Detailní program

WORKSHOP A: Novinky ve světě vyhledávání na webu v roce 2010

Koordinátor sekce: Chris Sherman, SearchEngineLand.com, Searchwise, USA

Čas a místo: 24. 5., 10:00 - 13:00, CERGE-EI, Praha 1, Politických vězňů 7, 2. p., č. místnosti 7

Kam směřují vyhledávače? Nastanou změny oproti stavu, který známe, a pokud ano, v jakém ohledu? Co se děje v oblasti personalizace, vertikálního, smíšeného či federativního vyhledávání? Díky svým dlouholetým vztahům s firmami působícími na trhu vyhledávačů může Chris Sherman prezentovat kvalifikovanou prognózu. Workshop bude zaměřen na vývoj u hlavních vyhledávačů a také na specializované nástroje, jež umožňují dostat se k informacím, které by při obvyklém způsobu vyhledávání zůstaly ukryty (se zvláštním zřetelem na mapy a video, kde YouTube zaujímá mezi vyhledávači druhé místo v celosvětovém měřítku). Stále více informací neefemérní povahy je totiž zpřístupněno i v multimediálních formátech. Pozornost bude dále věnována využití chování uživatelů při vyhledávání pro reklamní účely.

cerge-ei.gif

Workshop je pořádán ve spolupráci s CERGE-EI.

Materiály k WORKSHOPu A
Autor: Chris Sherman, SearchEngineLand.com, Searchwise, USA

WORKSHOP B: Přiveďte studenty a učitele ke svým informačním zdrojům!

Koordinátor sekce: Zuzana Helinsky, Zh Consulting, Švédsko

Čas a místo: 24. 5., 13:00 - 16:00, Akademie věd České republiky, Praha 1, Národní 3, 1. patro, č. místnosti 108

Interaktivní workshop představí mezinárodní trendy v implementaci informační gramotnosti a umožní účastníkům diskutovat své vlastní praktické zkušenosti se zapojováním studentů a pedagogů do informačních dovedností v knihovnách. Společně s účastníky workshopu se budou srovnávat a objasňovat různé mýty a skutečnosti v informačním světě. Příklady s popisem metodiky marketingu elektronických informačních zdrojů pomohou nastartovat návrhy na vlastní projekty, na lepší zapojení klientů a zviditelnění knihoven. Praktická cvičení a diskuse o vedení projektu, možnosti a úskalí s tím spojené a význam praktického přístupu.

Například:

 • Jak prezentovat projekty a jak zaujmout publikum/klien­ty/kolegy tak, aby pochopili možnosti, které knihovna nabízí.
 • Jak úspěšně zakončovat projekty a nemít pocit neúspěchu.
 • Jak odhadnout, kolik práce navíc je potřeba k úspěšně spolupráci vysokoškolských pedagogů a knihovníků.
 • Vyjednávání, umění naslouchat a klást otázky.

Workshop bude zakončen jednotlivými prezentacemi návrhů různých projektů, kde si účastníci vyzkouší možnost jejich realizace ”live” na ostatních účastnících workshopu.

knihovnaavcr-small.jpg

Workshop je pořádán ve spolupráci s Knihovnou Akademie věd České republiky.

Materiály k WORKSHOPu B
Autor: Zuzana Helinsky, Zh Consulting, Švédsko

Zahájení konference

Koordinátor sekce: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 25. 5., 10:30 - 12:45, Vencovského aula

Zahájení konference
Autor: Richard Hindls, rektor, Vysoká škola ekonomická v Praze
Úvodní příspěvek
Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
Deset hypotéz o současném stavu a budoucím vývoji vědeckého publikování
Autor: Guido F. Herrmann, Thieme Publishers, Německo
Co vlastně můžeme udělat se slovem?
Autor: Christopher Warnock, ebrary, USA
Bilance prvních deseti let 21.století v oblasti vědeckých informací
Autor: Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Nové možnosti ve světě elektronických informačních zdrojů

Koordinátor sekce: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha, s.r.o.

Čas a místo: 25. 5., 14:00 - 16:40, Vencovského aula

Informační gramotnost pro 21. století
Autor: Sheila Webber, University of Sheffield, Velká Británie
Elektronické informační zdroje pro výuku a vědu
Autor: Krzysztof Murawski, ProQuest, Velká Británie
Budoucnost elektronických knih
Autor: Ariane Rückebeil, De Gruyter Publishing Company, Německo
Jak studenti a učitelé využívají streamovaný zvuk a video, jak se seznam skladeb může stát online zdrojem pro výuku
Autor: Eileen Lawrence, Alexander Street Press, Velká Británie
SpringerLink 2010
Autor: Focko Robbert van Berckelaer, Springer SBM, Německo
Spoluautoři: Elwin Gardeur, Springer SBM, Německo

Využití elektronických informačních zdrojů ve vzdělávání

Koordinátor sekce: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Čas a místo: 25. 5., 14:00 - 17:15, Posluchárna D

Nové technologie od ebrary na podporu vysokoškolského vzdělávání
Autor: Romy Beard, ebrary, USA
Spoluautoři: Christopher Warnock, ebrary, USA
Elektronické informační zdroje ve výuce muzikologie na FF UK v Praze
Autor: Jan Baťa, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav hudební vědy
Nová generace CABI Compendia
Autor: Krassimira Anguelova, CABI, Velká Británie
Informační zdroje a celoživotní vzdělávání
Autor: Jiří Potáček, Mendelova univerzita v Brně
Web, EIZ a informační vzdělávání – Interdisciplinární pohled
Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta
Tak trochu jiný seminář - Sami sobě knihovníkem
Autor: Antonie Doležalová, Vysoká škola ekonomická v Praze - Národohospodářská fakulta
Netradiční informační zdroje ve vzdělávání: Vliv Personal Learning Environments (PLEs) na informační zdroje a hodnocení přenosu znalostí
Autor: Jakub Štogr, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Nadstavbové nástroje pro správu, zpřístupnění a podporu využívání elektronických informačních zdrojů

Koordinátor sekce: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Čas a místo: 26. 5., 08:30 - 11:45, Vencovského aula

Primo Central - Vesmír odborných článků na dosah
Autor: Martin Vojnar, MULTIDATA Praha, s.r.o.
Elektronické knihy a znalostní portály pro akademické knihovny
Autor: Karsten Sydow, GALE - A Cengage Learning Company, Velká Británie
Summon - jak snadné a efektivní hledání v elektronických informačních zdrojích může být
Autor: Florin Craciun, Serials Solutions
RefWorks 2.0 - Nové uživatelské rozhraní
Autor: Krzysztof Murawski, ProQuest, Velká Británie
Od zpracování fondů k ontologiím
Autor: Nadežda Andrejčíková, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií
OECD iLibrary přehledně
Autor: Michel Guinand, OECD, Francie
Beck-online – nový trend ve způsobu práce s odbornou literaturou!
Autor: Lubomír Medo, C.H.Beck

Posterová sekce

Koordinátor sekce: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 26. 5., 09:00 - 09:35, Posluchárna D

Vzdělávání srbských knihovníků v oblasti ochrany autorských práv a svobodného přístupu k informacím
Autor: Tatjana Brzulovic Stanisavljevic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko
Veřejný přístup k vládním elektronickým informačním zdrojům - Role knihovníků a informačních odborníků
Autor: Elitsa Lozanova-Belcheva, Sofia University “St. Kliment Ohridski” - Faculty of Philosophy - Department of Library and Information Studies and Cultural Policy, Bulharsko
Databáze Geografická bibliografie ČR online
Autor: Eva Novotná, Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna
"Máme důkaz pro to, že se učí!" Jak umožnit studentům, aby se stali "gramotnými" uživateli EIZ
Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation -IZI-, Německo
Informetrické hodnocení elektronického časopisu EBIB
Autor: Aneta Ostrowska, Nicolaus Copernicus University, Polsko
Translace vědeckých poznatků do klinické praxe s využitím možností Web 2.0
Autor: Vendula Papíková, Akademie věd České republiky- Ústav informatiky - Centrum biomedicínské informatiky, Praha
Spoluautoři: Miroslav Zvolský, Akademie věd České republiky - Ústav informatiky - Centrum biomedicínské informatiky, Praha
Jak může knihovník lépe využívat bibliografické záznamy: Dejme dohromady data z WoS, Scopus a SCIndeks
Autor: Tatjana Timotijevic, National Library of Serbia - Center for Scientific Information
Spoluautoři: Biljana Kosanovic, National Library of Serbia - Center for Scientific Information
Digitalizácia informačného fondu technickej knižnice so špecializáciou na vedný odbor spracovania drevnej hmoty
Autor: Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Bratislava

Informační zdroje 3 krát jinak

Koordinátor sekce: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 26. 5., 09:35 - 10:50, Posluchárna D

Svět je ilustrovaný
Autor: Boris Škandera, zájmové sdružení Informetal, Dobrá
Od vyhledávání k objevování
Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha
Národní úložiště šedé literatury
Autor: Iveta Fürstová, Národní technická knihovna, Praha
Spoluautoři: Petra Pejšová, Národní technická knihovna, Praha

Digitální zpřístupnění knihovních sbírek

Koordinátor sekce: Adolf Knoll, Národní knihovna České republiky, Praha

Čas a místo: 26. 5., 11:10 - 12:25, Posluchárna D

Manuscriptorium v Evropě
Autor: Tomáš Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.
Registr digitalizace CZ
Autor: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha
Spoluautoři: Tomáš Foltýn, Národní knihovna České republiky, Praha
EOD - Elektronické knihy na objednávku
Autor: Rostislav Krušinský, Vědecká knihovna v Olomouci
Spoluautoři: Kateřina Kamrádková, Národní technická knihovna, Praha / Věra Pospíšilíková - Moravská zemská knihovna, Brno

Jak lépe vyhledávat

Koordinátor sekce: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 26. 5., 13:30 - 16:35, Vencovského aula

Najdi to, co mám na mysli, nikoliv to, co jsem zadal
Autor: Chris Sherman, SearchEngineLand.com, Searchwise, USA
Válka vyhledávačů v roce 2010: Nechť boj vypukne
Autor: Karen Blakeman, RBA Information Services, Velká Británie
Google, Bing, Wolfram|Alpha, Seznam - vítězové a poražení nekončícího boje - a co uživatel?
Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze
Reaguje vyhledávání 2.0 na nové potřeby uživatelů, nebo tomu je naopak?
Autor: David Chudán, Vysoká škola ekonomická v Praze
Spoluautoři: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze
Polytematický strukturovaný heslář a jeho potenciál v oblasti třídění a zpřístupňování webových dokumentů
Autor: Kristýna Kožuchová, Národní technická knihovna, Praha
Spoluautoři: Ctibor Škuta, Národní technická knihovna, Praha
Pohled pod pokličku – Kramerius 4
Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha

Marketingové nástroje v rukách knihoven na podporu elektronických informačních zdrojů

Koordinátor sekce: Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava, s.r.o.

Čas a místo: 26. 5., 13:30 - 16:20, Posluchárna D

Nástroje pro popularizaci elektronických informačních zdrojů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Autor: Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Spoluautoři: Olga Biernátová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Skvělá databáze na obzoru - kde vzít peníze?
Autor: Blanka Konvalinková, Krajská vědecká knihovna v Liberci
Čím mohou knihovníci přispět k většímu využití EIZ
Autor: Marzena Marcinek, Cracow University of Technology Library, Polsko
Spoluautoři: Urszula Matoga, Dorota Lipińska, Cracow University of Technology Library, Polsko
Knihovna na pár kliknutí
Autor: Eva Měřínská, Městská knihovna v Praze
Spoluautoři: Lenka Hanzlíková, Klára Sušická, Městská knihovna v Praze
Využití sociálních médií k propagaci knihovních služeb
Autor: Karen Blakeman, RBA Information Services, Velká Británie
Facebook versus webová stránka
Autor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

INFOMEJDAN (společenský večer)

Koordinátor sekce: Andrea Kutnarová, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 26. 5., 19:30 - 22:30, Praha 1, Mariánské nám. 190, Révové nádvoří Klementina

Společenský večer ve středu 26. května 2010, jehož spolupořadatelem je Národní knihovna České republiky, se bude tentokrát odehrávat na Révovém nádvoří Klementina.
INFOMEJDAN je otevřen všem účastníkům konference, s přihlášením ale prosím neváhejte.

Infomejdan – společenský raut s hudbou – se uskuteční na Révovém nádvoří Klementina, Mariánské nám 190, Praha 1 (fotografická mapa) – vstup hlavním vchodem – (v případě nevlídného počasí na klementinských chodbách v prvním patře). Začátek je stanoven na 19.30.

Součástí bude předání Ceny Inforum 2010 za nejlepší info počin, produkt nebo službu.

nk.jpg

Infomejdan je pořádán ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky.

Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje

Koordinátor sekce: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 27. 5., 08:30 - 12:05, Vencovského aula

Význam EIZ pro produktivitu ve vědě
Autor: Michael Neuroth, Elsevier S&T, Nizozemí
Hodnocení evropského výzkumu – informační zdroje, metody a výsledky
Autor: Lucie Vavříková, Technologické centrum Akademie věd České republiky
Spoluautoři: Lenka Havlíčková, Technologické centrum Akademie věd České republiky
Možnosti využití databáze Scopus pro hodnocení vědeckého výkonu
Autor: Iva Prochásková, Univerzita Pardubice
Využití citačních rejstříků pro prezentaci výsledků vysoké školy
Autor: Lenka Němečková, České vysoké učení technické - Ústřední knihovna, Praha
Spoluautoři: Marta Machytková, Ilona Trtíková, Věra Pilecká, České vysoké učení technické - Ústřední knihovna, Praha
Změny v kategoriích Web of Knowledge (JCR) v letech 1998-2008 a úloha kategorií v současném hodnocení výsledků VaV
Autor: Věra Kroftová, Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž
Evaluace v Akademii věd České republiky - minulost, současnost a budoucnost
Autor: Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky
Spoluautoři: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha
Praktické využití bibliometrie na Vídeňské univerzitě
Autor: Juan Gorraiz, University of Vienna - Library and archive services - Bibliometrics Department, Rakousko
Spoluautoři: Christian Gumpenberger, Wolfgang Mayer, University of Vienna, Library and archive services, Bibliometrics Department, Rakousko
Závěrečné slovo
Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Open Access – alternativa pro horší časy?

Koordinátor sekce: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústav informatiky

Čas a místo: 27. 5., 09:00 - 11:25, Posluchárna D

Faktory a prvky systému „Open Access“ – Uplatnění při komunikaci odborných informací
Autor: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústav informatiky
Elektronické publikování v Bulharsku - Postavení knihovny jako aktivního partnera v komunikaci vědeckých informací
Autor: Milena Milanova, Sofia University “St. Kliment Ohridski” - Faculty of Philosophy - Department of Library and Information Studies and Cultural Policy, Bulharsko
Aplikace Open Access v rozvíjející se zemi
Autor: Sanja Antonic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko
Spoluautoři: Aleksandra Popovic, Stela Filipi Matutinovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko
Projekt OpenAIRE - výzva a příležitost i pro Českou republiku
Autor: Daniela Tkačíková, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Svěřte své informační kargo správnému špeditérovi
Autor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Organizátoři

 • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

 • Springer

Mediální a technologičtí partneři

 • Český rozhlas - Leonardo
 • Ikaros
 • INCAD
 • LibRa

INFORUM na Facebooku

 • Facebook logo