Partneři konference

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Albertina icome Praha s.r.o. (zal. 1991) patří k nejvýznamnějším distributorům elektronických informačních zdrojů (EIZ) v České republice. Nabídka AiP, která pokrývá v podstatě všechny obory a typy informací (odborné časopisy a knihy, patenty, ochranné známky, zpravodajství, marketingové studie, identifikační údaje o firmách, encyklopedie, multimediální kolekce, atd.), aktuálně zahrnuje více než 2 100 bibliogra­fických, faktografických a plnotextových online přístupných zdrojů.

Jsou určeny pro univerzity, Akademii věd ČR, nemocnice, veřejné knihovny, vládní organizace i komerční firmy. Partnery Albertiny jsou nejvýznamnější světoví vydavatelé EIZ (např. Wolters Kluwer, ProQuest, OUP, Wiley, OECD, Knovel aj.). Na Slovensku působí dceřiná společnost Albertina icome Bratislava.

Mediální partneři

ITlib

Časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice je vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov. Pozornosť venuje aktuálnym témam z oblasti knihovníctva, pamäťových inštitúcií a informačnej vedy.

Vychádza 4× ročne – marec, jún, september, december. V tlačenej aj elektronickej podobe. Príspevky sú recenzované.

KNIHOVNA - knihovnická revue

Knihovna – knihovnická revue přináší teoretické studie z oboru knihovnictví, informuje o úspěšných projektech českých a zahraničních knihoven, o aktivní účasti Národní knihovny ČR v domácích i mezinárodních projektech.

Vychází od roku 2005 dvakrát ročně. Od roku 2008 procházejí hlavní články nezávislým recenzním řízením.

Časopis je platformou pro odbornou činnost spočívající v teoretickém bádání s konkrétními výstupy použitelnými v praxi.

Od roku 2009, díky uzavřené licenční smlouvě s databází EBSCO, jsou obsahy časopisu excerpovány do zahraničních bází. Od roku 2015 je časopis zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The Europeana Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Knihovna plus

Knihovnu doplňuje elektronický časopis Knihovna plus, který dvakrát ročně pohotověji informuje odbornou veřejnost o aktuálním dění v našem oboru. Přináší zprávy z konferencí, seminářů a dalších knihovnických událostí.

Sponzor Infomejdanu

Cambridge University Press

Cambridge University Press je vydavatelství spojené s University of Cambridge. Záměrem tohoto prestižního vydavatele je podporovat aktivity a cíle univerizity a rozvíjet znalosti, vzdělání, výuku a výzkum.

Rozsáhlé seznamy recenzovaných publikací zahrnují 45 000 tištěných titulů zaměřených na akademický výzkum, více než 24 000 elektro­nických knih a také více než 300 odborných časopisů z širokého spektra oborů.

Vydavatelství Cambridge University Press, které hraje významnou roli na současném celosvětovém trhu, má více než 50 kanceláří po celém světě, a své produkty distribuuje do téměř každé země. Pro více informací navštivte stránky www.cambridge.org.

IOP Publishing

IOP Publishing prostřednictvím svého multidisciplinární portfolia elektronických knih a více než 70 vědeckých časopisů, a ve spolupráci s významnými institucemi z celého světa, podporuje zásadní výzkum probíhající v přírodních vědách a příbuzných oborech.

IOPscience je elektronická platforma IOP Publishing, kde je k dispozici více než 700 000 článků a veškerý obsah časopisů je sémanticky obohacen pro snadnější, rychlejší a přínosnější vyhledávání.

Pro více informací navštivte ioppublishing­.org.

Sponzor přestávek na kávu

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer poskytuje informace a služby profesionálům ve zdravotnictví, a pomáhá jim při důležitých rozhodováních týkajících se péče o pacienty, výsledků a medicínských objevů.

Kliničtí lékaři během své kariéry v průběhu zaučování, výzkumu i praxe spoléhají na naše informační nástroje a softwarová řešení. Ovid z jednoho místa zpřístupňuje světově uznávané recenzované časopisy, knižní publikace, databáze a další zdroje a služby.

Platformu Ovid využívají lékaři, knihovníci, vědci a studenti, kterým pomáhá rozhodovat o péči o pacienta, podporovat výzkum za účelem zlepšení praxe, a přicházet s novými objevy. Ovid zpřístupňuje ucelené portfolio světově uznávaných recenzovaných zdrojů pro klinickou praxi, medicínu, ošetřovatelství a příbuzné obory.

Sponzor Juice baru

SAGE

Vydavatelství SAGE v roce 1965 založila Sara Miller McCune ve snaze podpořit šíření užitečných znalostí a vzdělávání globální komunity. SAGE vydává časopisy, knihy a produkty pro knihovny z nejrůznějších oborů. Majoritním vlastníkem SAGE zůstává zakladatelka firmy, která zajistila, že firma zůstane natrvalo nezávislá.

Další vystavující společnosti - české a slovenské

AiP Beroun

AiP Beroun s.r.o., dceřiná společnost Albertina icome Praha s.r.o., podniká v oblasti digitalizace a zpřístupnění infromací on-line. Ve svých projektech AiP Beroun s.r.o. spolupracuje s mnoha českými a evropskými paměťovými institucemi. Provozuje špičkové digitalizační pracoviště pro šetrné skenování vzácných rukopisů a starých tisků, obrazů, plakátů, map.

Vyvíjí a spravuje digitální knihovnu Manuscriptorium, informační zdroj, který mimo jiné agreguje EUROPEANA, nebo firmy EBSCO, Summon a další.

Jednou z důležitých aktivit společnosti je účast v projektech EU. Působila jako technický koordinátor evropského agregačního projektu ENRICH. V současné době je technickým koordinátorem projektu ETNOFOLK.

AiP Beroun nabízí svým partnerům řešení pro prezentaci jejich dat (nejen výsledků digitalizačních projektů) – GULLIVER.

Cosmotron Bohemia, s.r.o.

Cosmotron, firma založená v r.1992, se specializuje na vývoj informačních systémů. Dynamičnost a růst firmy byl v roce 2008 potvrzen získáním certifikátu kvality ISO 9001.

Hlavním produktem firmy je softwarový produkt s názvem Advanced Rapid Library, který je určen pro automatizaci a správu knihoven, muzeí, galerií, archivů a informačních středisek.

Další oblast portfolia firmy tvoří identifikační systémy – čárové kódy a RFID technologie – pro využití v knihovnách. V rámci těchto oblastí jsou poskytovány poradenské a analytické služby, instalace, implementace, stálá podpora a garance dalšího vývoje. K zákazníkům firmy patří instituce různého zaměření i velikosti.

Součástí nabídky jsou také produkty pro ochranu knižního fondu a doplňkové služby z oblasti čárového kódu.

SUWECO

Suweco je jeden z největších středoevropských dodavatelů odborných informačních zdrojů všech typů a forem, od klasických tištěných knih a seriálů po elektronické informační zdroje zprostředkované institucionálně i v rámci konsorcií. Spravujeme a administrujeme největší česká a slovenská konsorcia na přístup ke špičkovým vědeckým informačním zdrojům.

Pomáháme pokrýt a zpřístupnit informační infrastrukturu vědy a výzkumu klíčovými odbornými informačními zdroji.

Další vystavující společnosti - zahraniční

AIP Publishing

AIP Publishing je nezisková dceřiná společnost American Institute of Physics (AIP). Posláním AIP Publishing je podpořit charitativní, vědecké a vzdělávací záměry AIP prostřednictvím vědecké publikační činnosti v oblasti fyzikálních a příbuzných věd.

AIP Publishing vydává publikace jménem svým, jménem členských společností AIP a jménem dalších partnerů, s cílem aktivně podporovat jejich poslání.

Portfolio AIP Publishing obsahuje 20 vysoce ceněných, recenzovaných časopisů, včetně stěžejních časopisů Applied Physics Letters, Journal of Applied Physics a The Journal of Chemical Physics, vedle toho vydává také AIP Conference Proceedings.

Alexander Street, a ProQuest Company

Alexander Street spojuje exkluzivní obsah a nejnovější technologie se záměrem nabídnout knihovnám a jejich uživatelům po celém světě produkty a služby přizpůsobené jejich potřebám.

Kombinujeme video, audio a text se špičkovými online nástroji, což umožňuje změnit způsob, jakým lidé bádají, studují nebo učí, prakticky v jakémkoliv oboru.

BMJ

BMJ přispívá k celosvětovému pokroku v léčebné péči prostřednictvím sdílení odborných znalostí a zkušeností s cílem zlepšit znalosti, výstupy a hodnoty.

Sdílení nejnovějších myšlenek, názorů a dat; vývoj nástrojů pro zpřístupnění užitečných informací; asistence zdravotníkům s jejich dalším rozvojem; boření konvencí. To je to, co BMJ dělá už od roku 1840.

Náš vliv je značný a stále roste. V současnosti je náš týdeník jednou z pěti top všeobecných lékařských publikací na světě, a čtou ho stovky tisíc zdravotnických pracovníků po celém světě.

CABI

CABI je přední neziskové vydavatelství s více než 100 lety zkušeností v poskytování vědeckých informací. Vytváříme, shromažďujeme, objednáváme, organizujeme, interpretujeme, syntetizujeme a poskytujeme informace určené přímo pro vědeckou komunitu.

Náš tým odborníků drží krok s nejnovějšími výsledky vědy a výzkumu, a zaručuje tak, že v našich databázích, kompendiích a knihách – včetně světově proslulého CAB Abstracts a databáze Global Health – jsou obsaženy ty nejdůležitější, nejhodnotnější a nejaktuálnější informace.

CEEOL - Central and Eastern European Online Library

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) je významný online repozitář, který nabízí ucelenou kolekci indexovaných plnotextových dokumentů v oblasti humanitních a sociálních věd ze zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Excerpováno je i několik časopisů z dalších zemí, které jsou tematicky na oblast střední a východní Evropy zaměřené. CEEOL zpřístupňuje více než 1 500 klíčových recenzovaných a humanitních časopisů ze 34 zemí a publikovaných ve více než 30 jazycích. U velké části časopisů je k dispozici kompletní archiv.

Kolekce CEEOL eBook collection nabízí rostoucí počet elektronických knih, a také aktuální i dříve vydané publikace jednotlivých vydavatelů.

Emerald Publishing

Společnost Emerald Publishing byla založena v roce 1967 s cílem podporovat nové myšlenky, které napomáhají urychlit výzkum a praxi v oblasti obchodu a managementu. V současnosti pokračujeme v rozvíjení nových myšlenek v aplikovaných oblastech, kde cítíme, že můžeme přinést skutečnou změnu – zdravotní a sociální péče, vzdělávání a technické obory.

Vydáváme více než 300 časopisů, více než 2500 knih a více než 1500 případových studií. Naší prioritou je budování dlouhodobých vztahů s globální komunitou autorů, pedagogů a knihovníků, kteří chtějí nalézat, sdílet a aplikovat významné výsledky výzkumu.

Euromonitor International

Lepší orientace v globálních trzích Euromonitor International je přední světový nezávislý dodavatel informací pocházejících ze strategického výzkumu trhu. Vytváříme data a analýzy týkající se tisíce produktů a služeb z celého světa. Jsme nezávislí odborníci na výzkum trhu, na které se můžete spolehnout, protože nabízíme nezaujatý pohled na historické trendy a prognózy pro každý region, zemi, kategorii, kanál a spotřebitele. Euromonitor International je nezbytným informačním zdrojem pro každou organizaci, protože nabízí inovativní produkty zaměřené na průzkum trhu, spolehlivé zprávy a denní aktualizace psané zkušenými analytiky.

Díky pobočkám po celém světě, týmu analytiků ve více než 80 zemích a průzkumům trhu reflektujícím všechny klíčové trendy, vám nabízíme přístup ke skutečným příběhům stojícím za změnou spotřebitelů. Rozvíjející se země nebo rozvinuté ekonomiky: další příležitosti identifikujeme jako první.

GALE, Cengage Learning

Společnost Gale, součást Cengage Learning, věří, že knihovna je srdcem komunity, a přivádí jednotlivé uživatele a skupiny k smysluplným a měřitelným výsledkům. Gale je partnerem knihoven, které chtějí dodávat vzdělávací obsah, nástroje a služby pro podporu výuky, studia a výzkumu, a poskytovat praktické zkušenosti.

Společnost Gale je již 60 let předním poskytovatelem zdrojů pro výzkum a vzdělávání, a je odhodlána podporovat inovace a vývoj knihoven a jejich uživatelů po celém světě.

Pro více informací navštivte GALE A-Z products a www.gale.cengage.co.uk.

H+H Software GmbH

Společnost H+H Software GmbH byla založena v roce 1989. Sídlo společnosti je v německém Goettingenu. Klíčovými odbornými znalostmi společnosti jsou inovativní koncepty a softwarové produkty pro správu aplikací v sítích. Společnost H+H Software se od roku 1995 podílí na vývoji server-based technologií a průběžně integruje inovativní technologie do rozšiřující se řady produktů. Produkty H+H Software jsou již léta využívány renomovanými společnostmi, vládními agenturami a výzkumnými a vzdělávacími organizacemi po celém světě.

Mezi známé produkty společnosti patří: NetMan Desktop Manager, NetMan, NetMan for Schools, Virtual CD, HAN (Hidden Automatic Navigator).

IOP Publishing

IOP Publishing prostřednictvím svého multidisciplinární portfolia elektronických knih a více než 70 vědeckých časopisů, a ve spolupráci s významnými institucemi z celého světa, podporuje zásadní výzkum probíhající v přírodních vědách a příbuzných oborech.

IOPscience je elektronická platforma IOP Publishing, kde je k dispozici více než 700 000 článků a veškerý obsah časopisů je sémanticky obohacen pro snadnější, rychlejší a přínosnější vyhledávání.

Pro více informací navštivte ioppublishing­.org.

Oxford University Press

Oxford University Press ročně vydává více než 6 000 nových titulů. Mnoho svých nejuznávanějších vědeckých a referenčních prací publikuje také online, včetně akademických a vědeckých časopisů, slovníků, encyklopedií, obecných referenčních materiálů a monografií v širokém spektru oborů.

Vydavatelství je součástí University of Oxford. Celosvětovým publikování přispívá k poslání univerzity v oblasti výzkumu, vzdělávání a školství.

ProQuest

ProQuest je globálním poskytovatelem digitálního obsahu a technologií pro akademické, vládní, korporátní, školní a veřejné knihovny. Nabízíme ověřený obsah, zjednodušujeme pracovní postupy a propojujeme lidi a organizace napříč informační komunitou. Naše produkty – dizertace, vládní a kulturní archivy, zpravodajství, historické kolekce a e-books – jsou klíčem k serióznímu výzkumu a vstupní branou do světa poznání. ProQuest slouží uživatelům v klíčových momentech výzkumu, a pomáhá jim vyhledávat, získávat, sdílet, vytvářet a spravovat informace.

Naše cloudové technologie nabízejí flexibilní řešení pro knihovníky, studenty a výzkumné pracovníky prostřednictvím společností ProQuest®, Bowker®, Coutts® information services, Dialog®, ExLibris®, ebrary®, EBL ™, Alexander Street® a SIPX®, dále pozoruhodné výzkumné nástroje, jako jsou platforma pro citování a správu dokumentů RefWorks®, platformy pro elektronické knihy Ebook Central ™ a MyiLibrary®, a nástroj pro podporu výzkumu Pivot®.

SAGE

Vydavatelství SAGE v roce 1965 založila Sara Miller McCune ve snaze podpořit šíření užitečných znalostí a vzdělávání globální komunity. SAGE vydává časopisy, knihy a produkty pro knihovny z nejrůznějších oborů. Majoritním vlastníkem SAGE zůstává zakladatelka firmy, která zajistila, že firma zůstane natrvalo nezávislá.

Springer Nature

Springer Nature je jedním z předních světových odborných vydavatelů v oblasti globálního výzkumu a vzdělávání, který zastřešuje řadu respektovaných a důvěryhodných značek, které poskytují kvalitní obsah prostřednictvím řady inovativních produktů a služeb.

Springer Nature je největším vydavatelem knih na světě, vydavatelem světově nejvlivnějších časopisů, a průkopníkem v oblasti otevřeného výzkumu. Společnost Springer Nature vznikla v roce 2015 sloučením Nature Publishing Group, Palgrave Macmillan, Macmillan Education a Springer Science+Busines­s Media.

Thieme Publishing Group

Thieme Publishing Group je soukromá vydavatelská firma zaměřená na vědu a medicínu. Po 125 let jsou knihy a časopisy vydavatelství Thieme důležitým zdrojem pro vědce, lékaře, badatele a vyučující.

Thieme nabízí 130 recenzovaných časopisů a více než 500 nových knižních publikací za rok. Všechny jsou dostupné také online a nabízí cenné informace ve formě eJournals, eBooks a EIZ z oblasti chemie (Science of Synthesis a Pharmaceutical Substances).¨

S cílem demonstrovat obsah a funkčnost je ke všem zdrojům nabízen zkušební přístup zdarma.

Wiley

Wiley, globální společnost, pomáhá lidem a organizacím vylepšit dovednosti a znalosti, které potřebují k úspěchu. Naše vědecké, technické, medicínské a odborné časopisy v online podobě, kombinované s naším řešením pro digitální vzdělávání, hodnocení a certifikaci, pomáhají univerzitám, učeným společnostem, firmám, vládám a jednotlivcům zvyšovat akademický a profesní dopad jejich práce.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer poskytuje informace a služby profesionálům ve zdravotnictví, a pomáhá jim při důležitých rozhodováních týkajících se péče o pacienty, výsledků a medicínských objevů.

Kliničtí lékaři během své kariéry v průběhu zaučování, výzkumu i praxe spoléhají na naše informační nástroje a softwarová řešení. Ovid z jednoho místa zpřístupňuje světově uznávané recenzované časopisy, knižní publikace, databáze a další zdroje a služby.

Platformu Ovid využívají lékaři, knihovníci, vědci a studenti, kterým pomáhá rozhodovat o péči o pacienta, podporovat výzkum za účelem zlepšení praxe, a přicházet s novými objevy. Ovid zpřístupňuje ucelené portfolio světově uznávaných recenzovaných zdrojů pro klinickou praxi, medicínu, ošetřovatelství a příbuzné obory.

Jinak příspívající partneři

AiP Safe

AiP Safe s.r.o. je sesterská společnost AiP, která se zabývá navrhováním a dodáváním systémů pro řešení v oblasti řízení dokumentů (DMS), správy obsahu (ECM), distribuce a oběhu (Workflow) a dlouhodobého a důvěryhodného ukládání dokumentů. K tomu využívá vlastní, léty a mnoha implementacemi ověřený framework SAFE. AiP Safe vytváří zákaznická řešení na míru a poskytuje k nim spojené služby.

Systém SAFE LTP je spolu s Digitalizačním workflow a Editačním modulem jádrem Národní digitální knihovny (NDK). V soutěži „The Best 2014 – MasterCard“ byl projekt vyhodnocen jako nejlepší v kategorii „centrální projekty“ a získal titul projekt roku.

SEARCH TECHNOLOGIES, formerly INCAD

SEARCH TECHNOLOGIES, formerly INCAD je předním poskytovatelem vyhledávacích aplikací a řešení v České republice. Specializujeme se na vyhledávací a analytická řešení a softwarový vývoj.

Jsme součástí skupiny Search Technologies a máme za sebou více než 600 implementací vyhledávacích řešení pro zákazníky po celém světě.

Naše společnost je Microsoft GOLD-certified partner, Google premium partner a má uzavřena partnerství s Elastic, Cloudera a s dalšími technologickými firmami.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická (VŠE) v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Člení se na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu.

5 fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner