workshops

8.5.´97 Proměny knižního trhu - dopoledne

pravé křídlo Průmyslového paláce


10:00 - 10:30 registrace


10:30 - 13:00 ELEKTRONICKÉ PUBLIKOVÁNÍ

moderátor: Jiří Kadleček, Dr. Kadleček Online


10:30 - 11:00 Papír nebo bity: multimédia ve Finsku

Marjo Mäenpää, Taifunni Publishers, Finsko

11:00 - 11:30 Zkušenosti s elektronickým deníkem

Ondřej Neff

11:30 - 12:00 Multimediální učebnice endoskopie na CD-ROM

Petr Kocna, Laboratoř gastroenterologie 1.LF UK

M. Havránek, První multimediální s.r.o.

12:00 - 12:30 S HTML na věčné časy

Stanislav Psohlavec, Albertina icome Praha s.r.o.

12:30 - 13:00 Elektronické slovníky a encyklopedie

Rudolf Červenka, Leda s.r.o.


8.5.´97 Proměny knižního trhu - odpoledne

pravé křídlo Průmyslového paláce


14:00 - 17:30 JAK POMÁHAJÍ INFORMACE OBCHODU KNIHAMI

moderátor: Jiří Kadleček, Dr. Kadleček Online


14:00 - 14:45 Přehled českých bází dat využitelných knihkupci, distributory a akvizitéry

Aleš Brožek, Státní vědecká knihovna Ústí n.L.

14:45 - 15:15 Nepostradatelné bibliografie na CD-ROM vydavatelství K.G. Saur Verlag/R.R. Bowker: rodina "Books in Print" a další

Gisela Hochgeladen, K.G.Saur Verlag, SRN

15:15 - 16:00 Využití nakladatelských zdrojů v síti Internet v akviziční činnosti knihoven a v oblasti služeb uživatelům

Daniela Tkačíková, Ústřední knihovna VŠB TU Ostrava


16:00 - 16:30 přestávka


16:30 - 17:00 Katalog skladovaných knih - české "books-in-print"

Jaroslav Císař, Svaz českých knihkupců a nakladatelů

17:00 - 17:30 Od nakladatele ke čtenáři a zpět (knižní informační a obchodní systém pro nakladatele a knihkupce

Radomír Martinka, Concordia


zpatky