Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Informační zdroje 2001

Český stavební informační systém a server eStav - informační zdroj pro oblast stavebnictví

Jan Chobot, ABF a.s.

Příspěvek představí rozsáhlý informační systém pro oblast architektury a stavebnictví, který kromě základních informací o firmách a jejich produkci nabízí i interaktivní tvorbu rozšířených informačních stránek. Uživatelům systém nabízí vyhledávání dat podle podrobných nomenklatur používaných ve stavebnictví.

eStav.cz - Informační systém pro stavebnictví

Server eStav poskytuje širokou nabídku informací pro všechny účastníky stavebního procesu. Tento server čerpá data z nejvýznamnější oborové databáze Český stavební informační systém, která v současnosti obsahuje více než 20 tis. záznamů o firmách a jejich pobočkách a více než 15 tis. záznamů o výrobcích pro stavby a jejich vybavení. Výrobky, které mají zpracovaný katalogový list ve Stavebním katalogu jsou doplněny i odkazem na elektronickou variantu tohoto listu ve formátu PDF (cca 600 titulů).

Server eStav poskytuje kromě základních kontaktních údajů o firmě (adresa, telefon, fax, e-mail, www stránka) i popis činnosti firmy, seznam kontaktních pracovníků firmy (spolu s jejich adresami elektronické pošty), údaje o obratu a počtu zaměstnanců firmy a v neposlední řadě i seznamy referenčních akcí. U firem výrobních a dovozních jsou navíc uvedeny i odkazy na popis jejich výrobků. Popis výrobku obsahuje základní technické parametry, způsob použití, cca třetina výrobků má uvedeno i cenové rozpětí. Uvedeny jsou i odkazy na firmy, které výrobek dodávají a montují. Odkaz na webovou stránku dané firmy umožní rychlý přechod k dalším informacím. Údaje o firmách lze ověřit přímým odkazem do Obchodního rejstříku a do databáze Českého statistického úřadu. Pokud se chystáte firmunavštívit, jistě oceníte odkaz do elektronických map, které hledání sídla firmy usnadní.

Při hledání informací na serveru eStav je důležitá možnost hledání nejen podle slov uvedených v názvech a popisech činnosti firem a výrobků (fulltext), ale především hledání podle třídicích systémů. Výsledky hledání v jednotlivých kategoriích třídicího systému seskupí odkazy na firmy s podobnou činností či výrobky se společným užitím. Máme tak vždy možnost volby z více variant. V případě velkého množství údajů v dané skupině jsou pak většinou k dispozici i odkazy na skupiny s podrobnějším členěním. Zařazování firem a jejich produkce do jednotlivých kategorií třídicího systému je prováděno redaktory podle jednotné metodiky, což vylučuje nepřesnosti vznikající u systémů, ve kterých zařazování provádějí přímo účastníci systému. Databáze je neustále doplňována a aktualizována, takže odpovědi na dotazy obsahují vždy ta nejaktuálnější data. Veškeré databáze jsou na serveru www.eStav.cz přístupny zdarma.

Vyhledávání v databázích je velmi rozsáhlou službou serveru eStav, nikoli však službou jedinou. Úvodní stránka obsahuje aktuální informace o akcích ve stavebním oboru, pozvánky na nejbližší stavební veletrhy, odkaz na elektronickou prodejnu odborné literatury. Další užitečné odkazy jsou postupně přidávány.

Prezentace firem na serveru eStav

Server eStav nabízí firmám, které jsou přihlášeny do Českého stavebního informačního systému i další služby. Je to především služba www-adresa, která přidělí firmě adresu typu www.eStav.cz/firma, kterou je možné uvádět pro přímý přístup do stránek generovaných z databáze.  Služba dále umožní pracovníkům firmy spravovat data o firmě přímo prostřednictvím internetu. Po zadání přístupového kódu je možno stránky tvořené automaticky z databáze doplnit o firemní logo, obrázek blíže specifikující firmu nebo její výrobky a hlavně provádět změny údajů o firmě a doplňovat prezentaci o aktuální text (mimořádné akce, uvádění novinek, změny v otevírací době provozoven…). Služby serveru eStav jsou tedy vhodné jak pro firmy, které již mají jednoduché i rozsáhlé systémy vlastních webových stránek – těm zajišťují, že je zájemci z řad odborné veřejnosti na internetu najdou, tak i pro firmy, které dosud vlastní internetové stránky nemají. Tato druhá skupina firem si zde bez velké námahy a investic může zařídit prezentaci na médiu, které moderní firma nemůže ignorovat. Pokud firma uvažující o prezentaci v rámci serveru eStav není ještě zařazena do Českého stavebního informačního sytému, stačí se do databáze přihlásit. Tato služba je poskytována zdarma. Správci serveru eStav dbají na jeho zařazení v obecných vyhledávacích centrálách a přispívají tak k snadnému nalezení tohoto zdroje dat.

Databáze firem na serveru eStav je úzce propojena s informačním systémem mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, takže návštěvníci jsou podrobně informováni i o exponátech vystavovaných na tomto veletrhu.

Pro další období se připravuje poptávkový a nabídkový systém, který bude jednoduchou elektronickou cestou zprostředkovávat spojení toho, kdo výrobek nabízí s tím, kdo ho hledá. Dalším stupněm pak bude objednávkový resp. prodejní systém.


 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001