Aktuální novinky

Rozhovor s organizátory konference

V časopise Knihovna Plus 2/2013 vyšel rozhovor s organizátory konference INFORUM – jak to vlastně všechno před dvaceti lety začalo, jak se měnila prezentovaná témata a kam konference směřuje do budoucna.

INFORUM 2014 - 20. ročník konference

Jubilejní 20. ročník konference INFORUM 2014 se uskuteční v Praze na Vysoké škole ekonomické, v termínu 27.-28. května 2014.

Zpravodajství z konference

V červnovém čísle časopisu Ikaros je k dispozici ohlédnutí za letošní konferencí a reportáž z workshopu o e-knihách. Textové online zpravodajství z konference naleznete na stránkách časopisu Inflow. Studentské rádio LibRa zpřístupňuje zvukové zpravodajství (rozhovory).


Zvaní přednášející

Karen Blakeman

Karen Blakeman
RBA Information Services, Velká Británie

Karen Blakeman začínala jako absolventka v oboru mikrobiologie, ale brzy ji zlákal svět elektronických informací. Než založila vlastní společnost, působila jako mikrobiolog ve státem provozované lékařské laboratoři, a poté již jako informační odbornice strávila deset let ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu.

Působila v mezinárodní poradenské společnosti Strategic Planning Associates a v roce 1989 se stala nezávislou konzultantkou a založila vlastní společnost RBA Information Services. Nyní nabízí školení a poradenství v oblasti vyhledávání, sociálních médií a nástrojů pro spolupráci. Karen rediguje a vydává elektronický bulletin s názvem Tales from the Terminal Room a její blog najdete na http://www.rba.co.uk/wordpress/. Je čestným členem CILIP (The Chartered Institute of Library and Information Professionals).

Aki Lassila

Aki Lassila
The National Library of Finland, Finsko

Aki Lassila má více než 15 let zkušeností s výzkumem a vývojem v oblasti informačních a komunikačních technologií doma i v zahraničí. Mezi jeho silné stránky patří vývoj technologií síťových služeb, projektový a procesní management a řízení a vývoj open source systémů. V minulosti se Lassila podílel na několika výzkumných projektech z oblasti znalostního managementu, vytváření nástrojů pro kolaborativní inovace, návrhů služeb, budoucnosti pracovního prostředí, nových produktových a technologických strategií softwareových společností a jejich modelů podnikání, internacionalizace a networkingu.

V současné době dokončuje svoji disertační práci na téma “Software jako služba”. Ve Finnish National Library má Aki na starosti vývoj a zavedení veřejného rozhraní Finna. Finna je sdílená online služba finských knihoven, archivů a muzeí, která zaručuje přístup k jejich tištěným i elektronickým zdrojům a službám. Na počátku roku 2012 se Finnish National Library rozhodla, že veřejné rozhraní Finna bude založeno na open source softwaru. Toto rozhodnutí se setkalo s velkým úspěchem a Akiho prezentace popisuje pozitivní zkušenosti při vývoji Finna.

Thomas Mutschler

Thomas Mutschler
Thuringian University and State Library, Německo

Thomas Mutschler je zodpovědný za akvizici a rozvoj sbírek na Durynské univerzitě a Státní knihovně v Jeně (ThULB Jena, Germany). Je absolventem oboru Informační studia a knihovnictví a získal doktorát z historie. Specializuje se na akviziční management a budování digitálních kolekcí. Mezi jeho další zkušenosti patří řízení digitalizačních projektů, které zahrnují rozmanité materiály kulturního dědictví z knihoven, archivů a muzeí.

V minulosti pracoval jako odborný specialista a poradce na Durynském ministerstvu vzdělávání, vědy a kultury. V roce 2012 se ThULB Jena rozhodla implementovat discovery službu založenou na indexu Summon a uživatelském rozhraní VuFind. Ve své prezentaci bude Thomas hovořit o zkušenostech se zaváděním tohoto systému a nastíní zajímavé možnosti, které tyto vyhledávací nástroje přináší.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

INCAD
Inflow
LibRa

banner