Oddělení ICT a knihovny/informační střediska: nepřátelé nebo partneři?

Předseda: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

22.5.2002

11:30 - 12:45

Posluchárna D

Zmena informačného prestredia a jej dopad na informačné systémy

Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia, s.r.o, Hodonín

V dôsledku rýchleho rozvoja informačných technológií sa podstatne mení informačné prostredie. Knižnice ako aj informačné pracoviská prechádzajú viacerými etapami svojej vlastnej transformácie, smerujúcej k novej forme, označovanej ako „Hybridná knižnica“. Tento príspevok je stručným prehľadom toho, čoho sa táto transformácia dotýka a to hlavne z pohľadu nárokov na informačné systémy, ktoré sú schopné do budúcnosti obsiahnuť všetky zmeny plynúce z nového informačného prostredia.O autorovi:

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio