Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů

Předseda: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

22.5.2002

13:30 - 17:00

Nová aula

Z Londýna do Prahy: Engineering Village 2, Compendex & INSPEC a ChemVillage v "živé" online vizuální a zvukové prezentaci v reálném čase.

Nick Turner, Elsevier Engineering Information Inc., Londýn; Velká Británie

Nick Turner provede z Londýna "živou" online vizuální a zvukovou prezentaci v reálném čase pro účastníky INFORUM 2002 v Praze.

Engineering Village 2 - Compendex & INSPEC. Kompletní databázový a referenční zdroj pro všechny inženýrské oblasti. Příspěvek se zaměří na novinky v obsahu a možnostech EV2 včetně propojení na plné texty, local holdings a plnotextové příručky.

ChemVillage - nová online informační služba Ei pro aplikovanou chemii a výzkum v chemickém inženýrství. ChemVillage pokrývá 600 nejdůležitějších časopisů v chemii (dle impakt faktoru), Beilstein Abstracts, Chemical Business NewsBase a kolekci příruček CHEMnetBASE Hanbooks. Detailní pokrytí aplikované, analytické, organické a anorganické chemie.


Přednáška v angličtině ... klikněte zde

O autorovi:

Nick Turner je oblastní vedoucí prodeje Elsevier Engineering Information Inc. pro Evropu se základnou v londýnské kanceláři Ei.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio