Časté otázky – přednášející

Účast více autorů jednoho příspěvku na konferenci
Konference se samozřejmě mohou účastnit i spoluautoři, účast na konferenci má však vždy zdarma pouze 1. autor, další spoluautoři se přihlašují přes standardní přihlášku za standardní vložné.
Oficiální jazyk konference
Oficiálními jazyky na konferenci jsou čeština, slovenština a angličtina. V obou posluchárnách je zajištěno simultánní tlumočení z/do angličtiny. Příspěvky lze odevzdávat v češtině, slovenštině nebo angličtině.
Licenční smlouva – spoluautoři
Smlouvu podepisuje vždy pouze 1. autor, který zodpovídá za vypořádání (finanční, autorská práva, ap.) s případnými spoluautory.
Řazení obrázků v příspěvku
Řazení obrázků záleží pouze na Vás, doporučujeme ale začlenit obrázky přímo do textu spíše než do příloh.
Pokyny pro autory příspěvku
Příspěvek, prosím, připravte dle oficiálních pokynů.
Délka prezentace na konferenci
Přednášející mají standardně 20 minut na vlastní prezentaci a 5 minut na dotazy a diskusi k příspěvku. Přesný harmonogram sekce a další důležité informace Vám nejpozději týden před konferencí zašle moderátor sekce.
Zveřejnění Vašeho příspěvku
Zveřejnit příspěvky (na webu, v časopise) je možné po ukončení konference, autor je však v takovém případě povinen uvést, že tento příspěvek byl uveřejněn ve sborníku na webových stránkách konference INFORUM a citovat jej.
Připojení k internetu během prezentace
Obě posluchárny nabízejí připojení na internet z přednáškového PC.

Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner