Příspěvek konference

Digitální informační kurátorství a jeho využití v konstruktivisticky orientovaném vzdělávání

Autor

Michal Černý, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Kabinet knihovnictví a informačních studií

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Plný text Prezentace

Abstrakt

Digitální informační kurátorství představuje jednu z nejzajímavějších a nejtvořivějších činností, které běžný knihovník může vykonávat – získávat informace na určité téma, agregovat zdroje, provádět jejich metadatický popis, hodnotit je, dávat jim kontext a v neposlední řadě je v graficky přiměřené podobě nabídnout koncovému konzumentovy. Příspěvek se bude věnovat problematice informačního kurátorství v kontextu konstruktivistické pedagogiky, která je založená na práci se znalostmi a zájmy každého jednotlivce. Fenomén digitálního informačního kurátorství zasadí do kontextu osobního vzdělávacího prostředí a personalizovaných vzdělávacích systémů. Zajímavým seřazené a dobře zpracované balíčky s elektronickými informačními zdroji se budou stávat významnou složkou doplňující klasický e-learning a proces vzdělávání a vytvářejí zajímavý most mezi knihovnictvím a pedagogikou. Jsou nejen velkou výzvou, ale také otazníkem ve vztahu ke kompetenčním standardům knihovníků i učitelů.

Profesní informace o autorovi

Michal Černý působí jako pedagog na KISK na FF MU, kde se systematicky věnuje technologiím ve vzdělávání. Vyučuje například předměty Vzdělávací technologie, Laboratoř vzdělávacích technologií, Metodik ICT nebo Digitální kompetence. Je autorem několika knih a stovek odborných článků, které se tématům technologií, vzdělávání a informacím většinou intenzivně věnují. Aktuálně působí jako garant oborových didaktik v rámci projektu Interes, ve kterém spojuje svět knihoven a škol. Je absolventem oboru Učitelství informatiky a fyziky pro střední školy na Masarykově univerzitě v Brně a oboru Teologie na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2012 studuje doktorské studium v programu Obecné otázky fyziky.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
Inflow
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus
Online Searcher