Partneři konference

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Albertina icome Praha s.r.o. (zal. 1991) patří k nejvýznamnějším distributorům elektronických informačních zdrojů (EIZ) v České republice. Nabídka AiP, která pokrývá v podstatě všechny obory a typy informací (články v časopisech, patenty, ochranné známky, zpravodajství, marketingové studie, identifikační údaje o firmách, encyklopedie atd.), aktuálně zahrnuje více než 2100 bibliogra­fických, faktografických a plnotextových zdrojů, které jsou přístupné především online. Partnery AiP jsou nejvýznamnější světoví vydavatelé EIZ (např. Ovid, ProQuest, ebrary, John Wiley and Sons, OECD, Knovel aj.). Na Slovensku působí dceřiná společnost AiP – Albertina icome Bratislava.

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

Ikaros (elektronický časopis o informační společnosti) vznikl jako studentská aktivita již začátkem roku 1997 na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. První číslo vyšlo 14. dubna 1997. Od listopadu 2000 vydává časopis občanské sdružení Ikaros (Ikaros, o. s.). Obsahově se časopis zaměřuje především na knihovnictví, informační vědu, nové trendy v informačním průmyslu a nová média.

INCAD

„Pomáháme vám využívat vaše informace“
Společnost Incad integruje a kombinuje nejpokročilejší technologie do ověřených řešení s důrazem na škálovatelnost a spolehlivost. Zaměřujeme se na vyhledávací řešení, vývoj informačních systémů a řešení pro digitalizaci. Incad je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft se specializací Search a zastoupením společností ImageAcess a Treventus.

LibRa

Rádio LibRa vzniklo jako studentský projekt při Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2007. V současné době jeho existenci zajišťují dobrovolníci z řad studentů i absolventů KISK. Vzhledem k principu dobrovolnosti a proměnlivosti redakce ustoupila LibRa od pravidelného publikování směrem k rozhovorům a reportážím vztahujícím se k významným událostem v oboru informačních studií a knihovnictví, mezi něž konference Inforum bezpochyby patří. Nahrávky rádia LibRa najdete v magazínu e-zinu Inflow, který vznikl rovněž jako studentský projekt KISK.

Sponzor Infomejdanu

Institute of Physics

IOP Publishing nabízí publikace, jejichž prostřednictvím jsou po celém světě distribuovány informace ze špičkového vědeckého výzkumu. Od založení se tato společnost velice rychle rozrostla a stala se jedním z předních mezinárodních vydavatelů STM. Má celosvětový dosah a sídla ve Philadelphii, Washingtonu DC, Mexico City, Mnichově, Moskvě, Petrohradu, Wroclawi, Pekingu, Tokiu a také v britském Bristolu a Londýně.
IOPscience je elektronická platforma IOP Publishing, která poskytuje přístup k více než stotřicetileté historii špičkového vědeckého výzkumu a obsahuje více než 350 000 článků datovaných od roku 1874 až do současnosti. IOPscience nabízí autorům zajímavou možnost publikovat výsledky své práce a zároveň se zviditelnit a získat prestiž ve vědecké komunitě.

Sponzoři

Ovid Technologies GmbH

Ovid je předním poskytovatelem řešení na míru k uspokojování informačních potřeb. Spolupracuje s nejvýznamnějšími vydavateli a nabízí unikátní obsah, nástroje a služby lékařským fakultám, nemocnicím a zdravotnickým organizacím, akademickým institucím, farmaceutickým a biotechnologickým společnostem a pomáhá jim tak měnit informace na znalosti. Ovid je spolehlivou volbou pro podporu výzkumu a zdrojem informací k zlepšení péče o pacienty. Ovid je součástí společnosti Wolters Kluwer Health (divize Wolters Kluwer), která patří mezi světově nejznámější poskytovatele informačních služeb.

Další vystavující společnosti - české a slovenské

AiP Beroun

AiP Beroun s.r.o., dceřiná společnost Albertina icome Praha s.r.o., podniká v oblasti elektronických databází. Ve svých projektech AiP Beroun s.r.o. spolupracuje s mnoha českými a evropskými paměťovými institucemi. Významná je digitalizace vzácných rukopisů a starých tisků, obrazů, plakátů, map a jejich publikování na internetu v Manuscriptoriu. Digitální knihovnu Manuscriptorium těží projekt EUROPEANA, firmy EBSCO, Summon a další. Jednou z důležitých aktivit společnosti bylo také technické vedení evropského agregačního projektu ENRICH.

AiP Safe

AiP Safe s.r.o. je sesterská společnost AiP, která se specializuje na vývoj DMS a ECM řešení, postavených na systému SAFE, která pomáhají organizacím s efektivní správou, bezpečným dlouhodobým uložením a zpřístupněním podnikových dokumentů a obsahu.

Cosmotron Bohemia, s.r.o.

Cosmotron, založena v r.1992, se specializuje na vývoj informačních systémů. Dynamičnost a růst firmy byl v roce 2008 potvrzen získáním certifikátu kvality ISO 9001.Hlavním produktem firmy je softwarový produkt s názvem Advanced Rapid Library, který je určen pro automatizaci a správu knihoven, muzeí, galerií, archivů a informačních středisek. Další oblast portfolia firmy tvoří identifikační systémy – čárové kódy a RFID technologie – pro využití v knihovnách. V rámci těchto oblastí jsou poskytovány poradenské a analytické služby, instalace, implementace, stálá podpora a garance dalšího vývoje. K zákazníkům firmy patří instituce různého zaměření i velikosti. Součástí nabídky jsou také produkty pro ochranu knižního fondu a doplňkové služby z oblasti čárového kódu.

EXON s.r.o.

Společnost EXON působí v oblastech digitalizace a elektronické správy dokumentů (DMS). Svým zákazníkům dodáváme: Vysoce kvalitní knižní skenery francouzské společnosti i2S, které splňují nejpřísnější požadavky na ochranu vzácných dokumentů, knih, map, skleněných negativů apod., jsou využívány např. Národním archivem ČR, Knihovnou Poslanecké sněmovny ČR. Na těchto zařízeních provozujeme též vlastní digitalizační linku. Řešení pro elektronickou správu dokumentů (Document Management System) včetně špičkového bezpečného elektronického archivu.
Naši zákazníci dlouhodobě oceňují vlastnosti nejen knižních skenerů ale také řešení DMS, více se dozvíte na našich webových stránkách.

KP-SYS spol. s r.o.

KP-SYS, spol. s r.o. byla založena v roce 1995 a dodnes nemá žádný zahraniční podíl. Již od počátku své existence se zabývá vývojem systémů pro knihovny jak velké, tak i malé, školní nebo soukromé. První automatizovaný knihovnický systém byl vyvinut v roce 1996 ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK v Praze. Původní knihovnické systémy KP-sys (DOS) a KP-win přestaly vyhovovat jak trendům v informačních technologiích, tak i trendům knihovnickým, proto byl v roce 2006 vytvořen moderní integrovaný modulární systém KpwinSQL a v roce 2010 nový produkt Verbis. Oba jsou užívány ve více než 300 českých knihovnách a informačních centrech.

LANius s.r.o

LANius s.r.o. byla založena v roce 1996. Společnost se specializuje na vývoj informačních systémů pro knihovny. Hlavní produkt, knihovní systém Clavius byl vytvářen od roku 1999. V současnosti tento systém je implementován ve více než 2500 knihovnách v České a Slovenské republice. Jádro systému pracuje na platformě operačních systémů Windows a spolupracuje s SQL databázemi a webovým serverem. Náš nový katalog OPAC 2.0 Carmen byl vyvinut v roce 2010. Nyní připravujeme novou generaci informačního systému pro knihovny plně dostupnou na Internetu a radiofrekvenční technologii (RFID) jako inovativní prvky v procesu automatizace knihoven.

MULTIDATA Praha, s.r.o.

Nabízíme vyspělá softwarová řešení, jejichž pomocí mohou instituce spravovat úplné spektrum knihovních materiálů a procesů a čtenáři zjišťovat a získávat potřebné informace snadno a rychle, kdykoliv a kdekoliv. Důraz klademe na nástroje pro vyhledávání nové generace včetně dlouhodobé archivace a zpřístupnění. Naše portfolio tvoří produkty a služby Ex Libris (Primo, PCI, SFX, bX, MetaLib, Rosetta, DigiTool, Verde, Aleph, Alma). Naše produkty najdete v nejvýznamnějších českých knihovnách – NK ČR, NTK, UK v Praze. Na našem SW jsou postaveny i významné národní knihovnické služby: JIB v ČR a scientia.cvtisr.sk. Naše společnost je držitelem certifikátu kvality ISO 9001.

SVOP spol. s.r.o.

Společnost SVOP vznikla v roce 1991. Hlavní produkt, knihovní systém DAWINCI, rozšířila o další vlastní technologie. Jde zejména o algoritmus pro odhalování plagiátů (porovnáváním plných textů a hledáním podobností) a technologii plnotextového hledání ve velkých objemech dat. Podílí se na řešení projektů v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu ve spolupráci s MŠ SR, CVTI SR a univerzitními pracovišti. Takovými jsou Centrální registr publikační činnosti, Centrální registr umělecké činnosti, Evidence závěrečných prací (lokální repozitář) a Centrální registr závěrečných prací. SVOP také implementuje a dodává algoritmus pro odhalování plagiátů pro potřeby CRZP.

Další vystavující společnosti - zahraniční

Alexander Street Press

Alexander Street je vydavatelem na mezinárodní scéně skvěle hodnocených online kolekcí zaměřených na vědecký výzkum, vzdělávání a výuku. Široké spektrum našich disciplín kompletně pokrývá společenské a humanitní vědy, ale dotýká se i dalších oborů. Nabízíme plné texty a audio i video záznamy – v oborových kolekcích nebo v podobě velmi komplexních videoték.

BioOne

BioOne je nezisková organizace, která spolupracuje s vydavateli v oblasti biologických, ekologických a environmentálních věd. Z jejich kvalitních odborných časopisů vytváří databázi, která nyní obsahuje 171 titulů v plném znění. BioOne vrací velkou část tržby z předplatného zúčastněným vydavatelům, je tedy vítanou alternativou komerčním vydavatelstvím. Vědeckým společnostem tak dovoluje udržet plnou kontrolu nad vlastními publikacemi bez jakýchkoli kompromisů na straně příjmů. Knihovnám dává možnost přihlásit se k odběru kvalitní a obsažné kolekce za velmi přijatelné ceny.

Brill

Vydavatelství odborné literatury Brill bylo založeno v roce 1683. Pobočky společnosti se nacházejí v nizozemském Leidenu a v americkém Bostonu. Roku 1997 bylo vydavatelství uvedeno na burzu Amsterdam Stock Exchange. Na platformě Brill vydávají své tituly také Martinus Njhoff Publishers, VSP, Hotei a Global Oriental. Publikace Brill se zaměřují na humanitní a společenské vědy, mezinárodní právo a vybrané oblasti ostatních oborů. Na konci roku 2011 byla spuštěna BrillOnline.com, skupina online platforem obsahující knihy, časopisy, referenční práce a bibliografie. V roce 2012 bude spuštěna další platforma, zaměřená na kolekce výzkumných prací.

Burgundy Information Services

Burgundy Information Services zastupuje širokou škálu vydavatelů a agregátorů elektronického obsahu po celém světě. Specializujeme se na vyjednávání o poskytnutí vědeckých informací do knihoven a informačních center po Evropě. Burgundy je mladá, nezávislá a vysoce motivovaná společnost se sídlem v Oxfordshire v Anglii.

CABI

CABI je přední neziskové vydavatelství se 100 lety zkušeností v poskytování vědeckých informací. Vytváříme, shromažďujeme, objednáváme, organizujeme, interpretujeme, syntetizujeme a poskytujeme informace určené přímo pro vědeckou komunitu. Náš tým odborníků drží krok s nejnovějšími výsledky vědy a výzkumu, a zaručuje tak, že v našich databázích, kompendiích a knihách – včetně světově proslulého CAB Abstracts a databáze Global Health – jsou obsaženy ty nejdůležitější, nejhodnotnější a nejaktuálnější informace.

Cambridge University Press

Cambridge University Press je zárukou celosvětově nejlepších odborných textů a informací ze špičkového výzkumu. Cambridge Journals Online v současné době publikuje více než 280 recenzovaných vědeckých časopisů s velmi širokým záběrem, včetně nejvýznamnějších titulů v daných oborech. Nabízí svým uživatelům neomezený přístup k více než 13 000 titulů z 30 oborů. Zákazníci si mohou vybrat flexibilní nabídku „Pick a Mix“ nebo velmi hodnotné standardní kolekce.

De Gruyter

Po více než 260 let je jméno De Gruyter synonymem pro kvalitní publikace z oblasti humanitních i přírodních věd. Publikační činnost společnosti De Gruyter pokrývá obory jako je teologie, filozofie, biologie, chemie, lingvistika, literatura, matematika, fyzika, vědy o materiálech, historie a archeologie, ale také právo nebo medicínu. De Gruyter trvale spolupracuje s předními vědci a jeho cílem je etablovat se jako hlavní mezinárodní vydavatel. Elektronické knihy, časopisy a databáze jsou k dispozici na nové online platformě degruyter.com, kde každý rok přibývá přibližně 1.000 titulů.

Knovel

Knovel poskytuje webové aplikace integrující technické informace s analytickými a s vyhledávacími nástroji. Podporuje inovace a umí poskytnout důvěryhodné odpovědi. Mezi uživatele Knovel patří tisíce inženýrů a odborníků v aplikovaných vědách. Knovel má ve světě více než 700 zákazníků včetně 5 z Top 10 společností indexu FTSE 100, 74 společností žebříčku Fortune 500 a více než 350 předních univerzit. Společnost Knovel byla založena v roce 2000, je soukromá a sídlí v New Yorku. Pro více informací navštivte www.knovel.com nebo volejte 0800 121 6810.

Lexicomp

Lexicomp

OECD

OECD vytváří mezinárodní platformu, na níž mohou orgány státní správy jednotlivých států sdílet své zkušenosti a hledat řešení společných problémů. Spolupracujeme s těmito úřady, abychom pochopili, co pohání hospodářské, sociální a environmentální změny. Měříme produktivitu a globální toky obchodu a investic. Data analyzujeme a porovnáváme za účelem predikce budoucích trendů. Vydali jsme celou řadu mezinárodních norem, od zemědělství a daňové problematiky až po normy pro bezpečnost chemických látek. Univerzálním jmenovatelem práce OECD je společný závazek vůči tržním ekonomikám, podpořený demokratickými institucemi a zaměřený na blaho všech občanů.

Oxford University Press

Oxford University Press je součástí University of Oxford, k jejímž cílům v oblasti výzkumu, vzdělání a školství přispívá celosvětovým publikováním. Ročně vydá přes 4 600 nových knih a mnoho svých nejuznávanějších vědeckých a referenčních prací publikuje také online, včetně akademických a vědeckých časopisů, slovníků, encyklopedií, obecných referenčních materiálů a monografií v širokém spektru oborů.

ProQuest

ProQuest spojuje lidi prostřednictvím prověřených, spolehlivých informací. Pro seriózní výzkum je samozřejmě důležitá i skutečnost, že ProQuest si svoji pověst vstupní brány do světa poznání vytváří již celých 70 let – od dizertací až po vládní a kulturní archivy a novinky. Hraje hlavní roli mezi informačními zdroji pro knihovny a další organizace, jejichž existence závisí na dodávce kompletních a důvěryhodných informací.
Tato energická, rychle rostoucí společnost zahrnuje vyhledávací službu nové generace Summon™, nový ProQuest Dialog™ a další produkty jako je ebrary®, Serials Solutions®, RefWorks-COS™ a Bowker®.

Springer

Springer je druhým největším vydavatelem časopisů pro medicínu, techniku a přírodní vědy (STM) a největším vydavatelem knižních publikací pro tyto obory. Publikace jsou vydávány v zastoupení více než 300 akademických asociací a profesních sdružení. Springer je součástí Springer Science+Business Media, jednoho z největších dodavatelů vědecké a odborné literatury v celosvětovém měřítku. Tato skupina vydává každoročně více než 2 000 časopisů a přes 6 500 nových knih a také největší světovou kolekci elektronických knih z oblasti medicíny, techniky a přírodních věd. Vydavatelství Springer má zastoupení ve více než 20 zemích v Evropě, USA a Asii a cca 5 000 zaměstnanců.

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group je jedním z předních mezinárodních akademických vydavatelů. V rámci této skupiny firem, Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press and CRC Press, se publikuje přibližně 1 800 knih a 1 600 časopisů ročně. Inovativní řada online produktů Taylor & Francis Group zahrnuje referenční díla, časopisy, abstraktové databáze a elektronické knihy. Prostřednictvím CRCnetBASE nabízíme okamžitý přístup k předním světovým vědeckým a technickým informacím, pro knihovny s doplňující podporou. Navštivte náš stánek a dozvíte se více!

Thieme Publishing Group

Thieme Publishing Group je soukromá vydavatelská firma zaměřená na vědu a medicínu. Po 125 let jsou knihy a časopisy vydavatelství Thieme důležitým zdrojem pro vědce, lékaře, badatele a vyučující. Thieme nabízí 130 recenzovaných časopisů a více než 500 nových knižních publikací za rok. Všechny jsou dostupné také online a nabízí cenné informace ve formě eJournals, eBooks a EIZ z oblasti chemie (Science of Synthesis a Pharmaceutical Substances). S cílem demonstrovat obsah a funkčnost je ke všem zdrojům nabízen zkušební přístup zdarma.

Thomson Reuters

Řešení společnosti Thomson Reuters zaměřující se na vědu a výzkum poskytují účinné nástroje k urychlení výzkumu, objevování i podpoře inovací. Vědci, administrátoři, fakulty a studenti tak mají ve všech fázích své práce důležité informace okamžitě k dispozici, což zvyšuje jejich produktivitu a maximalizuje intelektuální potenciál dané instituce. Od hledání a objevování až k publikování a analýzám – Thomson Reuters podporuje kompletní výzkumný proces.

Wiley-Blackwell

Wiley-Blackwell je předním světovým vydavatelem odborné literatury a největším vydavatelem pro odborné společnosti. Nabízí unikátní kombinovaný katalog s více než 1500 recenzovanými odbornými časopisy a rostoucí kolekci monografií, referenčních zdrojů, laboratorních protokolů i specializovaných databází. Wiley-Blackwell tak nastavil standardy pro publikování v oblasti přírodních věd, medicíny, ale i sociálních a humanitních věd.

Jinak příspívající partneři

Elsevier

Elsevier je předním vydavatelem v oblasti STM. Naším cílem je podpořit vědu a zlepšit výsledky zavedením SciVerse, nedávno spuštěným portálem, který integruje obsah z našich kvalitních informačních zdrojů – ScienceDirect a Scopus a dále z SciTopics, z cíleného webového obsahu a komunitních aplikací. SciVal Suite doplňuje naše portfolio o online nástroje pro realizaci, plánování a financování, jež pomáhají hodnotit, vytvářet a provádět konkrétní strategie vědeckého výzkumu. Pro více informací prosím navštivte náš stánek v přízemí nebo webové stránky.

GALE, A Cengage Learning Company

Cengage Learning je předním celosvětovým poskytovatelem inovativních řešení pro výuku, vzdělávání a výzkum na akademickém, profesním i knihovnickém trhu. Gale jako součást Cengage Learning slouží světovým informačním a vzdělávacím potřebám díky svému rozsáhlému, dynamickému obsahu, který využívají studenti a uživatelé v knihovnách, školách a na internetu. Velkou popularitu získal díky své přesnosti, šíři a relevantním datům, která dokážou vyhovět všem typům informačních potřeb – od domácích úkolů přes otázky týkající se lidského zdraví až po obchodní profily – a to v mnoha různých formátech. Pro více informací navštivte www.cengage.co.uk nebo gale.cengage.co­.uk.

Vysoká škola ekonomická v Praze

VŠE v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Člení se na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. 5 fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner