Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Informační pracovník - garant informační gramotnosti?

"Cihly bez malty": Národní informační politika ve Velké Británii - osobní pohled

Tim Owen, Resource: the Council for Museums, Archives and Libraries; Velká Británie

Pozn.: "Bricks & mortar" (cihly a malta) - je výraz označující v Británii tzv. "kamenné instituce". Výraz "bricks without mortar" (cihly bez malty) se naopak používá pro "virtuální", elektronické subjekty na internetu.

Británie učinila v uplynulých letech velké kroky k vybudování plnohodnotné informační společnosti. Všechny vládní služby musí být nejpozději do roku 2005 dostupné online. Na každém ministerstvu jsou pracovníci informačního věku, jejichž úkolem je koordinace těchto aktivit a kteří podléhají přímo "e-vyslanci" na úřadu vlády.

Jsou vyvíjeny speciální služby pro podporu celoživotního vzdělávání, poskytování lékařské péče a informací a pro přístup k vládním dokumentům bez autorsko-právních omezení. Přístup k vládním a k dalším kvalitním službám bude realizován prostřednictvím jednotného portálu "UK Online", ve kterém budou informace - v souladu s programem Modernizace vlády - uspořádány tak, jak je chtějí občané, n tak, jak se to hodí byrokratickému aparátu. Do všech domácností má do roku 2006 být zavedena interaktivní digitální televize. Občanům usnadní zvládnutí technologií i vlastních služeb síť 4000 výukových center, která má vzniknout do roku 2002.

Instituce uchovávající "paměť" národa - knihovny, archivy a muzea - budou hrát důležitou roli nejen jako přístupová místa pro veřejnost, ale také aby pomohly přesvědčit veřejnost, že tyto služby jsou nedílnou součástí denního života každého občana.


 

Tato přednáška je pouze v angličtině

Prosím, klikněte zde 

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno 27.05.2001