Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Informační pracovník - garant informační gramotnosti?

Posilování učící se společnosti ve Velké Británii

Barbara Buckley, Resource: the Council for Museums, Archives and Libraries; Velká Británie

Vzdělání a celoživotní vzdělávání jsou na programu politické scény Velké Británie velmi vysoko. V roce 1999 britské Ministerstvo školství a kultury pověřilo Komisi pro knihovny a informace (Library and Information Commission), aby zmapovalo možnosti spolupráce mezi veřejnými knihovnami a akademickým sektorem v poskytování přístupu pro podporu celoživotního vzdělávání uživatelům od kolébky až po hrob. Takové vzdělávání může být prostřednictvím formálního školního kurzu nebo pouze na základě osobního zájmu. Výsledná zpráva "Posilování učící se společnosti" poskytla doporučení k financování, společnému proškolování učitelů a knihovníků a zmapovala zdroje. Na základě těchto doporučení nyní dále pokračuje skupina relevantních ministerstev s podporou organizace Resource: the Council for Museums, Archives and Libraries (Zdroj: Rada muzeí, archvů a knihoven), která je následovnicí někdejší Komise pro knihovny a informace. Tato přednáška se bude zabývat záležitostmi, které se objevily při přípravě uvedené zprávy a uvede, jak daleko se k dnešnímu dni dostala implementace jejích závěrů.


 

Tato přednáška je pouze v angličtině

Prosím, klikněte zde 

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001