Předkonferenční workshop: JAK ÚSPĚŠNĚ (RE)PREZENTOVAT KNIHOVNU NA VEŘEJNOSTI aneb BEZ PUBLIC RELATIONS SE NEOBEJDEME

Organizační garant a moderátor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

20.5.2002

10:00 - 16:00

Pozor - ZMĚNA!
Klubovna Městské knihovny v Praze 1
Mariánské nám. 1

Cíl:
Ukázat, jaké prostředky může knihovna zvolit při prezentaci sebe samotné a svých informačních produktů, a tím zvýšit zájem veřejnosti o svou činnost a zdůraznit význam své existence ve své obci nebo regionu.

Program:

1. Význam PR v knihovnách, přehled cílových skupin knihoven F. Vojtášek (AiP)
2. Prezentace z nutnosti? Zpříjemněme si je vlastní kreativitou aneb prezentace je když…(PR a současní a potenciální uživatelé, firemní kultura) J. Štěrbová (MKP)
3. Jak zaujmout pozornost médií? M. Šálek
4. Prezentace na odborných akcích a odborných časopisech D. Tkačíková (VŠB-TU Ostrava)

Přestávka na oběd (12 až 13 hodin)

5. Přednosti a omezení Internetu při prezentaci R. Kolář (Lotos o.p.s.)
6. Jak získat další finanční zdroje pro knihovnu? (vztahy se zřizovatelem, veřejnou správou v regionu, školami, sponzory, grantové programy) H. Gajdušková (Masarykova veřejná knihovna Vsetín)
7. Stačí nám finanční a personální zdroje na efektivní prezentaci? E. Novotná (NK ČR)
8. Etické aspekty prezentace informací v každodenní knihovnické praxi M. Špála (1. LF UK)

Forma:

Krátký úvodní příspěvek k jednotlivým tématům v délce zhruba 10 minut je následován plenární diskusí.

"Domácí úkol" pro účastníky:

1. Jak jste prezentovali svou instituci nebo projekt v posledním roce (odborné akce, odborný tisk, ostatní média, akce pro veřejnost a další cílové skupiny, Internet aj.)?
2. Jakou formu prezentace byste zvolili u příležitosti kulatého výročí vzniku své instituce?
3. V čem vidíte hlavní překážky úspěšné prezentace své instituce?
4. Jak hodnotíte ("měříte") účinnost své prezentace? 
5. Spolupracovali jste při prezentaci své instituce nebo projektu s agenturou PR, a pokud ano, jaké byly vaše zkušenosti?

 

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio