STAŽENÍ:

 

WORKSHOP 2: Internetové technologie pro informační profesionály

Místo konání: 
posluchárna C Vysoké školy ekonomické
nám. W. Churchilla 4, Praha 3
(tzv. Nová budova)

28.5.2001
13:00 - 17:00

Většina informačních specialistů již zaslechla o nových vyhledávacích možnostech na Internetu, ale jen někteří již mají praktické zkušenosti a pochopení, o co se prakticky jedná, jak to funguje a jaký bude dopad na knihovní služby. Tento půldenní workshop chce být průvodcem po těchto novinkách, jako jsou např.

  • trendy v "publikování bez papíru" včetně e-knih, digitálního papíru, role osobních digitálních asistentů (PDA) a dalších zařízení
  • využití inteligentních agentů k vyhledávání informací na Internetu: dostupné nástroje a jejich efektivita
  • mobilní přístup k Internetu: jak vypadají informační zdroje? Jaký je význam pro manažery a pro koncové uživatele?

Workshop se bude skládat z živé kombinace přednášky, diskuse, ukázek a případových studií. Účastníci si odnesou lepší pochopení nových nástrojů a budou připraveni vypracovat "akční plán" zabývající se dopady nových technologií na svou organizaci.

Časový rozvrh: 13:00 až 17:00

Přednášející: Susan Hallam, Hallam Communications Ltd., Velká Británie

Vložné: 700 Kč (pro účastníky konference INFORUM 2001 jen 500 Kč)

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001