Partneři konference

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Albertina icome Praha s.r.o. (zal. 1991) patří k nejvýznamnějším distributorům elektronických informačních zdrojů (EIZ) v České republice. Nabídka AiP, která pokrývá v podstatě všechny obory a typy informací (články v časopisech, patenty, ochranné známky, zpravodajství, marketingové studie, identifikační údaje o firmách, encyklopedie atd.), aktuálně zahrnuje více než 2100 bibliogra­fických, faktografických a plnotextových zdrojů, které jsou přístupné především online. Partnery AiP jsou nejvýznamnější světoví vydavatelé EIZ (např. Ovid, ProQuest, ebrary, John Wiley and Sons, OECD, Knovel aj.). Na Slovensku působí dceřiná společnost AiP – Albertina icome Bratislava.

Mediální a technologičtí partneři

INCAD

„Pomáháme vám využívat vaše informace“
Společnost Incad integruje a kombinuje nejpokročilejší technologie do ověřených řešení s důrazem na škálovatelnost a spolehlivost. Zaměřujeme se na vyhledávací řešení, vývoj informačních systémů a řešení pro digitalizaci. Incad je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft se specializací Search a zastoupením společností ImageAcess a Treventus.

Inflow

Inflow je internetový měsíčník vycházející od roku 2008 pod záštitou Kabinetu Informačních studií a knihovnictví (KISK) v Brně. Inflow nabízí v periodické části prostor širokému spektru autorů – od specialistů a uznávaných odborníků až po studenty, jejichž závěrečné či seminární práce dosahují vysoké úrovně. Každý měsíc redakce Inflow přináší odborné články, reportáže z oborových akcí či rozhovory se zajímavými osobnostmi. Komunitnímu duchu Inflow přispívají především blogy, v nichž své názory vyjadřují jak studenti, tak zaměstnanci a absolventi KISKu.

LibRa

Rádio LibRa vzniklo jako studentský projekt při Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2007. V současné době jeho existenci zajišťují dobrovolníci z řad studentů i absolventů KISK. Vzhledem k principu dobrovolnosti a proměnlivosti redakce ustoupila LibRa od pravidelného publikování směrem k rozhovorům a reportážím vztahujícím se k významným událostem v oboru informačních studií a knihovnictví, mezi něž konference Inforum bezpochyby patří. Nahrávky rádia LibRa najdete v magazínu e-zinu Inflow, který vznikl rovněž jako studentský projekt KISK.

Sponzor Infomejdanu

Institute of Physics

IOP Publishing nabízí publikace, jejichž prostřednictvím jsou po celém světě distribuovány informace ze špičkového vědeckého výzkumu. Od založení se tato společnost velice rychle rozrostla a stala se jedním z předních mezinárodních vydavatelů STM. Má celosvětový dosah a sídla ve Philadelphii, Washingtonu DC, Mexico City, Mnichově, Moskvě, Petrohradu, Wroclawi, Pekingu, Tokiu a také v britském Bristolu a Londýně.
IOPscience je elektronická platforma IOP Publishing, která poskytuje přístup k více než stotřicetileté historii špičkového vědeckého výzkumu a obsahuje více než 350 000 článků datovaných od roku 1874 až do současnosti. IOPscience nabízí autorům zajímavou možnost publikovat výsledky své práce a zároveň se zviditelnit a získat prestiž ve vědecké komunitě.

Sponzoři

Ovid Technologies, Inc.

Ovid je předním poskytovatelem řešení na míru k uspokojování informačních potřeb. Spolupracuje s nejvýznamnějšími vydavateli a nabízí unikátní obsah, nástroje a služby lékařským fakultám, nemocnicím a zdravotnickým organizacím, akademickým institucím, farmaceutickým a biotechnologickým společnostem a pomáhá jim tak měnit informace na znalosti. Ovid je spolehlivou volbou pro podporu výzkumu a zdrojem informací k zlepšení péče o pacienty. Ovid je součástí společnosti Wolters Kluwer Health (divize Wolters Kluwer), která patří mezi světově nejznámější poskytovatele informačních služeb.

Další vystavující společnosti - české a slovenské

AiP Beroun

AiP Beroun s.r.o., dceřiná společnost Albertina icome Praha s.r.o., podniká v oblasti elektronických databází. Ve svých projektech AiP Beroun s.r.o. spolupracuje s mnoha českými a evropskými paměťovými institucemi. Významná je digitalizace vzácných rukopisů a starých tisků, obrazů, plakátů, map a jejich publikování na internetu v Manuscriptoriu. Digitální knihovnu Manuscriptorium těží projekt EUROPEANA, firmy EBSCO, Summon a další. Jednou z důležitých aktivit společnosti bylo také technické vedení evropského agregačního projektu ENRICH.

Cosmotron Bohemia, s.r.o.

Cosmotron , založena v r.1992, se specializuje na vývoj informačních systémů. Dynamičnost a růst firmy byl v roce 2008 potvrzen získáním certifikátu kvality ISO 9001.Hlavním produktem firmy je softwarový produkt s názvem Advanced Rapid Library, který je určen pro automatizaci a správu knihoven, muzeí, galerií, archivů a informačních středisek. Další oblast portfolia firmy tvoří identifikační systémy – čárové kódy a RFID technologie – pro využití v knihovnách. V rámci těchto oblastí jsou poskytovány poradenské a analytické služby, instalace, implementace, stálá podpora a garance dalšího vývoje. K zákazníkům firmy patří instituce různého zaměření i velikosti. Součástí nabídky jsou také produkty pro ochranu knižního fondu a doplňkové služby z oblasti čárového kódu.

MULTIDATA Praha, s.r.o.

Nabízíme otevřená softwarová řešení a služby z oblaku, jejichž pomocí mohou instituce spravovat úplné spektrum knihovních materiálů a procesů a čtenáři zjišťovat a získávat potřebné informace snadno a rychle, kdykoliv a kdekoliv. Důraz klademe na nástroje pro vyhledávání nové generace včetně dlouhodobé archivace a zpřístupnění. Naše portfolio tvoří produkty a služby Ex Libris (Primo, SFX, bX, MetaLib, Rosetta, Aleph, Alma). Naše produkty najdete v nejvýznamnějších českých knihovnách – NK ČR, NTK, UK v Praze. Na našem SW jsou postaveny i významné národní knihovnické služby: JIB v ČR a scientia.cvtisr.sk. Naše společnost je držitelem certifikátu kvality ISO 9001.

SUWECO

Suweco je jeden z největších středoevropských dodavatelů odborných informačních zdrojů všech typů a forem, od klasických tištěných knih a seriálů po elektronické informační zdroje zprostředkované institucionálně i v rámci konsorcií. Spravujeme a administrujeme největší česká a slovenská konsorcia na přístup ke špičkovým vědeckým informačním zdrojům.

Pomáháme pokrýt a zpřístupnit informační infrastrukturu vědy a výzkumu klíčovými odbornými informačními zdroji.

Další vystavující společnosti - zahraniční

ACS Publications

ACS Publications poskytuje celosvětové vědecké komunitě nejspolehlivější, nejcitovanější a nejčtenější recezované časopisecké tituly pro chemii a příbuzné vědní obory. ACS vydává 42 titulů, které se řadí mezi přední recenzované časopisy pro chemii, dále produkuje Chemical & Engineering News a také edici recenzovaných elektronických knih ACS Symposium Series. Časopisy ACS jsou č. 1 v citovanosti a/nebo mají nejvyšší impakt faktor ve všech sedmi chemických kategoriích a také v devíti dalších kategoriích (např. zemědělství, polymerní vědy). Zastavte se na našem stánku pro více informací o našich nejnovějších časopiseckých titulech.

Alexander Street Press

Alexander Street Press je vydavatelem na mezinárodní scéně skvěle hodnocených online kolekcí zaměřených na vědecký výzkum, vzdělávání a výuku. Široké spektrum našich disciplín kompletně pokrývá společenské a humanitní vědy, ale dotýká se i dalších oborů. Nabízíme plné texty a audio i video záznamy v mnoha oborových kolekcích. V roce 2011 jsme zpřístupnili naši největší videokolekci VAST – jedná se o jedinečnou multidisciplinární kolekci, kde jsou všechna videa pohromadě na jednom místě a pravidelně jsou zařazovány další tituly z různých oborů.

BioOne

BioOne je nezisková organizace, která spolupracuje s vydavateli v oblasti biologických, ekologických a environmentálních věd. Z jejich kvalitních odborných časopisů vytváří databázi, která nyní obsahuje 171 titulů v plném znění. BioOne vrací velkou část tržby z předplatného zúčastněným vydavatelům, je tedy vítanou alternativou komerčním vydavatelstvím. Vědeckým společnostem tak dovoluje udržet plnou kontrolu nad vlastními publikacemi bez jakýchkoli kompromisů na straně příjmů. Knihovnám dává možnost přihlásit se k odběru kvalitní a obsažné kolekce za velmi přijatelné ceny.

CABI

CABI je přední neziskové vydavatelství se 100 lety zkušeností v poskytování vědeckých informací. Vytváříme, shromažďujeme, objednáváme, organizujeme, interpretujeme, syntetizujeme a poskytujeme informace určené přímo pro vědeckou komunitu. Náš tým odborníků drží krok s nejnovějšími výsledky vědy a výzkumu, a zaručuje tak, že v našich databázích, kompendiích a knihách – včetně světově proslulého CAB Abstracts a databáze Global Health – jsou obsaženy ty nejdůležitější, nejhodnotnější a nejaktuálnější informace.

Cambridge University Press

Cambridge University Press je zárukou celosvětově nejlepších odborných textů a informací ze špičkového výzkumu. Cambridge Journals Online v současné době publikuje více než 320 recenzovaných vědeckých časopisů s velmi širokým záběrem, včetně nejvýznamnějších titulů v daných oborech. Nabízí svým uživatelům neomezený přístup k více než 20 000 titulům z 30 oborů. Zákazníci si mohou vybrat flexibilní nabídku „Pick a Mix“ nebo velmi hodnotné standardní kolekce.

De Gruyter

Po více než 260 let je jméno De Gruyter synonymem pro kvalitní publikace z oblasti humanitních i přírodních věd. Publikační činnost společnosti De Gruyter pokrývá obory jako je teologie, filozofie, biologie, chemie, lingvistika, literatura, matematika, fyzika, vědy o materiálech, historie a archeologie, ale také právo nebo medicínu. De Gruyter trvale spolupracuje s předními vědci a jeho cílem je etablovat se jako hlavní mezinárodní vydavatel. Elektronické knihy, časopisy a databáze jsou k dispozici na nové online platformě degruyter.com, kde každý rok přibývá přibližně 1.000 titulů.

Elsevier Health Science

Elsevier je přední producent vědeckých a medicínských informací a slouží více než 30 milionům vědců, studentů, zdravotníků a informačních profesionálů z celého světa. Jsme hrdí na to, že hrajeme zásadní roli v celosvětových vědeckých a medicínských komunitách a přispíváme k rozvoji v těchto klíčových oborech. Vědcům, studentům, pedagogům a odborníkům z praxe z celého světa pomáháme zvyšovat produktivitu a efektivitu poskytováním špičkových informačních a inovativních nástrojů. Pro pokrytí potřeb celosvětových vědeckých a medicínských komunit průběžne vynakládáme značné investice.

Emerald

Emerald je globálním vydavatelem propojujícím výzkum a praxi ve prospěch společnosti. Nabízí portfolio více než 290 časopisů a přes 2 000 knih a knižních edic, a zároveň zpřístupňuje také řadu online produktů a dalších zdrojů a služeb.

GALE, A Cengage Learning Company

Cengage Learning je předním celosvětovým poskytovatelem inovativních řešení pro výuku, vzdělávání a výzkum na akademickém, profesním i knihovnickém trhu. Gale jako součást Cengage Learning slouží světovým informačním a vzdělávacím potřebám díky svému rozsáhlému, dynamickému obsahu, který využívají studenti a uživatelé v knihovnách, školách a na internetu. Velkou popularitu získal díky své přesnosti, šíři a relevantním datům, která dokážou vyhovět všem typům informačních potřeb – od domácích úkolů přes otázky týkající se lidského zdraví až po obchodní profily – a to v mnoha různých formátech. Pro více informací navštivte www.cengage.co.uk nebo gale.cengage.co­.uk.

Institution of Engineering and Technology (IET)

IET patří celosvětově mezi přední multioborové společnosti zaměřené na technické obory a poskytující informace více než 150 000 inženýrům a technikům ze 127 zemí světa. Je producentem uznávané databáze Inspec, 26 velmi kvalitních recenzovaných časopisů, tištěných publikací a elektronických knih (téměř 400), a všechny tyto znalosti a informační zdroje zpřístupňuje v rámci své IET Digital Library. IET rovněž spustila velmi uznávanou službu IET.TV která nabízí více než 3 000 přednášek, rozhovorů, zpráv a prezentací.

JoVE

JoVE je recenzovaný časopis, indexovaný v databázi PubMed, který zveřejňuje formou videí informace o výzkumu v biologii, medicíně, chemii a fyzice. Přínosem časopisu JoVE, který vznikl v roce 2006, je větší transparentnost a další šíření informací mezi vědeckou komunitou. JoVE publikoval dosud video-protokoly více než 6 000 autorů z různých zemí světa a každý měsíc zveřejňuje více než 50 nových článků.

Knovel – Elsevier Science & Technology

Knovel poskytuje webové aplikace integrující technické informace s analytickými a s vyhledávacími nástroji. Podporuje inovace a umí poskytnout důvěryhodné odpovědi. Mezi uživatele Knovel patří tisíce inženýrů a odborníků v aplikovaných vědách. Knovel má ve světě více než 700 zákazníků včetně 5 z Top 10 společností indexu FTSE 100, 74 společností žebříčku Fortune 500 a více než 350 předních univerzit. Společnost Knovel byla založena v roce 2000, je soukromá a sídlí v New Yorku. Pro více informací navštivte www.knovel.com nebo volejte 0800 121 6810.

MONGUZ Ltd.

Monguz Ltd. poskytuje již 14 let pro více než 300 veřejných sbírek služby v oblasti informačních technologií, a s tím spojené produkty a vhodná řešení. V současnosti firma působí na maďarském, rumunském a slovenském trhu. Monguz Ltd. pracuje na vlastním integrovaném software (Qulto), na individuálních projektech (Europeana, maďarský národní souborný katalog) a nabízí nadstavbové služby (systémová integrace, SaaS, konzultace pro knihovny, poskytuje odborníky a softwarové vývojáře).

OECD

OECD vytváří mezinárodní platformu, na níž mohou orgány státní správy jednotlivých států sdílet své zkušenosti a hledat řešení společných problémů. Spolupracujeme s těmito úřady, abychom pochopili, co pohání hospodářské, sociální a environmentální změny. Měříme produktivitu a globální toky obchodu a investic. Data analyzujeme a porovnáváme za účelem predikce budoucích trendů. Vydali jsme celou řadu mezinárodních norem, od zemědělství a daňové problematiky až po normy pro bezpečnost chemických látek. Univerzálním jmenovatelem práce OECD je společný závazek vůči tržním ekonomikám, podpořený demokratickými institucemi a zaměřený na blaho všech občanů.

Oxford University Press

Oxford University Press je součástí University of Oxford, k jejímž cílům v oblasti výzkumu, vzdělání a školství přispívá celosvětovým publikováním. Ročně vydá přes 4 600 nových knih a mnoho svých nejuznávanějších vědeckých a referenčních prací publikuje také online, včetně akademických a vědeckých časopisů, slovníků, encyklopedií, obecných referenčních materiálů a monografií v širokém spektru oborů.

ProQuest

ProQuest spojuje lidi prostřednictvím prověřených, spolehlivých informací. Pro seriózní výzkum je samozřejmě důležitá i skutečnost, že ProQuest si svoji pověst vstupní brány do světa poznání vytváří již celých 70 let – od dizertací až po vládní a kulturní archivy a novinky. Hraje hlavní roli mezi informačními zdroji pro knihovny a další organizace, jejichž existence závisí na dodávce kompletních a důvěryhodných informací.
Tato energická, rychle rostoucí společnost zahrnuje vyhledávací službu nové generace Summon™, nový ProQuest Dialog™ a další produkty jako je ebrary®, Serials Solutions®, RefWorks-COS™ a Bowker®.

SAGE

SAGE je přední vydavatelství knih, časopisů a elektronických médií s převážným zaměřením na akademický sektor, oblast vzdělávání a další vědní obory. Od svého vzniku v roce 1965 poskytuje SAGE vědeckým pracovníkům, vysokoškolským učitelům a studentům kvalitní a ověřené informace z různých oborů včetně obchodu, humanitních a společenských věd, techniky a medicíny. Nezávislá společnost, SAGE má hlavní kanceláře v Los Angeles, Londýně, New Delhi, Singapuru a Washington DC.

Springer

Springer Science+Business Media patří mezi vedoucí celosvětové vydavatele vědecké literatury, poskytuje kvalitní obsah v podobě inovativních informačních produktů a služeb vědcům v akademických a vědeckých institucích a ve firemních centrech pro výzkum a vývoj. Springer každoročně vydává téměř 2 000 časopisů a více než 7 000 nových knižních titulů. Springer nabízí celosvětově největší kolekci e-books a také nejobsáhlejší portfolio open access časopisů. Springer má po celém světě bezmála 6 200 zaměstnanců a v roce 2011 vykázala firma tržby ve výši přibližně 875 milionů EUR.

Thieme Publishing Group

Thieme Publishing Group je soukromá vydavatelská firma zaměřená na vědu a medicínu. Po 125 let jsou knihy a časopisy vydavatelství Thieme důležitým zdrojem pro vědce, lékaře, badatele a vyučující. Thieme nabízí 130 recenzovaných časopisů a více než 500 nových knižních publikací za rok. Všechny jsou dostupné také online a nabízí cenné informace ve formě eJournals, eBooks a EIZ z oblasti chemie (Science of Synthesis a Pharmaceutical Substances). S cílem demonstrovat obsah a funkčnost je ke všem zdrojům nabízen zkušební přístup zdarma.

Wiley

Wiley je předním světovým vydavatelem odborné literatury a největším vydavatelem pro odborné společnosti. Nabízí unikátní kombinovaný katalog s více než 1500 recenzovanými odbornými časopisy a rostoucí kolekci monografií, referenčních zdrojů, laboratorních protokolů i specializovaných databází. Wiley tak nastavil standardy pro publikování v oblasti přírodních věd, medicíny, ale i sociálních a humanitních věd.

Jinak příspívající partneři

Brill

Vydavatelství odborné literatury Brill bylo založeno v roce 1683. Pobočky společnosti se nacházejí v nizozemském Leidenu a v americkém Bostonu. Na platformě Brill vydávají své tituly také Martinus Nijhoff Publishers, VSP, Hotei a Global Oriental. Publikace Brill se zaměřují na humanitní a společenské vědy, mezinárodní právo a biologii.

Elsevier

Elsevier je přední producent vědeckých a medicínských informací a slouží více než 30 milionům vědců, studentů, zdravotníků a informačních profesionálů z celého světa. Spolupracujeme s celosvětovou komunitou 7 000 editorů, 70 000 členů edičních rad, 300 000 recenzentů a 600 000 autorů. Pomáháme zákazníkům k dosažení pokroku ve vědě a medicíně poskytováním špičkových informací a inovativních nástrojů, které napomáhají dělat důležitá rozhodnutí, zvyšovat produktivitu a zlepšovat výsledky.

Ikaros

Ikaros (elektronický časopis o informační společnosti) vznikl jako studentská aktivita již začátkem roku 1997 na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. První číslo vyšlo 14. dubna 1997. Od listopadu 2000 vydává časopis občanské sdružení Ikaros (Ikaros, o. s.). Obsahově se časopis zaměřuje především na knihovnictví, informační vědu, nové trendy v informačním průmyslu a nová média.

Vysoká škola ekonomická v Praze

VŠE v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Člení se na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. 5 fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

INCAD
Inflow
LibRa

banner