Zahájení konference: jak přežít s informačními zdroji?

Předseda: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

21.5.2002

11:00 - 13:00

Nová aula

Jak (pře)žít s IT?

Barry Mahon, TFPL, Londýn; Velká Británie

Tak jak stále víc informací v rámci instituce přechází na elektronickou formu, a to původem i způsoby zpřístupnění, tak informační profesionálové shledávají, že rozhodování v jejich oblasti se přesouvá do rukou oddělení IT. Vystoupení bude přehledem tohoto jevu a pokusí se navrhnout způsoby jak se i informační profesionálové mohou podílet na rozhodování firmy v oblasti IT.


Přednáška v angličtině ... klikněte zde

O autorovi:

Barry Mahon získal vysokoškolské vzdělání v oboru Information Science. Provozoval soukromou informační službu orientovanou na průmyslovou klientelu v Irsku do doby než byl v roce 1978 přidělen do orgánů EU a pověřen řízením první telekomunikační sítě zprostředkující online informace. Mezi lety 1985 a 1991 založil a řídil jednu z prvních emailových služeb v Evropě a vedl některé projekty EU. Od r. 1991 do 1996 byl výkonný ředitel EUSIDIC - Evropské asociace informačních služeb. Po dvou letech strávených v období 1997-98 v Západní Africe jako dobrovolník nyní pracuje jako nezávislý konzultant se zaměřením na KM - Knowledge Management. Jeho specializací jsou softwarové produkty a jejich vliv na zpřístupňování informací. Je konzultantem TFPL a rovněž výkonným ředitelem ICSTI - International Council for Scientific and Technical Infiormation.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio