Velkoplošné licence na EIZ a jejich využití - část I

Předseda: Svatopluk Rieger, Slezská univerzita, Opava a Univerzita Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc

22.5.2002

8:30 - 12:30

Nová aula

Zkušenosti z programu „Informační zdroje pro výzkum a vývoj“

Věra Kubíková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha

Obsahem příspěvku jsou některé zkušenosti z dvouletého období trvání programu na podporu výzkumu a vývoje „Informační zdroje pro výzkum a vývoj“, jak z hlediska nositelů projektů, tj. knihoven a informačních pracovišť tak také z hlediska zadavatele – MŠMT.O autorovi:

1965-70 Univerzita Karlova, Fakulta osvěty a novinářství, obor - knihovnictví a vědecké informace
1969-1979 - Výzkumný ústav inženýrského studia ČVUT - knihovna, dokumentace
1979-1986 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - odbor vědy (mj. VŠ knihovny)
1986 - 1992 (Základní) Knihovna akademie věd ČR - metodické oddělení
1992 - dosud - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio