Cena konference INFORUM 2013

Cenou INFORUM 2013 byl oceněn systém

Cena INFORUM 2013

Cenou INFORUM je každoročně oceněn vybraný nejvýznamnější a nejlepší český a slovenský produkt, služba nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou oblast v období od ledna 2012. Výsledky hlasování o Cenu INFORUM byly slavnostně vyhlášeny a předány na INFOMEJDANu dne 21.5.2013.

Nominace

Nominovat na Cenu INFORUM 2013 mohl kdokoli do poloviny března 2013. Organizační výbor si vyhrazuje právo upravit znění nominace a případně vyřadit nominace, které nevyhoví výše uvedeným podmínkám.

Hlasování a vyhlášení výsledků

Z došlých nominací mohli vybírat sami účastníci konference hlasováním v přihláškách na konferenci.

Přehled přijatých nominací

Projekt Původ Popis
Aplikace SmartLib na vyhledávání knih v katalozích knihoven MU ČR

SmartLib je aplikace pro chytré mobilní telefony, která umožňuje vyhledávat knihy v databázi univerzitního katalogu Aleph (Masarykova univerzita), dále možnost knihy hodnotit, psát k nim recenze, vytvářet si jejich seznamy podle oblíbenosti a řadu dalších funkcí. Aplikace je napojena na službu Google Books, která nabízí vzdálený přístup k celým textům knih nebo alespoň k jejich částem. Aplikace umí knihu vyhledat i podle ISBN kódu, stačí jej sejmout na telefon a SmartLib zjistí, ve které knihovně je svazek dostupný. Funguje na Google Android a Windows Phone a chystá se spuštění i na I-Phonech. Výsledná aplikace je dílem pěti studentů, kteří ji vyvíjeli téměř dva roky.

Digitalizace archivu Musea Fotoateliér Seidel ČR

Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově funguje od roku 2008 a za hlavní cíl si klade představit dílo Josefa a Františka Seidelových v kontextu doby, vysvětlit význam tohoto rozsáhlého díla s ohledem na svou geografickou monotématičnost a systematičnost v časovém rozpětí od 80. let 19. století až do poloviny století dvacátého.

V srpnu 2012 byly dokončeny práce na digitalizaci archivu. Do digitální podoby bylo převedeno více než 70 000 skleněných negativů, 44 000 políček svitkového filmu a několik tisíc původních fotografií z přelomu 19. a 20. století.

Projekt byl realizován společností WAY UP s.r.o. ve spolupráci s Národním muzeem fotografie a firmou EXON, s.r.o.

InfoLib - revitalizácia portálu pre knižničnú a informačnú teóriu a prax SR

Revitalizácia portálu InfoLib a jeho premena na moderný komunikačný a informačný priestor web 2.0 s novým grafickým vizuálom a s množstvom nových funkcionalít s podporou grantu Ministerstva kultúry SR v roku 2012. Viac o projekte: http://www.infolib.sk/sk/o-portali/ Pôvodný portál (v prevádzke od roku 2004) si začal vyžadovať komplexnú revitalizáciu vzhľadom na zastaraný redakčný systém a chýbajúce funkcionality web 2.0. Portál InfoLib sa teší extrémnej návštevnosti a spravuje ho Spolok slovenských knihovníkov.

Informačný systém o vede, výskume a inováciách SK CRIS SR

Informačný systém o vede, výskume a inováciách SK CRIS obsahuje celoštátny register projektov financovaných z verejných zdrojov a ich výsledkov, register výskumníkov a register organizácií, vykonávajúcich VaV. Údaje získava nielen vlastným zberom dát, ale aj integráciou s inými systémami (grantové agentúry, Centrálny register publikačnej činnosti). SK CRIS je vytvorený v súlade so štandardami EÚ pre informačné systémy o vede (formát CERIF), čím je zabezpečená možnosť interoperability s podobnými systémami v rámci EÚ. Vďaka relačnej štruktúre dát dokáže poskytovať údaje o sledovaných objektoch vo vzájomných väzbách a súvislostiach. Ide o systém celoslovenského významu, slúžiaci hlavne vedeckej obci, ale aj manažmentu vedy, rozhodovacej sfére a v neposlednom rade širokej verejnosti. Vznikol v rámci národného projektu NISPEZ , financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ a riešeného Centrom vedecko-technických informácií SR.

Jan Palach - multimediální projekt Univerzity Karlovy ČR

Webové stránky představují završení projektu, který byl zahájen již na počátku roku 2007 a soustředí se na životní příběh Jana Palacha. Vedle historických textů, dobových fotografií a archivních dokumentů je možné nad odkazem historických událostí, spojených s Janem Palachem, přemýšlet také prostřednictvím filmových, televizních a rozhlasových dokumentů. Vedle životního příběhu Jana Palacha ovšem mapují také osudy dalších devíti lidí, kteří se v Československu i v zahraničí stali z politických důvodů „živými pochodněmi“.

Kramerius 4 - otevřené řešení pro zpřístupnění digitálního obsahu ČR

Open source systém Kramerius 4 představuje komplexní řešení pro zpřístupnění digitálních dokumentů a to jak digitalizovaných starých tisků, monografií a periodik tak i mapových sbírek, hudebnin, born-digital dokumentů a nově i audiozáznamů. Systém poskytuje rozhraní pro přístup koncových uživatelů, zajišťuje vyhledávání v metadatech a plných textech, generování vícestránkových PDF dokumentů z vybraných stran, podporuje vytváření virtuálních sbírek a mnoho dalších administračních operací s uloženými digitálními dokumenty.

Systému je vyvíjen Knihovnou Akademie věd, Moravskou zemskou knihovnou, Národní knihovnou ČR a dalšími spolupracujícími institucemi pod veřejnou licencí GPL. Jádro systému je založeno na open source repozitáři Fedora. Aktuálně systém používá více než 20 institucí. Kramerius splňuje národní digitalizační standardy a tvoří nedílnou součást technické infrastruktury využívané v rámci českých digitalizačních aktivit (ProArc, MEditor, Registr Digitalizace).

Financování vývoje na roky 2012–2015 je zajištěno díky projektu Česká digitální knihovna z programu NAKI Ministerstva kultury ČR. V předchozích letech byl vývoj systému průběžně financován z různých dotačních programů AV ČR a MK ČR.

Systém Kramerius 4 budí zájem i mimo českou knihovnickou komunitu a byl aktuálně přizván do open source programu Evropské komise Joinup.

Vybrané funkční instalace: http://kramerius.lib.cas.cz http://kramerius.mzk.cz

Linoryty Josefa Čapka on-line ČR

Zdigitalizovaná podoba velmi cenných linorytových štočků Josefa Čapka, které uchovává ve svých sbírkách Knihovna Národního muzea. Soubor čtyř desítek linorytových štočků dokumentuje výtvarníkovu knižní tvorbu ve 20. letech 20. století. Pestrá kolekce obsahuje Čapkem ručně zhotovené tiskové desky pro knižní obálky především pro nakladatelství Čin.

Nový studijní předmět Úvod do eGovernmentu ČR

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového předmětu „Úvod do eGovernmentu“ pro potřeby navazujícího magisterského studijního programu Informační studia a knihovnictví, který je realizován v rámci Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pilotní běh nově vytvořeného předmětu proběhl v zimním semestru. Dostupné jsou www stránky projektu, studijní opory a elektronické učební texty.

Nový web Městské knihovny v Praze ČR

Novým způsobem připravené webové stránky knihovny s integrovaným katalogem nové generace založeným na jednom indexu a s daty zpracovanými dle pravidel FRBR.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

INCAD
Inflow
LibRa

banner