Sborník 2013

INFORUM 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 21.-22. května 2013 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2013. Dostupný z WWW: https://www.inforum.cz/cs/sbornik. ISSN 1801–2213.

Sborníky z předešlých let

Burešová Iva

Časopisy vydávané ústavy Akademie věd České republiky ve světových citačních databázích

(Spoluautoři:  Mgr. Hana Tomanová - Knihovna Akademie věd České republiky - Oddělení elektronických informačních zdrojů)

Plný text Prezentace

Filipi Matutinović Stela

Jak projekt Europeana přispívá ke svobodě informací: Pátrání po Nikolovi Teslovi v historických novinách

(Spoluautoři:  Jelena Andonovski University of Belgrade - University Library "Svetozar Marković", Srbsko)

Plný text Prezentace

Košťálová Karolína

Zkušenosti Národní knihovny ČR s implementací EBSCO Discovery Service (EDS)

(Spoluautoři:  Petra Šťastná, Národní knihovna ČR - Oddělení periodik)

Plný text Prezentace

Kříž Filip

Nadstavbové služby portálu Medvik pro podporu evaluace vědy a výzkumu ve zdravotnictví

(Spoluautoři:  Lenka Maixnerová, Helena Bouzková, Eva Lesenková, Ondřej Horsák, Adéla Jarolímková (Národní lékařská knihovna), Petr Lesný (Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta))

Plný text Prezentace

Mikovcová Hana

Pavlík Jiří

České e-knihy pro knihovny

(Spoluautoři:  Jana Matějková, Univerzita Karlova v Praze - Knihovna Celetná)

Plný text Prezentace

Ševčíková Veronika

Ptejte se knihovny

(Spoluautoři:  Karolína Košťálová, Národní knihovna České republiky - Oddělení referenčních a meziknihovních služeb)

Poster Prezentace

Timotijevic Tatjana

KoBSON: Přinášíme dobré zprávy

(Spoluautoři:  Biljana Kosanović, Milan Vasiljević / National Library of Serbia - Department of Scientific Information, Srbsko )

Plný text Poster Prezentace

Trtíková Ilona

Marketingové strategie vysokoškolské knihovny aneb Musí nás být vidět

(Spoluautoři:  Daniela Nová, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna; Lenka Nemečková, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna; Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví; Marta Machytková, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna)

Plný text Prezentace

Vojtášek Filip

Žitňanská Mária


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

INCAD
Inflow
LibRa

banner