14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení

Koordinátor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Kdy a kde: 30. 5. 2008, 8.30 - 12.25, Nová aula

Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově

Autor: Thomas Wolf-Klostermann, Bavarian State Library, Německo

Plné texty

Abstrakt:

The Bavarian State Library in Munich is one of the leading research libraries comprising one of the largest collections of rare manuscripts, old printings, incunabula and maps in the world. Till today, more than 23.600 volumes have been digitised, published online by the library’s Digitisation Centre and stored in archival systems. The number of digitised books hosted by the Bavarian State Library will increase rapidly within the next years since several important new projects have been started in 2007: More than one million books out of the holdings of the library will be scanned during the cooperation with Google. They will be hosted inside Google Books as well as inside the Digital Collections of the Bavarian State Library for free access. Apart from that, the Digitisation Centre of the library started digitisation with scan robot technology. These projects will lead to a daily amount of more than 300.000 images a day to be processed, ingested, published on the Web and stored in an archival system. To cope with this challenge the Bavarian State Library had set up a scalable infrastructure capable to process and provide large scale digital collections.

O autorovi:

Studied Communication and Media Research at the University of Munich. Developer of database and WWW-applications since 1994. Since 2003 staff member of the Digital Library Department of the Bavarian State Library. Involved in the organisation of the digitisation workflow as well in the build-up of a long-term preservation infrastructure for the Bavarian State Library.

Ostatní příspěvky v sekci

Cesta ke zpřístupnění a archivaci dokumentů

Autor: Jan Pokorný, Multidata Praha

Spoluautoři:

Martin Ledínský, MULTIDATA Praha

ENRICH - Manuscriptorium v Evropě

Autor: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.

Česká digitální matematická knihovna

Autor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Digitální objekt: skrytý, nechráněný

Autor: Stephanie Krueger, ARTstor, USA

DRAMBORA - nástroj na interní audit digitálních úložišť v nové online verzi a postřehy z provedených auditů

Autor: Jan Hutař, Národní knihovna České republiky / Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Spoluautoři:

Andrea Fojtů / Eliška Pavlásková, UVT UK Praha

Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Autor: Michal Brandejs, Masarykova univerzita, Brno

Spoluautoři:

Jitka Brandejsová, Miroslav Křipač, Jan Kasprzak, Masarykova univerzita v Brně

Evropská digitální knihovna a autorské právo

Autor: Adéla Faladová, Ministerstvo kultury České republiky - Odbor autorského práva, Praha

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.