Informační zdroje a služby v kontextu vstupu ČR do Evropské unie

Předseda: Marie Pavlů, Euro Info Centrum, Praha

22.5.2002

8:30 - 11:30

Posluchárna D

Úvod do informačních databází Justis

Hayley House, Context Ltd., Londýn; Velká Británie

Úvod do databází Justis CELEX, OJC, ECJ Proceedings a dalších. Co je Justis CELEX? Obsah. Jak získat z databází co nejvíce: metody dotazování, efektivní vyhledávání, rozšířená funkčnost. Novinky a inovace.


Přednáška v angličtině ... klikněte zde

O autorovi:

Poslední dva roky vedoucí rozvoje mezinárodních trhů společnosti Context.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio