program konference

 

Předkonferenční workshop: JAK ÚSPĚŠNĚ (RE)PREZENTOVAT KNIHOVNU NA VEŘEJNOSTI aneb BEZ PUBLIC RELATIONS SE NEOBEJDEME

Předseda: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

20.5.2002

10:00 - 16:00

Pozor - ZMĚNA!
Klubovna Městské knihovny v Praze 1

Cílem workshopu je seznámit účastníky s různými způsoby prezentace knihovny a jejích služeb, resp. komunikace s různými cílovými skupinami (stávající a potenciální uživatelé, média, sponzoři, zřizovatelé a veřejná správa, odborná veřejnost a zaměstnanci). Workshop je určen pro pracovníky veřejných a akademických knihoven.

Bližší informace

 

Předkonferenční workshop: HISTORICKÉ MATERIÁLY V DIGITÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Předseda: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.

20.5.2002

10:00 - 16:00

Zasedací místnost Národní knihovny ČR, Klementinum

Workshop bude zaměřen na otázky pořizování a praktického využívání digitálních dat zpřístupňujících především vzácné historické materiály. Cílem diskuse bude pokusit se o zmapování možností digitálního prostředí. Inicializační příspěvky se zaměří na teoretické aspekty práce s reálnými a digitálními dokumenty, porovnání z hlediska tradičního a 'digitálního' pojetí zpřístupňování a využívání dokumentů. Stručně bude poinformováno o současném stavu digitalizace, o přechodu na XML, sbližování souvisejících projektů. Bude předveden projekt MASTER, projekt MMSB, zpřístupnění digitalizovaných dokumentů v NKČR. Další téma bude věnováno možnostech správy průběžně vznikajících informací souvisejících s originálními a digitalizovanými dokumenty.

 

Zahájení konference: jak přežít s informačními zdroji?

Předseda: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

21.5.2002

11:00 - 13:00

Nová aula

Elektronické informační zdroje dnes - a zítra?

Stanislava Bícová, Vysoká škola ekonomická v Praze

Zahajovací příspěvek

Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Jaká je cena za kvalitu: budování národní obsahové a technické architektury pro 6 milionů uživatelů

Allan Foster, Keele University, informační centrum, Keele; Velká Británie

Jak (pře)žít s IT?

Barry Mahon, TFPL, Londýn; Velká Británie

 

Celoživotní vzdělávání uživatelů informačních služeb a zdrojů

Předseda: Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Praha

21.5.2002

14:00 - 17:00

Nová aula

Připojení českých knihoven k internetu v roce 2001 (výsledky průzkumu)

Vít Richter, Národní knihovna České republiky, Praha

Online přístup k obrovskému množství zdrojů – problém dostupnosti informací je vyřešen… Máme však dostatečně gramotné uživatele?

Daniela Tkačíková, VŠB-Technická univerzita, Ostrava

Informační výchova: okno do výukových činností vysokoškolských knihoven

Petra Šedinová, Ústřední knihovna Pedagogické fakulty, Masarykova univerzita, Brno

Diskusní (in)fórum: Celoživotní vzdělávání uživatelů informačních služeb a zdrojů

Moderátoři: 
Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Praha
Jaroslava Štěrbová, Městská knihovna v Praze
Diskutující:
Milan Hausner, Základní škola v Lupáčově ulici, Praha
Zlata Houšková, Národní knihovna České republiky, Praha
Eva Maximovičová, PriceWaterhouseCoopers, Praha
Ludmila Tichá, Knihovna fakulty strojní, ČVUT, Praha
 
 
Spolupořádá: Svaz knihovníků a informačních pracovníků

 

Velkoplošné licence na EIZ a jejich využití - část I

Předseda: Svatopluk Rieger, Slezská univerzita, Opava a Univerzita Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc

22.5.2002

8:30 - 12:30

Nová aula

Zkušenosti z programu „Informační zdroje pro výzkum a vývoj“

Věra Kubíková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha

Jednotná informační brána CASLIN : projekt Národní knihovny ČR a Univerzity Karlovy

Bohdana Stoklasová, Národní knihovna České republiky, Praha

Pavel Krbec, Ústav výpočetní techniky, Univerzita Karlova, Praha

Portál STM

Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Praha

Bohdan Šmilauer, Státní technická knihovna, Praha

Virtuální polytechnická knihovna

Zuzana Švastová, Státní technická knihovna, Praha

Štěpánka Žižková, Státní technická knihovna, Praha

Je plné úplné? Analýza pokrytí "cover to cover" u databází EBSCOhost a PROQUEST 5000

Marie Paráková, Ústřední knihovna, Univerzita Karlova v Praze

Petr Boldiš, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova v Praze

Duplicity informačních zdrojů II. : Vývojové trendy

Petr Boldiš, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova v Praze

Poslední inovace elektronických informačních zdrojů od ProQuest Information and Learning

Caroline Blenkin, ProQuest Information and Learning, Cambridge; Velká Británie

divine Information Services - správa Vašich informačních zdrojů

Arnaud Minier, RoweCom - Divine Information Services; Francie

 

Informační zdroje a služby v kontextu vstupu ČR do Evropské unie

Předseda: Marie Pavlů, Euro Info Centrum, Praha

22.5.2002

8:30 - 11:30

Posluchárna D

(Ne)Dosažitelnost informací o právu EU a ES v České republice

František Brabec, laboratoř pro právní informatiku, Ústav státu a práva AV ČR, Praha

Úvod do informačních databází Justis

Hayley House, Context Ltd., Londýn; Velká Británie

Služby veřejné správy - internetový portál pro podnikání a export

Michal Sontodinomo, Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Praha

Projekt EURQUELL – spolupráce v oblasti poskytování informací v plzeňském regionu

Eva Beranová, BIC, Euro Info Centrum, Plzeň

Program e-Europe+ 2003 pro oblast zdravotnictví – uplatnění kritérií kvality pro www informace

Pavel Kasal, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Štěpán Svačina, III. interní klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Síť Evropských dokumentačních středisek - důležitý zdroj informací o EU

Milena Mazačová, Evropské dokumentační středisko Univerzity Karlovy v Praze

 

Oddělení ICT a knihovny/informační střediska: nepřátelé nebo partneři?

Předseda: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

22.5.2002

11:30 - 12:35

Posluchárna D

Knihovna - matka informačního centra

Jiří Potáček, Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Zmena informačného prestredia a jej dopad na informačné systémy

Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia, s.r.o, Hodonín

Potřeba spolupráce nebo závislost ?

Pavel Kocourek, INCAD s.r.o., Praha

 

Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů

Předseda: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

22.5.2002

13:30 - 17:00

Nová aula

Databáze ANL FULL v systému TOPIC

Ivana Anděrová, Oddělení analytického zpracování, Národní knihovna ČR, Praha

Český citační rejstřík - nový nástroj hodnocení lékařského výzkumu

Marie Votípková, Národní lékařská knihovna, Praha

Milan Špála, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Hana Pessrová, CERGE, Univerzita Karlova v Praze
Jana Hercová, Národní lékařská knihovna, Praha
Eva Weichetová, Národní lékařská knihovna, Praha

Střediska integrovaných zdrojů a klíčové bibliografické databáze - nezbytnost pro knihovny 21. století

Paul Fertl, K.G. Saur Verlag / A Gale Group - Thomson Learning Company, Muenchen; Německo

Safari Technical Books - dokonalý referenční nástroj pro odborníky v oblasti výpočetní techniky

Rebecca Larkin, ProQuest Information and Learning, Cambridge; Velká Británie

Kam směřuje vývoj programů pro práci s bázemi dat ? Demonstrace na příkladu programu SciFinder® pro práci s Chemical Abstracts.

Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Ludmila Zetková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Efektivní vyhledávání na Internetu. Další databáze a Refworks rozšiřují služby CSA

Gabriele Bertioli, Cambridge Scientific Abstracts; Velká Británie

Z Londýna do Prahy: Engineering Village 2, Compendex & INSPEC a ChemVillage v "živé" online vizuální a zvukové prezentaci v reálném čase.

Nick Turner, Elsevier Engineering Information Inc., Londýn; Velká Británie

Sto let informací v síti STN International

Jaroslav Horký, MEDISTYL, s.r.o., Praha

Bohumil (Bob) Boček, MEDISTYL, s.r.o.

 

Využití informačních zdrojů v podnikové sféře a v Competitive Intelligence

Předseda: Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova v Praze

22.5.2002

13:30 - 16:05

Posluchárna D

Role obchodní informační služby v dnešním světě

Sarah Harris, Bristol Chamber of Commerce & Euro Info Centre, Bristol; Velká Británie

Místo a úloha informačních technologií v systému řízení znalostního podniku

Jan Truneček, Vysoká škola ekonomická v Praze

Zpravodajská analýza informací z komerčních informačních zdrojů.

Tomáš Vejlupek, Tovek spol. s r.o., Praha

VERSO jako nástroj pro správu znalostí v rámci instituce

Libor Straka, DERS s.r.o., Hradec Králové

Jan Mach, DERS s.r.o., Hradec Králové

Průmyslově právní informace na Internetu

Hana Božková, Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Praha

 

Informační chování, informační etika, informační ekologie

Předseda: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

22.5.2002

16:05 - 16:55

Posluchárna D

Nová Směrnice ES o autorském právu v informační společnosti a český autorský zákon z pohledu knihoven

Martin Boháček, katedra práva, Vysoká škola ekonomická v Praze

Informační gramotnost: funkční gramotnost v informační společnosti

Michaela Dombrovská, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova v Praze

 

INFOMEJDAN - Společenský večer

 

22.5.2002

20:00 - 23:00

Zrcadlová kaple a Révové nádvoří, Klementinum

Vyhlášení výsledků hlasování o CENY INFORUM 2002

Organizační výbor INFORUM 2002

Koncert v Zrcadlové kapli

Irena Budweiserová s doprovodnou kapelou

Předání cen v soutěži k 5. výročí vzniku elektronického časopisu IKAROS

IKAROS o.s.

Raut na Révovém nádvoří Klementina

k poslechu i k tanci hraje kapela BlueBand

The Dialog Corporation Sefira
sponzor společenského večera sponzor koktejlového baru

 

Velkoplošné licence na EIZ a jejich využití - část II

Předseda: Svatopluk Rieger, Slezská univerzita, Opava a Univerzita Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc

23.5.2002

8:30 - 12:20

Nová aula

Konzorcium INSPEC - Jak jednoduché je jednoduché rozhraní?

Eva Dimmock, INSPEC - IEE, Stevenage; Velká Británie

Projekt eIFL Direct v ČR a v zahraničí

Hana Nová, Národní knihovna České republiky, Praha

Maria Kollárová, Slovenská národná knižnica, Martin; Slovensko
Ausra Vaskeviciene, Litevská národní knihovna Vilnius; Litva

„Konzorcium Dialog“ – zajištění základních dokumentografických databází pro technické univerzity

Barbora Ramajzlová, Výpočetní a informační centrum ČVUT, Praha

Řešení pro e-knihovny v České republice a na Slovensku

Annemarie Koot, Elsevier Science, Amsterdam; Holandsko

Integrace a agregace - přístup OVID

Reiner Klimesch, Ovid Technologies, Berlín; Německo

Funkcionalita CASLIN – Souborného katalogu ČR jako centralizovaného zdroje pro informační profesionály a katalogizátory

Ilona Trtíková, Národní knihovna České republiky, Praha
Gabriela Krčmařová, Národní knihovna České republiky, Praha

Když se chce, domluva je možná aneb kooperativní tvorba autorit rutinně.

Zdeněk Bartl, Národní knihovna České republiky, Praha

 

Digitalizace sbírek a digitální přístup k dokumentům

Předseda: Adolf Knoll, Národní knihovna ČR

23.5.2002

8:30 - 12:30

Posluchárna D

WebArchiv - trvalé zpřístupnění českých elektronických zdrojů

Ludmila Celbová, Národní knihovna České republiky, Praha

Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Infrastruktura Webarchivu v roce 2002

Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Současné možnosti digitalizace vzácných dokumentů

Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.

Digitální "knihovny": projekt ČTE!

Vítězslav Praks, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Tereza Praksová, Internet Securities, Inc., Praha

Digitalizace a zpřístupnění méně dostupných zvukových záznamů knihovny HAMU : pilotní projekt

Iva Horová, Akademie múzických umění v Praze

Přístup k digitalizovaným sbírkám Slovenské národní galerie na internete s využitím databázového systému CDS/ISIS

Jana Bahurinská, Slovenská národná galéria, Bratislava; Slovenská republika

Marek Šmihla, CEIT, s.r.o., Bratislava; Slovenská republika

Co přináší verze 2.5 systému AiP Safe

Petr Břicháček, AiP Safe s.r.o., Praha
Oldřich Šámal, AiP Safe s.r.o., Praha

Budování digitální budoucnosti na Cornellu - projekty a iniciativy Cornell Law Library

Sasha Skenderija, Cornell Law Library; USA

 

Role informačních profesionálů v současném světě a Zakončení konference

Předseda: Jan Vymětal

23.5.2002

13:30 - 15:30

Nová aula

Vede profesní informačně-knihovnické vzdělání k nadstandardním službám knihoven? Otázky a možné odpovědi.

Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova v Praze

Ukazujeme cestu: role informačního profesionála

Elizabeth Blankson-Hemans, Dialog Corporation; Velká Británie

Podnikavost a knihovnictví: podivný pár

Audrone Glosiene, katedra knihovědy, Fakulta komunikací, Universita Vilnius; Litva

Neviditelný web - co vyhledávací stroje nenajdou

Martin Lhoták, oddělení IT, Knihovna Akademie věd ČR, Praha

Závěr konference

Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

  

Hlavní stránka ] O konferenci ] [ Program a příspěvky ] Sponzoři ] Výstava ] Ceny INFORUM ] Fotoforum ] Anketa ] Organizační výbor ]

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio