Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Informace pro podnikovou sféru a Competitive Intelligence

Sdílení informací v podmínkách skupiny UNIPETROL

Petr Dudek, UNIPETROL, a.s.

Modulární struktura vzájemně se doplňujících informačních produktů tvoří základ společného informačního prostředí pro monitorování okolí skupiny Unipetrol. Centrem celého systému je Obchodně-strategický informační systém ExtIS Lite 2000, který umožňuje uchování, přehledné třídění a sdílení informací o okolí skupiny. Další součásti informační mozaiky tvoří sdílené in-house databáze, odborné knihovny, rešeršní služby z databázových center a řada ověřených zdrojů na Internetu. Celý systém uzavírá řada informací, získávaných z vnitřního prostředí skupiny (obchodní zastoupení, informační systémy, analytické materiály) nebo od zaměstnanců (osobní kontakty, členství v asociacích, konference).

Ze statistického sledování za poslední dva roky vyplývá zvyšující se zájem o využívání informačních zdrojů jakož i zájem o získávání informací ve strukturované formě. Velmi důležitým aspektem je též zvyšující se potřeba pravidelného sledování oboru


 

Tato přednáška je pouze ve formátu PDF

Prosím, klikněte zde 

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001