Registrace na konferenci

Přehled registračních poplatků

Poplatek Cena vč. DPH
Standardní vložné 3 990 Kč
Standardní vložné – Ranní ptáčata
(v případě odeslání úhrady do 13. dubna 2012)
3 490 Kč
Zvýhodněné vložné
(pro školy, zdravotnické organizace, veřejnou správu, akademické a veřejné knihovny registrované MK ČR a SR)
3 150 Kč
Zvýhodněné vložné – Ranní ptáčata
(v případě odeslání úhrady do 13. dubna 2012)
2 690 Kč
Obchodní licence
(přečtěte si, komu je licence určena a k čemu opravňuje)
21 900 Kč
Workshop – pro účastníky konference 690 Kč
Pouze workshop 1 090 Kč
Prohlídka Prahy 450 Kč
Oběd v menze VŠE 110 Kč

Podmínky registrace

Vstup do prostor konání konference a výstavy INFORUM je povolen pouze registrovaným účastníkům, kteří mají viditelně umístěnu oficiální konferenční jmenovku se svým jménem. Účast náhradníka ze stejné instituce je možná pouze po předchozím písemném nahlášení organizátorům.

Obchodní aktivity jakéhokoli druhu nejsou v prostorách konference a výstavy účastníkům povoleny s výjimkou zvláštní obchodní licence udělené pro tento účel pořadatelem. Obchodní licence je automaticky udělena všem vystavovatelům a sponzorům.

Uzávěrka registrací je 11. května 2012.

Standardní i zvýhodněné vložné na konferenci zahrnuje vstup na všechny zaregistrované sekce, konferenční materiály, občerstvení během přestávek, vstup na výstavu, technické zázemí konference a pozvánku na společenský večer na základě včasné registrace.

Pro získání slevy pro ranní ptáčata je nutné se zaregistrovat a odeslat účastnický poplatek do 13. dubna 2012. Pokud bude přihláška a/nebo platba odeslána až po 13. dubnu 2012, automaticky bude účtováno vložné bez slevy.

Vložné na workshop v rámci účasti na konferenci/sa­mostatné vložné na workshop zahrnuje vstupné na workshop, materiály a občerstvení.

Komerční účastníci

Provádění jakékoli obchodní činnosti účastníky konference (s výjimkou vystavovatelů, sponzorů a držitelů zvláštního povolení – tzv. obchodní licence) v prostorách konání konference a výstavy INFORUM je přísně zakázáno. Bude-li některý účastník provozovat takové činnosti neoprávněně, může mu být okamžitě a bez náhrady zrušena jeho registrace na konferenci a bude muset opustit prostory konference a výstavy.

Obchodní licence opravňuje k nabízení produktů a služeb pouze v oblastech souvisejících se zaměřením konference, tj. s profesionálními informačními zdroji a nástroji pro jejich využívání.

Způsob platby

Každý z účastníků obdrží na základě registrace Výzvu k úhradě na zadanou e-mailovou adresu. Po zaplacení uvedené částky bude na daný e-mail zaslán daňový doklad (faktura), který účastník předá do účtárny.

Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem, ve výjimečných případech je možné na základě dohody uhradit částku hotově v sídle AiP, není ovšem možné platbu provést hotově nebo kreditní kartou až na místě.

Bankovní spojení:
UniCredit Bank a.s., Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2,
č. účtu.: 5127725001/2700
Variabilní symbol = uveden na Výzvě k úhradě
IBAN: CZ73270000000­05127725001
SWIFT: BACXCZPP

Veškeré bankovní poplatky hradí odběratel-plátce (účastník).

Registrace účastníků na místě

Jak se na konferenci dostat a další užitečné informace o dopravě v Praze se dočtete zde. Zaregistrovat se bude možné u registračního pultu na VŠE (nám. W. Churchilla 4, Praha 3) v úterý 22. května od 9.00 do 10.30, dále samozřejmě kdykoli během konference.

Vrácení konferenčního poplatku

V případě odřeknutí účasti písemnou formou nejpozději do 30. dubna 2012 bude uhrazená částka vrácena po odečtení 25 % stornopoplatku. Po 30. dubnu 2012 nelze uplatnit žádost o vrácení zaplacené částky, ale je možné nahlásit jméno náhradníka.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner