Přípravný a organizační výbor

Jméno

Organizace

Jana Hartmanová

Vysoká škola ekonomická, Praha

Jiří Ivánek

Vysoká škola ekonomická, Praha

Jiří Kadleček

Dr. Kadleček ONLINE, Praha

Vladimír Karen

Albertina icome Praha s.r.o., Praha

Adolf Knoll

Národní knihovna ČR, Praha

Martina Krátká

Albertina icome Praha s.r.o., Praha

Naděžda Litecká

Národní knihovna ČR, Praha

Richard Papík

Univerzita Karlova v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví

Marie Pavlů

Euro Info Centrum Praha

Jakub Petřík

Albertina icome Praha s.r.o.

Svatopluk Rieger

Slezská univerzita, Opava a Univerzita Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc

Beáta Sedláčková

Slezská Univerzita, Opava

Milan Špála

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Jaroslava Štěrbová

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha

Filip Vojtášek

Albertina icome Praha s.r.o., Praha

 

Hlavní stránka ] O konferenci ] Program a příspěvky ] Sponzoři ] Výstava ] Ceny INFORUM ] Fotoforum ] Anketa ] [ Organizační výbor ]

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio