Využití informačních zdrojů v podnikové sféře a v Competitive Intelligence

Předseda: Richard Papík, Univerzita Karlova, Ústav informačních studií a knihovnictví

22.5.2002

13:30 - 16:05

Posluchárna D

Role obchodní informační služby v dnešním světě

Sarah Harris, Bristol Chamber of Commerce & Euro Info Centre, Bristol; Velká Británie

Vystoupení se bude věnovat obchodně-ekonomickým informacím z hlediska dramatických změn způsobů jejich zpřístupňování a kvality informačních služeb, dále budování elektronických informačních zdrojů, slabinám a přínosům, výhodám a nedostatkům využívání elektronických zdrojů a systémů e-commerce. V neposlední řadě bude pozornost věnována i službám na podporu obchodu ve Velké Británii a současné situaci poskytování obchodně-ekonomických informací.


Přednáška v angličtině ... klikněte zde

O autorovi:

Sarah Harris vede již deset let informační středisko a Euro Info Centre bristolské Obchodní komory. Během této doby se poskytování informací vyvinulo z tradiční do vysoce sofistikované, elektronické a maximálně internetové služby. Sarah má na starosti pracoviště poskytující klíčové součásti podpůrných služeb určených firmám v jihozápadní Anglii.Předtím Sarah vlastnila a vedla malou výrobní firmy, kde z první ruky získala cenné zkušenosti v celém komplexu problémů malého a středního podnikání.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio