Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Informace pro podnikovou sféru a Competitive Intelligence

Praktické aspekty informačního zabezpečení odborníků v oblasti daní a práva

Eva Maximovičová, PricewaterhouseCoopers

Informační potřeby konzultantů v oblasti daní a práva, specifika. Základní metody, prostředky a zdroje informační podpory. Kvalita informačního prostředí organizace, sdílení a management znalostí. Obecné rysy informační podpory v podnikovém prostředí

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001