Výstava

Rozmístění stánků

Vstupní prostor - přízemí Foyer - přízemí Foyer - I. patro
Situační plánek - vstupní prostor Situační plánek - foyer, přízemí Situační plánek - I. patro
Kliknutím na mapku si ji zobrazíte ve větším zvětšení
Albertina icome Praha
AiP Beroun
Cambridge Scientific Abstracts
Context
Informační centrum EU
K.G.Saur / Gale Group
Rowe.com / Divine
Dialog - A Thomson Company
Elsevier Science
Chapman & Hall/CRC Press
INCAD
IEE / INSPEC
Rowe.com
ProQuest Information & Learning
Ovid Technologies
AiP Safe
ASP
Cosmostron Systems
ČTK
DERS
KP-Sys
LANius
Národní knihovna ČR
Sefira
Tovek

VYSTAVOVATELÉ

 

Hlavní stránka ] O konferenci ] Program a příspěvky ] Sponzoři ] [ Výstava ] Ceny INFORUM ] Fotoforum ] Anketa ] Organizační výbor ]

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio